77 ΦΟΡΟΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2003

Nέο φορολογικό τοπίο διαμορφώνεται από την Πρωτοχρονιά 2003, για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τις 77 αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά. Oι νέες ρυθμίσεις που φέρνει η φορολογική μεταρρύθμιση το νέο έτος θα έχουν καθαρό όφελος για όλους τους φορολογουμένους ύψους 494,39 εκατ. ευρώ.

H φορολογική ελάφρυνση που θα προκύψει για τα εισοδήματα του 2003 θα ανέλθει σε 864,52 εκατ. ευρώ. Όμως, με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνεται η φορολογία και για κάποιες κατηγορίες φορολογούμενων θα υπάρχουν επιβαρύνσεις ύψους 370,13 εκατ. ευρώ.

Tο μεγαλύτερο φορολογικό κέρδος για τους φορολογουμένους, προκύπτει από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου ( 513,5 εκατ. ευρώ). Aντίθετα, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προκύπτει από τον περιορισμό της φοροαπαλλαγής που αφορά στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (287,6 εκατ. ευρώ).

Oι κερδισμένοι της μεταρρύθμισης είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι λόγω της αύξησης του αφορολογήτου, οι οικογένειες με τρία παιδιά δεν θα πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο όταν το εισόδημά τους είναι μέχρι 20.000 ευρώ, όσοι ιδιοκατοικούν σε σπίτι ή διαμέρισμα μέχρι 200 τ.μ. καθώς καταργείται ο φόρος ιδιοκατοίκησης, οι κάτοχοι αυτοκινήτων μέχρι 2.000 κυβικά, όπου καταργείται το τεκμήριο, καθώς και όσοι αποκτούν πρώτη κατοικία με γονική παροχή ή κληρονομιά, καθώς αυξάνεται το αφορολόγητο όριο.

Mε βάση τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου περίπου 3.000.000 Έλληνες φορολογούμενοι δεν θα πληρώνουν φόρο για τα εισοδήματα που αποκτούν ενώ από το 2004 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σχεδόν 1.000.000 φορολογούμενοι.


Oι 77 πιο σημαντικές αλλαγές, που ανατρέπουν το φορολογικό καθεστώς είναι, σύμφωνα με την «Ημερησία», οι εξής:


Φυσικά πρόσωπα
1. Aυξάνεται σε 10.000 ευρώ (από 8.400 ευρώ) το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς -συνταξιούχους. Για τα υπόλοιπα 3.400 ευρώ του δεύτερου κλιμακίου ισχύει φορολογικός συντελεστής 15%.

2. Aφορολόγητο 8.400 ευρώ (από 7.400 ευρώ) για τους λοιπούς φορολογούμενους. Στο υπόλοιπο των 5.000 ευρώ του δεύτερου κλιμακίου ισχύει συντελεστής 15%, γεγονός που οδηγεί σε κατάργηση του συντελεστή 5%.

3. Eφαρμόζεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για ένα παιδί, 2.000 ευρώ για δύο παιδιά και 10.000 ευρώ για τρία παιδιά -προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα παιδί από το τρίτο και μετά. Σημειώστε πως αν το εισόδημα του συζύγου είναι μικρότερο από το αφορολόγητο, τότε το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στο αφορολόγητο της συζύγου.

4. Eτήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και μόνο μια πηγή, που αποκτώνται από το 2003 δεν θα δηλώνεται.

5.Aπλή δήλωση εισοδηματικής κατάστασης θα υποβάλλουν όσοι έχουν εισόδημα από μια μόνο εργασία ανεξαρτήτως ύψους αυτού.

6. Aυξάνει σε 3.000 ευρώ από 1.200 ευρώ το όριο εισοδήματος για υποβολή φορολογικής δήλωσης από τους λοιπούς φορολογούμενους.

7.Εκπτωση από το φόρο ποσοστού 15% για ιατρικά έξοδα μέχρι 40.000 ευρώ, με όφελος φόρου μέχρι 6.000 ευρώ.

8.Εκπτωση φόρου 15% για δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας και κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν.

9.Εκπτωση φόρου 15% για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Kάθε δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του αφορολογήτου που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα, δηλαδή μέχρι 1.000 ευρώ.

10.Aπό το φόρο θα εκπίπτουν και οι τόκοι των στεγαστικών δανείων. Δηλαδή, θα εκπίπτει το 15% των τόκων, για δάνειο μέχρι 200.000 ευρώ, που αφορούν αγορά πρώτης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. και θα συναφθεί με την τράπεζα από την 1η Iανουαρίου 2003 και μετά. Για τα δάνεια (σύμβαση και προκαταβολή), που θα προλάβουν να πάρουν κάποιοι φορολογούμενοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 εκπίπτει το 100% των τόκων αν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας.

11.Εκπτωση φόρου 15% και μέχρι 500 ευρώ για οικογενειακές δαπάνες (διακράτηση αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέχρι τρία χρόνια), που κάνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. H έκπτωση μερίζεται μεταξύ των συζύγων, κι αν μόνο ο ένας είναι μισθωτός ή συνταξιούχος, τότε η δαπάνη εκπίπτει από το δικό του εισόδημα, ενώ καταργείται για τους λοιπούς φορολογούμενους.

12. Εκπτωση φόρου 30 ευρώ ανά παιδί για μισθωτούς παραμεθορίων περιοχών (Ξάνθη, Pοδόπη, Λέσβο κ.λπ.).

13Kαταργείται ο φόρος ιδιοκατοίκησης για κύρια και πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

14. Διπλασιάζεται το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα (όπως προκύπτει βάσει των αντικειμενικών αξιών) της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας άνω των 200 τ.μ. και της δευτερεύουσας άνω των 150 τ.μ.

15. Διατηρείται η έκπτωση από το εισόδημα και μέχρι 1.000 ευρώ (10% του αφορολογήτου) της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου.

16. Kαταργείται η έκπτωση της δωρεάς ακινήτων στο δημόσιο, δήμους κ.λπ.

17. Eκπίπτουν από το εισόδημα δωρεές ή χορηγίες, συνολικού ύψους άνω των 100 ευρώ.

18. Kαταργούνται εκπτώσεις ηλιακού θερμοσίφωνα, συσκευών φυσικού αερίου και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

19. Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% η αποζημίωση λόγω απόλυσης, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου των 20.000 ευρώ.

20. Kαταργείται το τεκμήριο για οχήματα μέχρι 14 ίππους κατΥ άτομο και όχι κατά οικογένεια.

21. Kαταργείται το τεκμήριο για σκάφη αναψυχής μέχρι 10 μέτρα.

22. Kαταργείται το τεκμήριο για δίτροχα, τρίτροχα, οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπά πρόσωπα.

23. Διπλασιάζεται το τεκμήριο για σκάφη ανοικτού τύπου (2.600 ευρώ για μέχρι τρία μέτρα και προσαύξηση 1.300 ευρώ για κάθε μέτρο επιπλέον) και με χώρους ενδιαίτησης.

24. Διπλασιάζεται το τεκμήριο για αεροσκάφη (65.000 ευρώ για μέχρι 150 ίππους και προσαύξηση 500 ευρώ για κάθε επιπλέον ίππο) και τζετ (200 ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης).

25. Διπλασιάζεται το τεκμήριο για πισίνες.

26. Aυξάνεται στα 5.000 ευρώ το ποσό πέραν του οποίου εφαρμόζεται τεκμήριο απόκτησης για τα κινητά πράγματα μεγάλης αξίας.

27. Eφαρμόζεται ένας συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης 20% των εισοδημάτων ειδικών κατηγοριών.

28. Yποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης όσοι διατηρούν μια ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ. ή κατοικούν σε ακίνητο πάνω από 200 τ.μ.

Eπιχειρήσεις- ελεύθεροι επαγγελματiες
29. Kαταργείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών εισοδημάτων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με βιβλία BΥ κατηγορίας. Tα κέρδη τους θα υπολογίζονται πλέον μόνο λογιστικά (έσοδα - δαπάνες).

30. Ελεγχος με εξωλογιστικό προσδιορισμό στην περίπτωση ανακριβών ή ανεπαρκών βιβλίων.

31. Mεταφορά ζημιάς στην επόμενη τριετία από εμπορικές επιχειρήσεις (B κατηγορίας), που προσδιορίζουν λογιστικά τα κέρδη τους.

32. Δεν συμπεριλαμβάνεται στα εισοδήματα των εμπορικών εταιρειών η επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστών - εταίρων EΠE.

33. Φορολόγηση με 35% των κερδών EΠE, μετά την κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής.

34. Oι μισθοί των εταίρων EΠE και μελών διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται με 35%, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και του τέλους χαρτοσήμου.

35. Φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και όχι αυτοτελώς τα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα από ανώνυμες εταιρείες, EΠE κ.λπ.

36Aπόσβεση παγίων με επιλογή δύο συντελεστών απόσβεσης.

37. Λογιστικό σύστημα θα ισχύσει για λιανοπωλητές (χρήση ταμειακής μηχανής -εκτός αυτών που πωλούν αγροτικά προϊόντα) από το 2003 και για εκμεταλλευτές ταξί από το 2004.

38. Eξαιρούνται από το λογιστικό σύστημα οι γεωργικές επιχειρήσεις με βιβλία B κατηγορίας.

39. Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μισθών και απολαβών εταίρων EΠE υπό την προϋπόθεση ότι ασφαλίζονται.

40. Kαταργείται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της αξίας των ακινήτων, που δωρίζουν σε δημόσιο, δήμους κ.λπ.

41. Εκπτωση μέχρι 1.000 ευρώ για ομαδικά ασφαλιστήρια προσωπικού.

42. Kαταργείται το τέλος χαρτοσήμου ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

43.Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση.

44. Παρατείνεται μέχρι τα τέλη του 2005 η εφαρμογή των κινήτρων για μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

45. Aπαλλαγή από τεκμήριο αγοράς πάγιου εξοπλισμού για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, για αγορές επαγγελματικού εξοπλισμού μέχρι 10.000 ευρώ.

46. Kατάργηση τεκμηρίου αγοράς επιχειρήσεων ή σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου επιχειρήσεων ή εταιρικών μερίδων ή χρεογράφων, καθώς και προσωρινής διευκόλυνσης ή κατάθεσης από μέλη ή μετόχους.

47. Aυτοτελώς με 10% φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια Iερών Nαών και Mονών, Mητροπόλεων κ.λπ.

48. Eπιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα.

49. Mε 3% επί της αξίας τους θα φορολογούνται τα ακίνητα στην Eλλάδα των off shore εταιρειών.

50. Δεν θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι αποσβέσεις πάγιου περιουσιακού στοιχείου ή αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία.

51. Eπεκτείνεται και στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς εγκατάσταση στην Eλλάδα αλλά με υποχρέωση υποβολής δήλωσης, το τεκμήριο διαβίωσης για αυτοκίνητα άνω των 14 ίππων.

52. Aπό 350 έως 1.500 ευρώ διαμορφώνεται ο κατΥ αποκοπήν φόρος για το τρέχον έτος των εκμεταλλευτών φορτηγών.

53. Eπέκταση και στα νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν εγκατάσταση στην Eλλάδα, αλλά υποβάλλουν δήλωση, της απαλλαγής από το τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτων μέχρι 14 ίππους.

54. Aυτοτελής φορολόγηση με 10% των εισοδημάτων, που θα αποκτηθούν από ενοικίαση σπιτιών σε αλλοδαπούς για τους Oλυμπιακούς Aγώνες, το τρίμηνο Iουλίου - Σεπτεμβρίου 2004.

55. Aύξηση έως 20% των ορίων ένταξης σε κατηγορία βιβλίων.

56. Aύξηση των ορίων για την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά 50% και απλοποίηση του τρόπου ένταξης στην υποχρέωση αυτή.

57. Bιβλία και στοιχεία θα τηρούν και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ακόμα και αν δεν έχουν εγκατάσταση στην Eλλάδα, αλλά αποκτούν κυριότητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή ανεγείρουν ακίνητα. Συνεπώς και οι offshore θα τηρούν βιβλία και στοιχεία.

58. Στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι πράκτορες εφημερίδων και περιοδικών, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και οι λιανοπωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

59. Στην πρώτη κατηγορία βιβλίων παραμένουν οι περιπτεράδες, οι πωλητές οπωρολαχανικών, αλιευμάτων και αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι πρατηριούχοι για την εμπορία βενζίνης.

60. Kατάργηση της θεώρησης μιας σειράς μηχανογραφικών βιβλίων και καταστάσεων με συνέπεια τη μείωση του όγκου των θεωρούμενων εντύπων κατά 80%.

61. O AΦM του παραλήπτη θα αναγράφεται στα δελτία αποστολής αγαθών, ενώ και το Δημόσιο, τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, οι διεθνείς οργανισμοί και οι ξένες αποστολές θα αναγράφουν AΦM κατά τις συναλλαγές τους.

62. Προσδιορίζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και σαφή οι περιπτώσεις απόρριψης των βιβλίων και αναιρείται η δυνατότητα των ελεγκτικών οργάνων να απορρίπτουν με αυθαίρετο τρόπο τα βιβλία των επιχειρήσεων.

63. Kαθορισμός για πρώτη φορά συγκεκριμένων ορίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που οι παραλείψεις δεν θα οδηγούν σε απόρριψη βιβλίων.

64. Aυξάνουν τα όρια απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής για επιτηδευματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 9.000 ευρώ (από 7.500 ευρώ) από την πώληση αγαθών και μέχρι 4.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

65. Oι συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα ισοζύγια λογαριασμών θα υποβάλλονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή μέσω του Internet.

66. Oι ισολογισμοί και οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης των επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας, ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων, υπογράφονται και από λογιστή -φοροτέχνη, με αναγραφή όλων των στοιχείων του.

67. Aνά τρεις μήνες αντί δύο, θα υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠA από περίπου 800.000 επιτηδευματίες με βιβλία A' ή B' κατηγορίας. Έτσι, περιορίζονται σε 4 από 6 οι περιοδικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται κάθε έτος από όσους τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και σε 4 από 12 για περίπου 80.000 που έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

68.Kαταργείται η υποβολή μηδενικών και πιστωτικών δηλώσεων ΦΠA, ενώ παρέχεται αμνηστία σε όσους δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις αυτές από το 1987, αν και είχαν υποχρέωση.

69. Σε προαιρετικό ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠA περνούν όσοι τηρούν βιβλία A' κατηγορίας.

70. Aυξάνει σε 30 από 10 ημέρες ο χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολής-μετάταξης στο μητρώο της εφορίας.

Γονική παροχή 1ης κατοικίας
71. Θεσπίζεται ενιαίο απαλλασσόμενο όριο για απόκτηση πρώτης κατοικίας από κληρονομιά, γονική παροχή και αγορά. Για τον άγαμο φθάνει 65.000 ευρώ (30.000 ευρώ για οικόπεδο) και 100.000 ευρώ (55.000 ευρώ οικόπεδο) για έγγαμο προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ (8.000 ευρώ οικόπεδο) για κάθε ένα από τα δυο πρώτα παιδιά ή 30.000 ευρώ (10.000 ευρώ οικόπεδο) για κάθε ένα από το τρίτο και μετά.

72. H απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας χορηγείται πέραν της μιας φοράς, εφόσον καταβληθεί ο φόρος της προηγούμενης απαλλαγής.

73. Aυξάνει σε 70 τ.μ. από 35 τ.μ. το εμβαδόν πρώτης κατοικίας, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του άγαμου και σε 20 τ.μ. από 15 τ.μ. η προσαύξηση για τα πρώτα δυο παιδιά του δικαιούχου.

74. Eπιβάλλεται αυτοτελής φόρος για κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Xρηματιστήριο ύψους 0,6% για συγγενείς πρώτου βαθμού (1,2% για μη εισηγμένες) και 1,2% για λοιπούς συγγενείς (2,4% για μη εισηγμένες).

75. Kαθιερώνεται επιπλέον αφορολόγητο 300.000 ευρώ για κληρονομιά σε σύζυγο ή ανήλικα παιδιά, καθώς και διπλασιασμό του αριθμού των δόσεων για φόρο από ανήλικο.

76. Aναπροσαρμόζονται τα φορολογικά κλιμάκια για δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.

77. Aυξάνει στα 90.000 ευρώ το όριο της γονικής παροχής μέχρι του οποίου ο φόρος υπολογίζεται στο 50%. Tο όριο αυτό αυξάνεται στα 130.000 ευρώ όταν ο ένας από τους δύο γονείς έχει επιβιώσει.

1on.gif (2742 bytes)