Ρυθμίσεις για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών


Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία, τα οποία θα πρέπει να έχει υπόψη του το ευρύ κοινό, κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τη δραχμή στο ευρώ, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές του εισφορές και πώς αυτές θα καταβάλλονται στις κρίσιμες ημερομηνίες που ακολουθούν. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους εργοδότες. Ήδη, το ΙΚΑ έχει φροντίσει να κάνει τον προγραμματισμό του, ενώ σύμφωνα με τη διοίκησή του, ο οργανισμός έχει φροντίσει οι επιπτώσεις του ευρώ στις διαδικασίες συναλλαγής του με τους ασφαλισμένους να αντιμετωπισθούν σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης τού στρατηγικής σημασίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ (ΟΠΣ ΙΚΑ), για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών συναλλαγής και διαχείρισης του ιδρύματος. Ειδικότερα, τώρα, με το θέμα της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες, για το διάστημα που ακολουθεί την 1η Ιανουαρίου του 2002, οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει προβλέπουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Οι εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές με προμήθεια ενσήμων θα πρέπει να ξέρουν ότι μέχρι τις 29/3/2002, η καταβολή εισφορών για μισθολογικές περιόδους έως 31/12/2001 θα γίνονται με τη χορήγηση δραχμικών ενσήμων. Για την αγορά των ενσήμων οι εργοδότες θα χρησιμοποιούν τα Βιβλία Αγοράς Ενσήμων που διαθέτουν ήδη, τα οποία θα συμπληρώνουν σε δραχμές και σε ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους εργοδότες, που καταβάλλουν εισφορές χωρίς προμήθεια ενσήμων, θα πρέπει να ξέρουν ότι μέχρι τις 29/3/2002 η καταβολή εισφορών για μισθολογικές περιόδους έως 31/12/2001 θα γίνεται με τη χρήση των παραστατικών καταβολής που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, συμπληρώνοντάς τα σε δραχμές και σε ευρώ. Οι εισφορές για μισθολογικές περιόδους έως τις 31/12/2001 που δεν θα καταβληθούν μέχρι τις 29/3/2002, θα εισπράττονται με τη διαδικασία σύνταξης Καταλογιστικής Πράξης.

Για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2002, καταργούνται τα ένσημα και καθιερώνεται η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από τους εργοδότες. Οι εργοδότες θα καταβάλλουν τις εισφορές τους σύμφωνα με τα ποσά της ΑΠΔ.

Όλα τα παραπάνω μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να φαντάζουν ακόμη λίγο μπερδεμένα, αλλά αναμένεται ότι στην πράξη θα αποδειχθούν εξαιρετικά απλά, όπως άλλωστε θα συμβεί στο σύνολο των μετατροπών που θα επιφέρει η μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Στην περίπτωση του ΙΚΑ πάντως η εξέλιξη αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του ιδρύματος, μέσω και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Αναμένεται ότι ανάλογοι νεωτερισμοί θα σημειωθούν και σε άλλα κομμάτια της δραστηριοποίησης του ιδρύματος, όπως, για παράδειγμα, σε αυτά που αφορούν στις πληρωμές των συντάξεων, στις απονομές των συντάξεων, αλλά και στις ευρύτερες παροχές του ΙΚΑ.

1on.gif (2742 bytes)