Επιστήμη & Υγεία

20/10/2001

Πώς να χειριστείτε τον άνθρακα και άλλες βιολογικές απειλές

    Από το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, ανακοινώθηκαν τα εξής:   
    Ο βάκιλος του Άνθρακα στη φυσική μορφή της νόσου που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο από τα ζώα, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση στο δέρμα, το γαστρεντερικό σύστημα και τους πνεύμονες. Για να γίνει αυτό, το μικρόβιο (ή οι σπόροι του) πρέπει να περάσει μέσα από τραύμα ή αμυχή, να καταποθεί ή να εισπνευσθεί με τη μορφή λεπτής αεροποιημένης σκόνης. Η ασθένεια μπορεί να προληφθεί μετά τη μόλυνση με την έγκαιρη θεραπεία με τα κατάλληλα αντιβιοτικά. Ο άνθρακας δεν μεταδίδεται από τον ένα άνθρωπο στον άλλο.
    Η μορφή του Ανθρακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιολογικό όπλο έχει τη μορφή αερολύματος (aeroso-) που περιέχει τους σπόρους του βακίλου του άνθρακα. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει και απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και εξοπλισμό. Αν αυτά τα μικρά σωματίδια εισπνευσθούν τότε μπορεί να προκληθεί λοίμωξη των πνευμόνων απειλητική για τη ζωή, αλλά η άμεση διάγνωση και θεραπεία είναι αποτελεσματικές.

Πώς να χειριζεσθε ύποπτα σφραγισμένα γράμματα ή πακέτα με απειλητικά μηνύματα όπως «Ανθρακας».

1. Μην ανακινήσετε, ούτε να αδειάσετε το περιεχόμενο οποιουδήποτε υπόπτου φακέλου ή πακέτου.
2. Τοποθετήστε τον φάκελο ή το πακέτο σε μία πλαστική τσάντα ή οπουδήποτε αλλού όπου να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής του περιεχομένου.
3. Εάν δεν έχετε κάτι τέτοιο, τότε καλύψτε το φάκελο ή το πακέτο με οτιδήποτε (ρούχα, χαρτί, καλάθι αχρήστων κ.λ.π.) και μην το πειράζετε.
4. Μετά βγείτε από το δωμάτιο και κλείστε την πόρτα, ώστε να εμποδίσετε άλλους να μπουν μέσα.
5. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ώστε να εμποδίσετε πιθανή μεταφορά της σκόνης στο πρόσωπό σας.
6. Μετά, επικοινωνήστε με την αστυνομία αν είστε στο σπίτι. Αν είστε στο χώρο εργασίας επικοινωνήστε με την αστυνομία και ειδοποιήστε την ασφάλεια του κτιρίου ή κάποιον προϊστάμενο.
7. Κάντε μία λίστα όλων των ατόμων που ήταν στο δωμάτιο ή την περιοχή στην οποία βρέθηκε ο ύποπτος φάκελος ή το ύποπτο πακέτο. Δώστε αυτή τη λίστα στις αρχές για περαιτέρω έρευνα και οδηγίες.
Πώς να χειριστείτε ενδεχόμενη διαρροή σκόνης από το φάκελλο
1. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε την σκόνη. Σκεπάστε την σκόνη αμέσως με οτιδήποτε υπάρχει διαθέσιμο (π.χ. ρούχα, χαρτί, καλάθι αχρήστων κ.λ.π.) και μην το πειράζετε.
2. Μετά βγείτε από το δωμάτιο και κλείστε την πόρτα, ώστε να εμποδίσετε άλλους να μπουν μέσα.
3. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ώστε να εμποδίσετε πιθανή μεταφορά της σκόνης στο πρόσωπό σας.
4. Μετά, επικοινωνήστε με την αστυνομία αν είστε στο σπίτι. Αν είστε στο χώρο εργασίας επικοινωνήστε με την αστυνομία και ειδοποιήστε την ασφάλεια του κτιρίου ή κάποιον προϊστάμενο.
5. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και τοποθετείστε τα σε μια πλαστική τσάντα ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να σφραγιστεί. Αυτή η σακούλα πρέπει να παραδοθεί στους αρμόδιους για τον ασφαλή χειρισμό της.
6. Κάντε μπάνιο με νερό και σαπούνι όσο μπορείτε γρηγορότερα. Μην χρησιμοποιήσετε κανενός είδους απολυμαντικό του δέρματος.
7. Αν είναι δυνατόν κάντε μία λίστα με όλους αυτούς που ήταν στη περιοχή και ιδιαίτερα με αυτούς που ήρθαν σε επαφή με τη σκόνη. Δώστε αυτή τη λίστα στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να προβούν στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες αλλά και στις αστυνομικές αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Ερωτήσεις σχετικά με τη μόλυνση του δωματίου από το αερολυμα (Aeroso-)
    Παράδειγμα: Συσκευές προειδοποίησης για μόλυνση του κεντρικού συστήματος εξαερισμού / κλιματισμού* κτιρίων ή για απελευθέρωση ενός βιολογικού παράγοντα σε δημόσιο χώρο.
* δεν αφορά τις οικιακές μεμονωμένες συσκευές κλιματισμού
1. Κλείστε όλες τις συσκευές κλιματισμού / εξαερισμού.
2. Φύγετε αμέσως από την περιοχή.
3. Κλείστε την πόρτα και αποκλείστε το χώρο για να εμποδίσετε την είσοδο άλλων (π.χ. μην τους αφήσετε να μπουν μέσα).
4. Αν είστε στο σπίτι πάρτε το "100" για να καλέσετε την αστυνομία. Αν είστε σε εργασιακό χώρο καλέστε την αστυνομία και ειδοποιήστε την ασφάλεια του κτιρίου ή κάποιον προϊστάμενο.
5. Κλείστε το σύστημα εξαερισμού ολόκληρου του κτιρίου αν αυτό είναι δυνατό.
6. Αν είναι δυνατόν κάντε μία λίστα με όλους αυτούς που ήταν στη περιοχή και ιδιαίτερα με αυτούς που ήρθαν σε επαφή με τη σκόνη. Δώστε αυτή τη λίστα στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να προβούν στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες αλλά και στις αστυνομικές αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Πώς θα αναγνωρίσετε ύποπτα δέματα και γράμματα

    Μερικά χαρακτηριστικά υπόπτων δεμάτων και γραμμάτων είναι τα παρακάτω:

- Απουσία διεύθυνσης αποστολέα ή δεν υπάρχει αντιστοιχία στοιχείων αποστολέα με τις σφραγίδες αποστολής του ταχυδρομείου
- Πολλά γραμματόσημα / σφραγίδες
- Διεύθυνση γραμμένη με λάθος στοιχεία ή με ελλειπή στοιχεία ή μη ευανάγνωστη
- Λάθος τίτλοι (ονόματα, διευθύνσεις, ταχ. κώδικας)
- Τίτλοι αλλά χωρίς όνομα αποστολέα
- Λάθη σε κοινά χρησιμοποιούμενες λέξεις
- Ελαιώδεις κηλίδες, αποχρωματισμός ή οσμή.

 

1on.gif (2742 bytes)