ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗΣ   ΓΡΑΦΗΣ (ΜΙΝΩΙΚΗΣ)

ierogar.jpg (8368 bytes)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ  Α

gramara.jpg (5717 bytes)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑ  ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ  Β

gramarb1.jpg (8677 bytes)

grab.jpg (10945 bytes)

1on.gif (2742 bytes)