Εχει γινει αντιγραφή της σελίδας από τον <<μικρό απόπλου>> για ταχύτερη πρόσβαση σε αυτόν.

Σε όσα τετραγωνα δεν ειναι γραμμένα αρχεία , αυτά μεταφέρθηκαν παλαιότερα και υπάρχουν στον <<Καίρατο>>

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Πλήρη κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή

 

Όλα τα κείμενα είναι σε αρχεία Word 97 με πολυτονική γραμματοσειρά Unicode. Για να μπορέσετε να τα διαβάσετε θα πρέπει η γραμματοσειρά να περιλαμβάνει το σύνολο χαρακτήρων "Extended Greek". Δείτε τη σελίδα "Γραμματοσειρές Unicode για Πολυτονικά Ελληνικά" για λεπτομέρειες.


 

  Έκδοση Συμπιεσμένο
αρχείο
Μέγεθος Ημερομηνία
έκδοσης
Αισχίνης, Επιστολές (σε pdf), προσφορά του Α.Κ. 1.0 Aeschines_letters 80kB 27/2/07
         
Αισχύλος, Αγαμέμνων
(ed. G. Murray, Oxford 1955)
προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0 aeschylus_agamemnon.zip 49kb 14/6/02
Αισχύλος, Επτά επί Θήβας
(ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926)
1.0 EptaEpiThivas01u.zip 31kb 1/11/01
Αισχύλος, Ευμένιδες
(ed. Herbert Weir Smyth, 1926)
1.0 eumenides_u10.zip 29kb 20/7/03
         
Αισχύλος, Χοηφόροι
(ed. Herbert Weir Smyth, 1926)
1.0 choeforoi_u10.zip 32kb 20/7/03
         
         
         
Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκης Επιτομή
προσφορά Σπύρου Μησιακούλη
1.0 apolle10.zip 57KB 9/7/04
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Ι & ΙΙ
(ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894)
1.1 nicom12u10.zip 37kB 31/12/02
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία IIΙ & ΙV
(ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894)
1.1 nicom34u11.zip 44kB 31/12/02
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία V-X
προσφορά του Σπύρου Μησιακούλη
1.0 nicom5-10.zip 175kB 6/01/05
Αριστοτέλης, Μικρά Φυσικά
(ed. W. D. Ross, Oxford 1955)
1.0 mfu10.zip 102kB 29/11/01
         
Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 1.0 PeriPoihtikhs.zip 38kB 1/12/00
         
Αριστοφάνης, Βάτραχοι
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0 frogs_u10.zip 54KB 4/10/01
Αριστοφάνης, Ειρήνη
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0 peace10.zip 46kb 30/3/02
Αριστοφάνης, Ιππείς
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0 knights10.zip 50kb 30/3/02
Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 1.0 lysistrata10.zip 46KB 9/6/01
         
Αριστοφάνης, Σφήκες
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907)
1.0 wasps10.zip 54kb 30/3/02
Αρχίας, Επιγράμματα
προσφορά του Slaven Skoko
(και σε html)
1.0 archias10.zip 14kb 26/9/04
Διογένη Λαέρτιου
Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων
(μόνο κείμενο σε html)
      27.10.02
Επίκτητος, Εγχειρίδιον
(ed. H. Schenkl, Teubner Leipzig 1916)
1.0 enchiridion_u10.zip 22kb 20/7/03
Ευριπίδης, Βάκχαι
(ed. Gilbert Murray, Oxford. 1913)
1.0 bacchae10u.zip 43kb 18/11/01
Ευριπίδης, Ηλέκτρα
(ed. G. Murray, Oxford 1913)
1.0 euripides_electra.zip 38KB 18/7/02
Ευριπίδης, Ιππόλυτος
(ed. J. Diggle, Oxford 1984)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0 euripides_hipolit.zip 44KB 14/6/02
         
Ευριπίδης, Μήδεια 1.0 medea10.zip 41KB 18/2/01
Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι 1.0 kyriai_doxai.zip 7KB 10/4/01
Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα 1.0 pros_menoikea.zip 7KB 10/4/01
Ηρόδοτος, Κλειώ (Ιστοριών α') 1.0 herod1u10.zip 123KB 3/6/01
Ηρόδοτος, Ευτέρπη (Ιστοριών β') 1.1 herod2u11.zip 90KB 3/6/01
Ηρόδοτος, Ιστοριών γ'-θ'
(ed. A. D. Godley. Cambridge 1920)
1.1 herodotus3-9u11.zip 509KB 20/1/04
         
Ησίοδος, Έργα και Ημέραι
Χάρη στον Manuel Delgado Dominguez
1.0 OperaEtDies.zip 33KB 1/4/01
         
Θεόκριτος, Ειδύλλια
επίσης σε HTML μορφή με εισαγωγή στο έργο του Θεόκριτου
1.1 theocritus11.zip 91KB 26/6/04
Θεόφραστος, Χαρακτήρες
επίσης με μετάφραση και πίνακες του Εμ. Δαϋίδ
1.0 characters10.zip 30kB 3/6/00
         
Θουκυδίδης, Ιστοριών Δ', Ε', Ζ', Η' και Θ'
(ed H.S. Jones - J.E. Powell, Oxford 1942)
1.0 thucydides4-8.zip 377KB 27/10/02
Ιπποκράτης, Περί ιερής νούσου 1.0 hippocrates_de_morbo_sacro.zip 19KB 27/10/02
Ισοκράτης, Βούσιρις, Κατά των σοφιστών, Νικόκλης, Παναθηναϊκός, Πανηγυρικός, Φίλιππος.
Προσφορά του Μιχάλη Σολομωνίδη
1.0 isokrates.zip 213KB 7/1/05
Λουκιανός, Αληθών Διηγημάτων 1.1 louk1u11.zip 45KB 19/4/00
         
Λουκιανός, Ηρόδοτος ή Αετίων
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_herodotus.zip 8 ΚΒ 13/6/06
Λουκιανού Θεών Διάλογοι
μόνο αρχαίο κείμενο σε html.
(ed. M.D. Macleod, Cambridge, Mass., 1961)
      1/4/03
Λουκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_Dialogi_mortuorum.zip 76ΚΒ 13/6/06
Λουκιανός, Πατρίδος Εγκώμιον
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_Patriae_encomium.zip 8 ΚΒ 13/6/06
Λουκιανός, Περί Θυσιών
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_De_sacrificiis.zip 18 ΚΒ 14/6/06
Λουκιανός, Περί Ορχήσεως
Επίσης και με μετάφραση Ι. Κονδυλάκη
1.0 peri_orxhsews.zip 30ΚΒ 3/6/00
Λουκιανός, Περί της Περεγρίνου Τελευτής
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_De_morte_Peregrini.zip 33 ΚΒ 14/6/06
         
         
Λουκιανός, Ποδάγρα
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_podagra.zip 17 KB 14/06/06
Λουκιανός, Πως δεί ιστορίαν συγγράφειν
Επίσης και μαζί με μετάφραση του Ι. Κονδυλάκη
1.0 PosDeiIstorian10.zip 32KB 31/12/00
Λουκιανός, Συμπόσιον ή Λαπίθαι
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_Symposium.zip 36 KB 14/06/06
Λουκιανός, Χάρων ή Επισκοπούντες
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη)
1.0 luc_Charon_sive_contemplantes.zip 27 KB 14/06/06
Λυσία, Υπέρ Αδυνάτου
(ed. U. Albini, Sansoni, Florence 1955)
Προσφορά της Γεωργίας Γαλάνη
1.0 lysias_adynatoy.zip 14KB 18/7/02
Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου
(ed. U. Albini, Sansoni, Florence 1955)
Προσφορά της Γεωργίας Γαλάνη
1.0 lysias_mantitheou.zip 11KB 18/7/02
Μενάνδρου, Δύσκολος
(ed. F.H. Sandbach, Oxford 1972)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0 menander_diskol.zip 35KB 14/6/02
Μουσαίου, Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον
(ed. H. Färber, Munich 1961)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0 musaeus_hrw.zip 14KB 14/6/02
Λυρικά, (Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Θέογνις, Αρχίλοχος, Σιμωνίδης, Αλκαίος, Σαπφώ, Ανακρέων κ.ά.)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0 lirika.zip 23kb 14/6/02
         
         
Όμηρος, Ιλιάδα
(ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920)
Η α' ραψωδία, χάρη στον Manuel Delgado Dominguez.
Μπορείτε να κατεβάσετε χωριστά κάθε ραψωδία από εδώ.
1.0 iliad_u10.zip 558KB 2/2/02
         
Παυσανίας, Αττικά
(ed. F. Spiro. Leipzig, Teubner. 1903)
1.0 paus_attica_u10.zip 96KB 20/7/03
Παυσανίας, Κορινθιακά
(ed. F. Spiro. Leipzig, Teubner. 1903)
1.0 paus_korinthiaka_u10.zip 85KB 20/7/03
Πίνδαρου, Ολύμπια I & Νέμεα I
(ed. H. Maehler [post B. Snell], Leipzig 1971)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb"
1.0 pindar.zip 10kB 14/6/02
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους
(ed. John Burnet, 1903)
1.0 plato_apology10u.zip 33kB 2/6/02
Πλάτων, Ευθύφρων
(ed. John Burnet, 1903)
1.0 plato_euthypron10u.zip 21kB 2/6/02
Πλάτων, Η Έβδομη Επιστολή
Επίσης και με αγγλική μετάφραση του J. Harward
1.0 7th-ltr-u10.zip 35kB 14/1/00
Πλάτων, Κρίτων
(ed. John Burnet, 1903)
1.0 plato_crito10u.zip 18kB 2/6/02
Πλάτων, Νόμοι
προσφορά του Σπύρου Μησιακούλη
1.0 plato_laws_10.zip 628kB 26/9/04
Πλάτων, Πολιτεία
προσφορά Σπύρου Μησιακούλη
1.0 Plato_Republic_1.0.zip 543ΚΒ 9/7/04
Πλάτων, Συμπόσιον 1.1 symposium11.zip 64kB 8/1/00
Πλάτων, Τίμαιος
(ed. John Burnet, 1903)
1.0 timaios_u10.zip 88kb 20/1/04
Πλάτων, Φαίδρος 1.0 phaedrus1.zip 66kB 21/11/00
Πλάτων, Φαίδων
(ed. John Burnet, 1903)
1.0 plato_phaedon10u.zip 76kB 2/6/02
         
Σοφοκλής, Αίας
(Ed. Richard Jebb. Cambridge. 1893)
1.0 ajax_u10.zip 43kB 4/10/01
Σοφοκλής, Αντιγόνη
(ed. Sir Richard Jebb, Cambridge. 1891)
1.0 antigone_u10.zip 41kb 4/10/01
Σοφοκλής, Ηλέκτρα
(ed. Richard Jebb, Cambridge. 1894)
1.0 electra10.zip 46kb 30/3/02
Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολονώ
(ed. Sir Richard Jebb, Cambridge. 1889)
1.0 oed_col_u10.zip 62kb 30/3/02
Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος
(ed. Sir Richard Jebb. Cambridge. 1887)
1.0 otu10.zip 48kb 4/10/01
Σοφοκλής, Τραχινίαι
(ed. Richard Jebb, Cambridge, 1892)
1.0 trachiniae10.zip 40kb 30/3/02
Σοφοκλής, Φιλοκτήτης
(ed. Sir Richard Jebb. Cambridge. 1898)
1.0 philoctetes10.zip 46kb 30/3/02