ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(Από ρεπορτάζ  της εφημερίδας "ΠΑΤΡΙΣ"   Ηρακλείου  Κρήτης, τον Οκτώβριο 2000, σε 6 συνέχειες)

bikelaia1eisodos.jpg (17606 bytes)

 

Δημήτριος Βικέλας

Η ιστορία της Κρήτης στο αρχείο εφημερίδων και περιοδικών

Στα Τμήματα Δανειστικό, Μικροφωτογράφισης και καταλογογράφησης

Τα πολύτιμα αρχεία της Βενετίας

Τo Τoύρκικο Αρχείο

ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το πρωτοποριακό τμήμα οπτικοακουστικών μέσων

Τα βιβλία  της Βικελαίας

Αφιέρωμα της   εφημερίδας "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ", Ηρακλείου Κρήτης, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

 

1on.gif (2742 bytes)

Escati Free Counter
You are Visitor No:

View Counter Stats
Από 3/12/2000

 

Vote for this Site!