Δέκα αλλαγές στη δήλωση

Tαχυδρομήθηκε ήδη σε 682.000 φορολογουμένους ο φάκελος με τα έντυπα

Δέκα βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες άρχισαν ήδη να ταχυδρομούνται στους φορολογουμένους από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Νέα δήλωση. Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος αποτυπώνονται και στα έντυπα των δηλώσεων, με απαλείψεις και συγχωνεύσεις κωδικών

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, που ισχύουν για τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2003 και θα δηλωθούν φέτος, έχουν επιφέρει αλλαγές και στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων, όπως απάλειψη και συγχώνευση κωδικών. Οι αλλαγές στη φορολογία, που αποτυπώνονται και στα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης, είναι οι εξής:

1. H αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στα 10.000 ευρώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις (μπακάλικα κ.λπ.), που λειτουργούν σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Αυτή η αλλαγή στη φορολογία είχε ως αποτέλεσμα να προστεθεί ο κωδικός 017-018 στον πίνακα 2 της νέας φορολογικής δήλωσης.

2. Ο φόρος ιδιοκατοίκησης καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τεκμήριο. Στην τσιμπίδα του τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης πιάνονται πλέον όσοι φορολογούμενοι ιδιοκατοικούν ή ενοικιάζουν κατοικία με επιφάνεια μεγαλύτερη των 200 τετραγωνικών μέτρων. H αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης. Στους κωδικούς 707-708 του συγκεκριμένου πίνακα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία της κατοικίας τους εφόσον εμπίπτουν στο τεκμήριο ιδιοκατοίκησης.

3. H κατάργηση του τεκμηρίου διαβίωσης για την κατοχή I.X. αυτοκινήτου έως 2.000 κυβικών εκατοστών και εργοστασιακής αξίας κάτω των 50.000 ευρώ είχε ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί ο πίνακας στον οποίο οι φορολογούμενοι ανέγραφαν κατά το παρελθόν τα στοιχεία των αυτοκινήτων που είχαν στην κατοχή τους. Φέτος, η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων δεν θα αναγράψει τα στοιχεία των IX. στη φορολογική δήλωση.

4. H κατάργηση του τεκμηρίου για την απασχόληση οικιακού προσωπικού είχε ως αποτέλεσμα την απάλειψη του κωδικού 731-732.

5. H κατάργηση της έκπτωσης δαπάνης για την αγορά συσκευών φυσικού αερίου και ηλιακού θερμοσίφωνα οδήγησε στην απάλειψη του κωδικού 055-056.

6. H κατάργηση της φοροαπαλλαγής για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πρόσβαση στο Ίντερνετ επέφερε την απάλειψη του κωδικού 067-068.

7. Στους προηγούμενους κωδικούς, για πρώτη φορά φέτος οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν τη δαπάνη για την αγορά μεριδίων μεικτών και μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων που πραγματοποίησαν έως τις 31-12-2000 (και διακράτησαν έως το τέλος του 2003). Από το εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει το 25% της δαπάνης με μέγιστο ποσό έκπτωσης εισοδήματος τα 3.650 ευρώ.

8. Στον κωδικό 055-056 οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν το ποσό των τόκων που κατέβαλαν το 2003 για την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου απόκτησης πρώτης κατοικίας, εφόσον το δάνειο συνήφθη μετά την 1-1-2003. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που πήραν πέρυσι στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας είναι ζημιωμένοι σε σχέση με όσους πήραν στεγαστικό δάνειο στο παρελθόν, διότι από το φορολογητέο τους εισόδημα εκπίπτει μόνο το 15% των τόκων που καταβάλλουν και όχι το σύνολο των τόκων, κάτι που ισχύει για όσους πήραν στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας πριν από την 1-1-2003. Παράλληλα η φοροαπαλλαγή αναγνωρίζεται για το ποσό του δανείου έως τα 200.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο απόκτησης πρώτης κατοικίας πριν από την 1-1-2003 θα αναγράψουν το ποσό των τόκων στους κωδικούς 063-064 (δάνεια πριν από το 2000) και 055-056 (δάνεια πριν από το 2003).

9. H έκπτωση εισοδήματος για αγορά καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε από τα 3.000 στα 500 ευρώ και ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. H έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 15% της δαπάνης, δηλαδή μπορεί να φθάσει τα 75 ευρώ.

10. Μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές δεν θα υποβάλουν φορολογική δήλωση, αλλά μόνο ένα ειδικό απλουστευμένο πληροφοριακό έντυπο, το E1A.


ΤΑ ΝΕΑ , 07-01-2004  , Σελ.: N62 
Κωδικός άρθρου: A17833N621 
ID:397601

Top