ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4ο ΜΑΤΙ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Μαθητική-Φοιτητική-Εκπαίδευση 
4mati.editor@gmail.com 
Ιστοσελίδα 
 
CRETANEWS
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Ξενόγλωσση 
cretanews@hotmail.com 
Ιστοσελίδα 
 
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Οικονομική 
 
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
apopsi@mir.forthnet.gr 
 
ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
 
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
neoidromoi@in.gr 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
foni@her.forthnet.gr 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Οικονομική 
 
Η ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
petrakis@her.forthnet.gr 
 
Η ΠΕΔΙΑΔΑ
Ιστοσελίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
info@pediadanews.gr 
Ιστοσελίδα 
 
Η ΡΙΖΑ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
 
Η ΤΟΛΜΗ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
tolmi@her.forthnet.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
petrakis@her.forthnet.gr 
 
ΗΧΩ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
ixoviannou@gmail.com 
 
ΚΡΗΤΗ PRESS
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
kritipress@kritipress.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΛΙΝΙΕΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
info@slh.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΜΑΧΗΤΗΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
press@mesogios.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
neakriti@otenet.gr 
Ιστοσελίδα 
 
Ο ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
antilalos@mir.forthnet.gr 
 
ΠΑΤΡΙΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
patris@her.forthnet.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
politia@otenet.gr 
 
ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
 
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
editor@ko-go.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΤΕΛΑΛΗΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
 
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Πολιτική 
typoskritis@typoskritis.gr 
Ιστοσελίδα 
 
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Εφημερίδα 
Νομός Ηρακλείου 
Τοπική-Δημοτική 
 
27 εγγραφές