ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ  ΤΩΝ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ   ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εμβλήματα και σφραγίδες των Μητροπόλεων
Οι Μητροπόλεις της Κρήτης έχουν τα δικά τους εμβλήματα στις σφραγίδες τους, όπως καθορίστηκε με τον καταστατικό χάρτη του 1900. Οι σφραγίδες αυτές χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα.
Στο άρθρο 10 εκείνου του Καταστατικού Χάρτη, που παρατίθεται στο βιβλίο για την Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυτοποτάμου του Μιχ. Τρούλη, αναφέρεται:
Αρθρον 10. Έκαστος των Επισκόπων έχει ιδίαν σφραγίδα αρχαϊκού Χριστιανικού τύπου και εμβλήματος:
α) Ο Μητροπολίτης Κρήτης τον καλόν ποιμένα φέροντα επώμων τον αμνόν και παρά τους πόδας τα ποιμενικά δοχεία και κύκλω Ιερά Μητρόπολις Κρήτης.
β) Ο Αρκαδίας το Μονόγραμμα εντός κύκλου και πέριξ Ιερά Επισκοπή Αρκαδίας.
γ) Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στήλην έχουσαν δώδεκα μικρούς κύκλους και επΥ αυτής εν μέσω κλάδων φοινίκων και κύκλου αμνόν εφΥ ου το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού και πέριξ Ιερά Επισκοπή Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.
δ) Ο Κυδωνίας και Αποκορώνου ναού αρχαϊκήν στηριζομένην επί ιχθύος αρχαϊκού τύπου και κύκλω τα γράμματα Ιερά Επισκοπή Κυδωνίας και Αποκορώνου.
ε) Ο Λάμπης και Σφακίων τρίαιναν διερχομένην δΥ ιχθύος, και κύκλω τα γράμματα Ιερά Επισκοπή Λάμπης και Σφακίων.
στ) Ο Ιεράς και Σητείας σταυρόν, απολήγοντα εις άγκυραν και κύκλω Ιερά Επισκοπή Ιεράς και Σητείας.
ζ) Ο Πέτρας βράχον, εφΥ ου ίσταται αμνός έχων επί της κεφαλής το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού και εκ του βράχου εξερχομένας τέσσαρας πηγάς υδάτων και κύκλω Ιερά Επισκοπή Πέτρας.
η) Ο Κισσάμου και Σελίνου Κιβωτόν μετά περιστεράς φερούσης κλάδον ελαίας και κύκλω Ιερά Επισκοπή Κισσάμου και Σελίνου.
Η σφραγίς της Μητροπόλεως θα έχει διάμετρον τεσσεράκοντα υποχιλιομέτρων αι δε των Επισκόπων τριάκοντα πέντε.

1on.gif (2742 bytes)