ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΙ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο
Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο
είναι όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
      Α.Ε.Ι.   
   Τ.Ε.Ι.   

Τα παρακάτω ειναι από το fititis.gr

Τηλέφωνα - Γραμματείες Πανεπιστημίων

 

Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7724000
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4142000
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 0531-39000
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 5294901
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 3634970-3635870
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 0251-36000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 8203911
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 0661-35149
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0421-74000
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0831-77000 0813-93000
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0651-97111
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 891022
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 996000

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

0831-77000 0813-93000

 

 

Φιλοσοφ. & Κοιν. Σπουδών Ρεθύμνου

77780

Φιλολογίας Ρεθύμνου

77300

Ιστορίας Αρχαιολογίας Ρεθύμνου

77337

Πολιτικής Επιστήμης Ρεθύμνου

 

Κοινωνιολογίας Ρεθύμνου

77860

Ψυχολογίας Ρεθύμνου

77577

Παιδαγωγικό Ρεθύμνου

77594

Νηπιαγωγών Ρεθύμνου

77650

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηρακλείου

 

Μαθηματικό Ηρακλείου

393800

Φυσικό Ηρακλείου

394002

Χημείας Ηρακλείου

393600

Βιολογίας Ηρακλείου

394400

Επιστήμης Υπολογιστών Ηρακλείου

393500

Μηχανικών Περιβάλλοντος Χανίων

37474

Μηχ. Παραγ. & Διοικ. Χανίων

69550

Μηχ. Ορυκτών Πόρων Χανίων

37280

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Χανίων

37283

Οικονομικών Επιστήμων Ρεθύμνου

 

Ιατρικής Ηρακλείου

394500

1on.gif (2742 bytes)