ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

'Άγιος Τίτος, Πρώτος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

(Τοιχογραφία του 1327 από παλιά Εκκλησία της Κρήτης)

Από Ι.Α.Κ.

Α.- Της Ρωμαϊκής και της πρώτης βυζαντινής περιόδου (64 - 824 ;)
1 Τίτος Απόστολος (64 - ;)
2 Φίλιππος (170 - 190)
3 Κύριλλος Ιερομάρτυς († 304)
4 Μύρων (περ. † 350)
5 Ικόνιος (431)
6 Μαρτύριος (451)
7 Θεόδωρος (553)
8 Ιωάννης Α' (597)
9 Παύλος (667)
10 Ευμένιος (περ. † 668)
11 Ανδρέας Κρήτης (712 - 740)
12 Ηλίας Α' (787)
13 Ιωάννης Β'
14 Νικήτας Α'
15 Νικήτας Β'
Β' .- Της περιόδου της Αραβοκρατίας (εκτός της νήσου) (824; - 961)
16 Βασίλειος Β' (823 - 828)
17 Βασίλειος Γ' (879)
18 Ηλίας Β' (μεταξύ 920 - 961)
Γ' .- Της δευτέρας βυζαντινής περιόδου (961 - 1204)
19 Ανδρέας Β' (τέλος 10ου αι.)
20 Νικήτας Γ'
21 Στέφανος Β' (1028)
22 Ιωάννης Γ' (1166 - 1172 ;)
23 Λέων
24 Μιχαήλ
25 Κωνσταντίνος Α'
26 Ηλίας Γ'
27 Βασίλειος Δ'
28 Κωνσταντίνος Β'
29 Νικόλαος Α'
30 Ιωάννης Δ'
31 Μανουήλ Α'
32 Μανουήλ Β'
33 Νικόλαος Β'
Δ' .- Της περιόδου της βενετοκρατίας (εκτός Κρήτης) (1024 - 1645)
34 Νικηφόρος Α' ο Μοσχόπουλος (1285 - 1322)
35 Μακάριος (1357)
36 Άνθιμος ο Ομολογητής, μητροπολίτης Αθηνών, Πρόεδρος Κρήτης († 1371)
37 Ιγνάτιος μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και Πρόεδρος Κρήτης (1381)
38 Πρόχορος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως και Πρόεδρος Κρήτης (1410)
39 Βελισάριος επίσκοπος Κορώνης και Πρόεδρος Κρήτης (1499)
 

Ε' .- Της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1645 - 1898)

 

40 Νεόφυτος Πατελλάρος (1646 - 1679)
41 Νικηφόρος Β' Σκωτάκης (1679 - 1683)
42 Καλλίνικος Α' (1683 - 1685 ;)
43 Αρσένιος Α' (1687 - 1688)
44 Αθανάσιος ο Καλλιπολίτης (1688 - 1697)
45 Καλλίνικος Β' (1697 - 1699)
46 Αρσένιος Β' (1699 - 1701)
47 Ιωάσαφ Α' (1702 - 1710 ;)
48 Κωνστάντιος ο Χαλκιόπουλος (1711 - 1716 και 1719 - 1722)
49 Γεράσιμος Α' ο από Κισσάμου (1716 - 1719)
50 Δανιήλ ο από Ριθύμνης (1722 - 1725)
51 Γεράσιμος Β' ο Λετίτζης (1725 - 1755)
52 Γεράσιμος Γ' ο Χίος (1756 - 1769)
53 Ζαχαρίας ο Μαριδάκης (1769 - 1786)
54 Μάξιμος ο Προγιαννακόπουλος (1786 - 1800)
55 Γεράσιμος Δ' ο Παρδάλης, εθνομάρτυς (1800 - 1821)
56 Μεθόδιος ο από Καρπάθου (1823 -)
57 Καλλίνικος Γ' ο εξ` Αγχιάλου (1823 - 1830)
58 Μελέτιος Α' ο Νικολετάκης (1831 - 1839)
59 Πορφύριος ο από Μυτιλήνης (1839)
60 Καλλίνικος Δ' Γαργαλάδος (1839 - 1842)
61 Καλλίνικος Ε' ο Χούγιας (1842 - 1843)
62 Χρύσανθος ο Λέσβιος (1843 - 1850)
63 Σωφρόνιος ο από Αίνου (1850)
64 Διονύσιος Α' ο Βυζάντιος (1850 - 1856)
65 Ιωαννίκος ο Ξεφλούδης (1856 - 1858)
66 Διονύσιος Β' ο Χαριτωνίδης (1858 - 1868)
67 Μελέτιος Β' ο Καλύμνιος (1868 - 1874 και 1877 - 1882)
68 Σωφρόνιος Β' ο από Διδυμοτείχου (1874 - 1877)
69 Τιμόθεος Α' Καστρινογιαννάκης (1882 - 1897)
 

ΣΤ' .- Της περιόδου της ελευθερίας (1898 - σήμερον)

 

70 Ευμένιος Β' ο Ξηρουδάκης (1898 - 1920)
71 Τίτος Β' ο Ζωγραφίδης (1922 - 1933)
72 Τιμόθεος Β' ο Βενέρης (1934 - 1941)
73 Βασίλειος Ε' ο Μαρκάκης (1941 - 1950)
74 Ευγένιος Α' ο Ψαλιδάκης (1950 - 1978)
75

76

Τιμόθεος Γ' ο Παπουτσάκης (1978 - Ιουλιο 2006)

Ειρηναίος                             (Σεπτέμβριος 2006 -Σήμερον)

 

Αλλη εκδοχή της σειράς  των επισκόπων Κρήτης (Από Βικιπαιδεία)

 1. Τίτος (μετά το 62)
 2. Αρτεμάς ή Τυχικός (προσωρινά και ενδιάμεσα)
 3. Φίλιππος (160-170 περίπου)
 4. Διόσκορος
 5. Άγιος Μύρων ο θαυματουργός (επίσκοπος Κνωσού, 249)
 6. Κρήσκης (256)
 7. Κύριλλος ο ιερομάρτυς (303)
 8. Πέτρος ο ιερομάρτυς
 9. Παύλος Α΄ (κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου)
 10. Ικόνιος ή Εικόνιος (431)
 11. Μαρτύριος (451)
 12. Θεόδωρος (553)
 13. Ιωάννης Α΄ (597)
 14. Παύλος Β΄ (667)
 15. Άγιος Ευμένιος ο θαυματουργός (668-680?)
 16. Βασίλειος Α΄ (680, 692)
 17. Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης (711-740?)
 18. Ηλίας Α΄ (787)
 19. Ιωάννης Β΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 20. Στέφανος Α΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 21. Νικήτας Α΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 22. Νικήτας Β΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 23. Βασίλειος Β΄ (823/828) (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 24. Βασίλειος Γ΄ (879)
 25. Ηλίας Β΄ ο συγγραφεύς (μετά το 920 και πριν το 961)
 26. Ανδρέας Β΄ (τέλος του 10ου αιώνα κατά τον Laurent)
 27. Νικήτας Γ΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 28. Στέφανος Β΄ (1028)
 29. Ιωάννης Γ΄ (1166-1172?)
 30. Λέων (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 31. Μιχαήλ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 32. Κωνσταντίνος Α΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 33. Ηλίας Γ΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 34. Βασίλειος Δ΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 35. Κωνσταντίνος Β΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 36. Νικόλαος Α΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 37. Ιωάννης Δ΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 38. Μανουήλ Α΄ (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 39. Μανουήλ Β΄ έπειτα μοναχός, με το όνομα Μάξιμος. (αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 40. Νικόλαος Β΄ (τέλη 12ου αιώνα)[1](αναφέρεται στο Συνοδικό του Σουαρέτ)
 41. Νικηφόρος Α΄ (1296)
 42. Μακάριος (1357)
 43. Άνθιμος , Μητροπολίτης Αθηνών και Ευρίπου και Πρόεδρος Κρήτης
 44. Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και Πρόεδρος Κρήτης (1381)
 45. Πρόχορος , Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως και Πρόεδρος Κρήτης
 46. Παΐσιος ο Γορτύνης, μάλλον τιτουλάριος επίσκοπος (1439)
 47. Βελισσάριος, Επίσκοπος Κορώνης και Πρόεδρος Κρήτης (1499)
 48. Νεόφυτος Πατελλάρος (1646-1679)
 49. Νικηφόρος Β΄ ο Σκωτάκης (1679-1683)
 50. Καλλίνικος Α΄ (1683?-1685)
 51. Αρσένιος Α΄ (1687?-1688)
 52. Αθανάσιος ο Καλλιπολίτης (1688-1697)
 53. Καλλίνικος Β΄ (1697-99?), αδερφός της Μονής Γωνιάς
 54. Αρσένιος Β΄ (1699-1701)
 55. Ιωάσαφ ο Κίμινης (1702-1710?) [2]
 56. Κωνστάντιος ο Χαλκιόπουλος, Κρης (1711?- 16 και 1719-22)
 57. Γεράσιμος Α΄ ο από Κισάμου (1716-19)[3]
 58. Δανιήλ από Ρεθύμνης (1722-25)[4]
 59. Γεράσιμος Β΄ ο Λετίτζης ή Γέροντας, Κρης, από τη Μονεμβασιά (1725-55)
 60. Άνθιμος (1756)[5]
 61. Γεράσιμος Γ΄ ο Χίος (1756-1769)
 62. Ζαχαρίας ο Μαριδάκης ο από Λιτής και Ρεντίνης (1769-1786)
 63. Μάξιμος ο Προγιαννακόπουλος (1786-1800)
 64. Γεράσιμος Δ΄ ο Παρδάλης, Εθνομάρτυρας (1800-1821)
 65. Μεθόδιος ο από Καρπάθου, έπειτα Βεροίας και ακολούθως Ρόδου (1823)
 66. Καλλίνικος Γ΄ ο εξ Αγχιάλου (1823-30)
 67. Μελέτιος Α΄ ο Νικολετάκης ο από Σητείας (1831-39)
 68. Πορφύριος ο από Μυτιλήνης (1839)
 69. Καλλίνικος Δ΄ ο Γαργαλάδος (1839-1842)
 70. Καλλίνικος Ε΄ ο Χούγιας (1842-43)
 71. Χρύσανθος ο Λέσβιος, έπειτα ο Φιλιππουπόλεως (1843-50)
 72. Σωφρόνιος Α΄ ο από Αίνου (1850)[6].
 73. Διονύσιος Α΄ ο Βυζάντιος ο από Πρεσλάβας και έπειτα αποκατασταθείς προεδρικώς στη Βόσνης (1850-56)
 74. Ιωαννίκιος ο Ζαγορίσιος ο αποκαλούμενος και Ξεφλούδης , ο από πρώην Ιωαννίνων (1856-58)
 75. Διονύσιος Β΄ ο Χαριτωνίδης , έπειτα κατά σειρά Διδυμοτείχου, Αδριανουπόλεως, Νικαίας και πάλι Αδριανουπόλεως και τέλος Οικουμενικός Πατριάρχης ως Διονύσιος Ε΄ (1858-68)
 76. Μελέτιος Β΄ ο Καλύμνιος ο από Διδυμοτείχου και στο Διδυμότειχο (1868-73 και 1877-82)
 77. Σωφρόνιος Β΄ ο από Διδυμοτείχου (1874-77)
 78. Τιμόθεος Α΄ ο Κστρινογιαννάκης ο από Χερρονήσου (1882-97)
 79. Ευμένιος Β΄ ο Ξηρουδάκης ο από Λάμπης και Σφακίων (1898-1920)
 80. Τίτος Β΄ ο Ζωγραφίδης ο από Πέτρας (1922-33)
 81. Τιμόθεος Β΄ ο Βενέρης ο από Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου (1934-41)
 82. Βασίλειος Ε΄ ο Μαρκάκης από Αρκαδίας (1941-50)
 83. Ευγένιος ο Ψαλιδάκης από Αρκαδίας (1950-1967)

 Αρχιεπίσκοποι

 1. Ευγένιος ο Ψαλιδάκης από Αρκαδίας (1967-1978)
 2. Τιμόθεος (1978-2006)
 3. Ειρηναίος (2006- σήμερα)


 

 

1on.gif (2742 bytes)