*ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ * ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ * ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ * ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Φορολογικός ΟΔΗΓΟΣ

Οι 13 κινήσεις για τη συμπλήρωση της δήλωσης


Κίνηση 1η:

Συγκεντρώστε τις αποδείξεις.

Συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά πριν από τη συμπλήρωση της δήλωσης.

­ Μαζέψτε όλες τις αποδείξεις που έχετε πάρει το 2000 για αγορές καταναλωτικών ή μη αγαθών, αλλά και για παροχή υπηρεσιών, όπως π.χ. αποδείξεις για ρούχα και παπούτσια, αποδείξεις από γιατρούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, νοσοκομεία, φροντιστήρια, ενοίκια κ.λπ.

­ Σημειώστε σ' ένα χαρτί όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία, όπως ακίνητα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη κ.λπ. Όσα όμως περιουσιακά στοιχεία αγοράσατε ή πουλήσατε το 2000, θα πρέπει να τα κατατάξετε ξεχωριστά σε ένα άλλο σημείωμα.

­ Γράψτε τα ενοίκια που εισπράξατε κατά το 2000 και τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για τη συντήρηση των ακινήτων αυτών.

­ Γράψτε το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείτε, όπως οικιακούς βοηθούς, οδηγούς, κηπουρούς, δασκάλους και τα χρήματα που πληρώσατε για τους μισθούς τους.

Κίνηση 2η:

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Πάρτε το έντυπο της δήλωσης (Ε1 ή Ε1Α για όσους έχουν μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις) και συμπληρώστε τον πίνακα 1 με τα στοιχεία των φορολογουμένων.

Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης που λάβατε ταχυδρομικά, είναι προεκτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία σας. Επίσης, είναι προεκτυπωμένα και τα στοιχεία που αφορούν τη σύζυγό σας. Αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία που είναι προεκτυπωμένα, πρέπει να τα διορθώσετε, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι προεκτυπωμένα τα στοιχεία της συζύγου, πρέπει να τα συμπληρώσετε οπωσδήποτε. Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να το γράψετε όπως ακριβώς είναι γραμμένο στην ταυτότητά της. Αν στη σύζυγό σας έχει χορηγηθεί ΑΦΜ οποτεδήποτε, είτε λόγω υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος για εμπορική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα, είτε λόγω υποβολής στο παρελθόν, πριν από τη σύναψη γάμου, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε από άλλη αιτία (π.χ. αγορά αυτοκινήτου), θα γράψετε αυτόν τον αριθμό στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συζύγου».

Οι γυναίκες που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση ή είναι διαζευγμένες και δεν έχουν αλλάξει ταυτότητα, αν στην προεκτυπωμένη δήλωση αναγράφεται το όνομα του συζύγου, αντικαταστήστε το με το όνομα του πατέρα.

Ακόμη, αν είστε έγγαμος, πρέπει να σημειώσετε Χ πάνω στη λέξη «ΕΓΓΑΜΟΣ».

Όταν η υποβολή της δήλωσης γίνεται από εκπρόσωπο ή αντίκλητο, τότε συμπληρώνετε τη σχετική ένδειξη στις εξής περιπτώσεις:

­ Όταν ο φορολογούμενος κατοικεί στο εξωτερικό και αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

­ Όταν πρόκειται για ανήλικο ή πρόσωπο που έχει τεθεί σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση.

­ Για πρόσωπο που απεβίωσε.

­ Όταν πρόκειται για σχολάζουσα κληρονομιά.

­ Για περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί υπό μεσεγγύηση ή βρίσκονται σε κατάσταση επιδικίας.

Ακόμη, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκπροσώπου, αν αναγράφονται στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση.

Κίνηση 3η

Τα πληροφοριακά στοιχεία

Συμπληρώστε τον πίνακα 2 με τα πληροφοριακά στοιχεία.

­ Κωδικοί 327-328. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας υποβάλλετε δήλωση για πρώτη φορά.

­ Κωδικοί 319-320. Σημείωστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν είστε κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτάτε εισόδημα στην Ελλάδα. Συμπληρώνεται και όταν δεν έχετε πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά υποβάλλετε δήλωση επειδή έχετε στην κυριότητα ή κατοχή σας επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως.

­ Κωδικοί 013-014. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1936.

­ Κωδικοί 015-016. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν αποκτήσατε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή κατοικήσατε τουλάχιστον 9 μήνες μέσα στο 2000 σε παραμεθόριες περιοχές.

­ Κωδικοί 309-310. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, εφόσον έχετε γράψει κάποιο ποσό στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4Α και θέλετε οι εκπτώσεις δαπανών (αποδείξεις γιατρών, δωρεών, τόκων κ.λπ.) να γίνουν από αυτό το εισόδημα.

­ Κωδικοί 011-012. Σημείωστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν το 2000 πήρατε από τον εργοδότη σας στεγαστικό επίδομα.

­ Κωδικοί 007-008. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ και στα 2 τετραγωνίδια αν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να έχετε αφορολόγητο ποσό 3.300.000 δρχ. Αν ο ένας σύζυγος διαμένει, λόγω εργασίας, σε άλλον τόπο, δικαιούται το αυξημένο αφορολόγητο μόνο ο άλλος σύζυγος, εφόσον ο ίδιος και η οικογένειά του κατοικούν μόνιμα στο νησί, οπότε σημειώνετε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

­ Κωδικός 617. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν μέσα στο 2000 μεταβλήθηκε η περιουσιακή σας κατάσταση ή οποιοδήποτε από τα στοιχεία του εντύπου Ε9 που υποβάλατε κατά τα προηγούμενα οικον. έτη 1997 ή 1998 ή 1999 ή 2000, καθώς και αν υποβάλλετε πρώτη φορά δήλωση και πρέπει να συνυποβάλετε με τη δήλωσή σας και το έντυπο Ε9.

­ Κωδικοί 905-906. Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν είστε ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζετε βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν το 80%.

Κίνηση 4η

Τα προστατευόμενα μέλη

Συμπληρώστε τον πίνακα 3 για την αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας ­ μείωση φόρου.

­ Κωδικοί 001-002. Σημείωστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ για τον ή την σύζυγο, ώστε να έχετε έκπτωση από το εισόδημα 650.000 δρχ. Η έκπτωση αυτή παρέχεται, όταν υπάρχει:

­ Νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση σε ποσοστό 67% και πάνω.

­ Τυφλός.

­ Νεφροπαθής που κάνει αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχει κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πάσχει από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος.

­ Ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης που συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο για την αιτία αυτή.

­ Αξιωματικός που έχει τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.

­ Αξιωματικός που λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος σε πολεμική περίοδο είναι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

­ Αξιωματικός ή οπλίτης των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και του ν.δ. 330/1047.

­ Στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνει, γιατί διορίστηκε σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνει μισθό.

­ Στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκε από αυτήν, γιατί επέλεξε τη σύνταξη με βάση τα χρόνια της υπηρεσίας του.

­ Θύμα πολέμου που παίρνει σύνταξη από πολεμική αιτία.

­ Μέλος οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ετέθη σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνει πολεμική σύνταξη ή ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνει πολεμική σύνταξη.

­ Μέλος οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη ο οποίος πέθανε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούται σύνταξη γι' αυτή την αιτία.

­ Ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου και παίρνει σύνταξη.

­ Θύμα από τον άμαχο πληθυσμό με σύνταξη λόγω πολεμικής αιτίας.

Σημειώνεται όμως ότι για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης.

­ Κωδικοί 003-004. Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε τον αριθμό των παιδιών (π.χ. 2) που αναφέρονται στον πίνακα 10.1. Εάν κάποιο παιδί ανήκει στη σύζυγο από προηγούμενο γάμο, γράφουμε μετά τον κωδικό 004 τον αριθμό 1.

­ Κωδικοί 005-006. Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε τον αριθμό των προσώπων (π.χ. 2) που αναφέρονται στον πίνακα 10, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία 67% και πάνω, είναι τυφλά, νεφροπαθή υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού κ.λπ. Εάν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά είναι συγγενής της συζύγου, το αναγράφουμε μετά τον κωδικό 006.

Η αναγραφή των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπτώσεις από το εισόδημα ή οι μειώσεις φόρου για τα προστατευόμενα μέλη. Υπενθυμίζεται ότι οι μειώσεις αυτές είναι:

­ 30.000 δρχ. όταν ο φορολογούμενος έχει ένα παιδί.

­ 35.000 δρχ. για κάθε παιδί, όταν ο φορολογούμενος έχει δύο παιδιά.

­ 50.000 δρχ. για κάθε παιδί, όταν ο φορολογούμενος έχει τρία παιδιά.

­ 60.000 δρχ. για κάθε παιδί, όταν ο φορολογούμενος έχει τέσσερα παιδιά.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, αυξάνεται κατά 10.000 δρχ. η μείωση για κάθε επιπλέον παιδί (π.χ. αν ο φορολογούμενος έχει 7 παιδιά, δικαιούται μείωση φόρου 7Χ90.000=630.000 δρχ.).

Επίσης, εκπίπτει εισόδημα:

­ 650.000 δρχ. για τα παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

­ 650.000 δρχ. για τους αδελφούς και τις αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία κ.λπ.

Κίνηση 5η

Εισοδήματα από μισθούς - συντάξεις

Συμπληρώστε τον πίνακα 4Α' για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Στον πίνακα αυτό γράφετε τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, ημερομίσθια, μερίσματα, επιχορηγήσεις κ.λπ.) σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αποδοχών.

­ Κωδικοί 301-302. Γράφετε το καθαρό ποσό από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κ.λπ., όπως αυτά γράφονται στις βεβιαώσεις αποδοχών κάτω από τις λέξεις «Καθαρές αποδοχές». Αν έχετε δύο ή τρεις βεβαιώσεις αποδοχών, αθροίζετε τα ποσά και τα γράφετε στους κωδικούς 301-302.

Στην περίπτωση που το 2000 εισπράξατε αναδρομικά κάποιο εισόδημα με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τότε το προσθέτετε στις αποδοχές σας, αφού όμως αφαιρέσετε το 20% αυτού. Το σύνολο το γράφετε στους κωδικούς 301-302.

­ Κωδικοί 303-304. Γράφετε το καθαρό ποσό από κύριες συντάξεις που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια ταμεία συντάξεων. Το ποσό αυτό αναφέρεται στις βεβαιώσεις αποδοχών κάτω από τις λέξεις «Καθαρές αποδοχές». Αν έχετε δύο ή τρεις βεβαιώσεις αποδοχών, αθροίζετε τα ποσά και τα γράφετε στους κωδικούς 303-304. Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης θα το γράψετε στους κωδικούς 321-322.

Αν το 2000 εισπράξατε αναδρομικά για σύνταξη, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τότε το ποσό το προσθέτετε στις αποδοχές σας, αφού αφαιρέσετε το 20% αυτών. Το σύνολο το γράφετε στους κωδικούς 303-304.

­ Κωδικοί 321-322. Γράφετε το καθαρό ποσό από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που πήρατε ως συνταξιούχους από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.

­ Κωδικοί 305-306. Γράφετε το καθαρό ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

­ Κωδικοί 317-318. Γράφετε τις καθαρές αμοιβές για τις πάνω από 2 τον μήνα υπηρεσίες ενεργού και μεικτής εφημερίας, εφόσον είστε γιατρός ενταγμένος στο ΕΣΥ ή πανεπιστημιακός γιατρός που δεν ασκείτε ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευόμενος γιατρός που διέπεστε από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 ή γιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπεστε από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986, καθώς επίσης τα χρηματικά ποσά που σας καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητής ή άλλος αμειβόμενος αθλητής, επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/1990 και θέλετε να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου το γράφετε στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 9 της δήλωσης.

­ Κωδικοί 307-308. Γράφετε το καθαρό ποσό των εισοδημάτων σας που φορολογούνται με βάση το άρθρο 5 του Ζ' ψηφίσματος του 1975. Αφορά τη βουλευτική αποζημίωση κ.λπ.

­ Κωδικοί 311-312. Γράφετε το καθαρό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που δικαιούστε με βάση τον ν. 2837/2000. Στην περίπτωση που δικαιούχος είναι η σύζυγος, πρέπει απαραίτητα στον πίνακα 1 της δήλωσης να γράψετε τον ΑΦΜ της συζύγου.

Κίνηση 6η

Εισόδημα από ακίνητα

Συμπληρώστε τον πίνακα 4Ε' για το εισόδημα από ακίνητα.

Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα εισοδήματα (πραγματικά ή τεκμαρτά) που προέρχοναι: α) από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή επίταξη ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση ή από παραχώρηση σε τρίτους δωρεάν της χρήσης μίας ή περισσότερων οικοδομών, β) από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση σε τρίτους μίας ή περισσότερων γαιών (δασών, βοσκοτόπων κ.λπ.).

Πρώτα, όμως, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων». Στο έντυπο Ε2, όμως, δεν γράφετε την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία σας και την πρώτη δευτερεύουσα μη εξοχική ή εξοχική ιδιοκατοικούμενη.

­ Κωδικοί 103-104. Γράφετε το άθροισμα του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, θεάτρων, κ.λπ. Προσέξτε, όμως, αυτό θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό της στήλης 13 του εντύπου Ε2.

­ Κωδικοί 105-106. Γράφετε το άθροισμα του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κ.λπ. Το εισόδημα αυτό θα πρέπει να είναι το ίδιο με το αντίστοιχο της στήλης 14 του εντύπου Ε2.

­ Κωδικοί 107-108. Γράφετε το άθροισμα του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών κ.λπ. Το ποσό θα πρέπει να είναι το ίδιο με το αντίστοιχο της στήλης 15 του Ε2.

­ Κωδικοί 109-110. Γράφετε το άθροισμα του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων. Το ποσό θα πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο της στήλης 14 του Ε2.

­ Κωδικοί 101-102. Γράφετε το άθροισμα του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση γαιών. Το ποσό θα πρέπει να είναι ίσο με το αντίστοιχο της στήλης 15 του Ε2.

­ Κωδικοί 909-910. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται, όταν το εισόδημα που αναγράφεται στους κωδικούς 101-102 είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με βάση τη σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η σύγκριση γίνεται για κάθε εκμισθούμενη γεωργική γη χωριστά και στους κωδικούς 909-910 γράφεται το άθροισμα των μεγαλύτερων επιμέρους ενοικίων, που προκύπτουν από τη σύγκριση των ενοικίων που δηλώθηκαν και αυτών που προσδιορίστηκαν με το αντικειμενικό σύστημα.

­ Κωδικοί 111-112. Γράφετε το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.

­ Κωδικοί 113-114. Γράφετε ποιο μίσθωμα καταβάλατε για το ακίνητο που υπεκμισθώνετε.

Εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Για να υπολογιστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας, είτε αυτή είναι εξοχική είτε όχι (όταν η συνολική επιφάνειά τους είναι πάνω από 150 τ.μ. πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο), πρέπει να συμπληρώσετε τον ειδικό υποπίνακα που έχει ενσωματωθεί στον πίνακα 4Ε της φορολογικής δήλωσης. Τον υποπίνακα αυτόν θα συμπληρώσετε ως ακολούθως:

­ Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράφετε τη διεύθυνση της κατοικίας και τις υπόλοιπες τρεις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο.

­ Ένδειξη κατοικία ή μονοκατοικία. Γράφετε το γράμμα «Κ», αν είναι κατοικία ή το γράμμα «Μ» αν είναι μονοκατοικία, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

­ Ένδειξη θέση - όροφος. Γράφετε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία.

­ Κωδικός 211. Γράφετε την επιφάνεια της κατοικίας. Σε περίπτωση μονοκατοικίας, λαμβάνεται υπόψη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου.

­ Κωδικός 212. Γράφετε αθροιστικά την επιφάνεια του γκαράζ και της αποθήκης που είναι ανεξάρτητα, π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Στον κωδικό αυτό δεν θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή.

­ Κωδικοί 213-214. Γράφετε το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συζύγου σε ακέραιο ποσοστό.

­ Κωδικός 215. Γράφετε τους μήνες ιδιοκατοίκησης μέσα στο 2000.

­ Κωδικός 216. Γράφετε την τιμή ζώνης που ίσχυε την 1/1/2000, αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ή την τιμή εκκίνησης αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα.

Προσέξτε, όμως, γιατί αν έχετε μόνο μία κατοικία και η επιφάνειά της είναι κάτω από 150 τ.μ. (πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο) δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτόν τον κωδικό. Επίσης, όταν το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας κατοικίας και της τυχόν πρώτης δευτερεύουσας (εξοχικής ή μη) είναι κάτω από 150 τ.μ. (πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο) δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτόν τον κωδικό.

­ Κωδικός 217. Γράφετε το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της. Αν έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, γράφετε το επόμενο έτος. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο αν συμπληρωθεί ο κωδικός 216.

­ Κωδικός 115. Γράφετε το συνολικό ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σε περίπτωση που η κατοικία αποτελεί συνιδιοκτησία των συζύγων, γράφετε το σύνολο του εισοδήματος και των δύο συζύγων.

­ Ένδειξη πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στη μοναδική δευτερεύουσα κατοικία, η οποία δεν είναι εξοχική. Αναφέρεται επίσης στην πρώτη, όταν έχετε περισσότερες, δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία. Συμπληρώνεται όπως και η αντίστοιχη της κύριας κατοικίας. Φυσικά, όταν το άθροισμα της μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας μαζί με την κύρια κατοικία είναι κάτω από 150 τ.μ. (πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο) δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί 223-224.

­ Ένδειξη πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική). Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στη μοναδική δευτερεύουσα κατοικία η οποία είναι εξοχική ή στην πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία, όταν έχετε περισσότερες δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες. Συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για την κύρια κατοικία. Ως μήνες ιδιοκατοίκησης λαμβάνονται οι τρεις μήνες. Όταν η εξοχική δευτερεύουσα κατοικία μόνη της (εφόσον δεν υπάρχει κύρια και μη εξοχική) είναι κάτω από 150 τ.μ. (πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο) δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί 230-231. Επίσης, όταν η εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική, είναι κάτω από 150 τ.μ. (πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο) δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί 230-231. Αν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί μόνο ο νομός και ο δήμος ή η κοινότητα κατά περίπτωση.

­ Κωδικοί 121-122. Γράφετε το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες δευτερεύουσες ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (εκτός από την ιδιοκατοικούμενη πρώτη δευτερεύουσα μη εξοχική ή εξοχική κατοικία). Τα στοιχεία των ακινήτων αυτών τα γράφετε και στο έντυπο Ε2.

­ Κωδικοί 129-130. Γράφετε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, εκτός από την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας γονέα σε παιδί και αντίστροφα.

­ Κωδικοί 143-144. Γράφετε το άθροισμα του τεκμαρτού ακαθάριστου εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων, ξενοδοχείων, κλινικών, αιθουσών κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ. Το άθροισμα αυτό προκύπτει και από τις στήλες 13 και 16 του εντύπου Ε2.

­ Κωδικοί 145-146. Γράφετε το άθροισμα του τεκμαρτού ακαθάριστου εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κ.λπ. Το άθροισμα αυτό προκύπτει από τις στήλες 14 και 17 του εντύπου Ε2.

­ Κωδικοί 147-148. Γράφετε το άθροισμα του τεκμαρτού ακαθάριστου εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση γηπέδων (υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ.), όπως αυτό προκύπτει από τις στήλες 15 και 17 του εντύπου Ε2.

­ Κωδικοί 141-142. Γράφετε το άθροισμα του τεκμαρτού ακαθάριστου εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γαιών, όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 15 του εντύπου Ε2.

­ Κωδικοί 701-702. Στους κωδικούς αυτούς γράφετε το τεκμαρτό ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση γαιών, ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν στους κωδικούς 909-910 του ίδιου πίνακα.

­ Κωδικοί 151-152. Γράφετε τις δαπάνες που κάνατε για εκμισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες ή δωρεάν παραχωρημένες κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, κλινικές, σανατόρια κ.λπ. και οι οποίες αφορούν την επισκευή ή συντήρηση, τα ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, τις αμοιβές δικηγόρου για τον καθορισμό μισθώματος ή για διαφορές απόδοσης μισθίου.

­ Κωδικοί 153-154. Γράφετε τις δαπάνες που κάνατε για την ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία και αφορούν επισκευή, συντήρηση, ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων.

­ Κωδικοί 161-162. Γράφετε τις δαπάνες που κάνατε για την ιδιοκατοικούμενη δευτερεύουσα κατοικία (όχι εξοχική) και αφορούν επισκευή, συντήρηση, ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων.

­ Κωδικοί 155-156. Γράφετε τις δαπάνες που κάνατε για την ιδιοκατοικούμενη δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική) και αφορούν επισκευή, συντήρηση, ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων.

­ Κωδικοί 157-158. Γράφετε τις δαπάνες που κάνατε για εκμισθούμενα ή ιδιοχρησιμοποιούμενα ή δωρεάν παραχωρημένα καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ., οι οποίες αφορούν την επισκευή ή συντήρηση, τα ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, τις αμοιβές δικηγόρου για καθορισμό μισθώματος ή για δίκες απόδοσης μισθίου.

­ Κωδικοί 163-164. Γράφετε το ποσό της αποζημίωσης που πληρώσατε στον μισθωτή ακινήτου σε περίπτωση λύσης της επαγγελματικής μίσθωσης.

­ Κωδικοί 165-166. Γράφετε το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από την εκμίσθωση του ακινήτου, για το οποίο καταβάλατε αποζημίωση για λύση της επαγγελματικής μίσθωσης (των κωδικών 163-164).

­ Κωδικοί 159-160. Γράφετε τις λοιπές δαπάνες που κάνατε για οικοδομές και γαίες.

­ Κωδικοί 175-176. Γράφετε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ή παραχωρούνται δωρεάν (εκτός αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται από γονείς σε παιδιά ή αντίστροφα) και έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 300 τ.μ. η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι από τα παραπάνω δηλωθέντα ακαθάριστα ποσά από ακίνητα αφαιρούνται:

­ 10% για αποσβέσεις οικοδομών που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια και μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης και αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος.

­ Για γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κ.λπ. τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε 5% για αποσβέσεις και 5% για ασφάλιστρα κ.λπ. έξοδα.

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι δαπάνες, θα πρέπει να υπάρχουν τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις ασφαλίστρων κ.λπ.).

Οι δαπάνες που φέρνουν πρόσθετους φόρους...

* ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ * ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ

Κίνηση 7η

Εισόδημα από κινητές αξίες

Συμπληρώστε τον πίνακα 4ΣΤ' για τα εισοδήματα από κινητές αξίες.

Στον πίνακα 4ΣΤ' της δήλωσης γράφετε τα εισοδήματα από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης, που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Δεν γράφετε εισοδήματα από κινητές αξίες, για τις οποίες το εισόδημα φορολογήθηκε αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσης.

­ Κωδικοί 291-292. Γράφετε το καθαρό ποσό από τόκους, ομολογίες ή χρεόγραφα που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίστηκε στο 2000. Επίσης, τόκους από οποιονδήποτε έντοκο τίτλο που έγιναν απαιτητοί το 2000 και τόκους που επιδικάστηκαν με δικαστική απόφαση.

Κίνηση 8η

Εισόδημα από την αλλοδαπή

Συμπληρώστε τον πίνακα 4Ζ' για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης.

Στον πίνακα αυτόν της δήλωσης γράφετε τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή.

­ Κωδικοί 389-390. Γράφετε το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. που αποκτήσατε στο εξωτερικό.

­ Κωδικοί 463-464. Γράφετε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρείες κάθε μορφής.

­ Κωδικοί 471-472. Γράφετε τη ζημία του ίδιου οικον. έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρείες κάθε μορφής.

­ Κωδικοί 411-412. Γράφετε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες κάθε μορφής.

­ Κωδικοί 421-422. Γράφετε τη ζημία του ίδιου οικον. έτους από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες κάθε μορφής.

­ Κωδικοί 509-510. Γράφετε το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες κάθε μορφής.

­ Κωδικοί 513-514. Γράφετε τη ζημία του ίδιου οικον. έτους από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες κάθε μορφής.

­ Κωδικοί 295-296. Γράφετε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης.

­ Κωδικοί 171-172. Γράφετε το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό.

­ Κωδικοί 173-174. Γράφετε το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό.

­ Κωδικοί 395-396. Γράφετε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι οποίες εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες ή παραχωρούνται δωρεάν (εκτός αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται από γονείς σε παιδιά ή αντίστροφα) και έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμία.

Κίνηση 9η

Προσοχή στα τεκμήρια

Συμπληρώστε τον πίνακα 6 για τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

Στον πίνακα αυτόν θα γράψετε όλα εκείνα τα στοιχεία που προσδιορίζουν το εισόδημά σας με βάση τα τεκμήρια.

­ Κωδικοί 707-708. Γράφετε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας δαπάνης (πραγματικής ή τεκμαρτής) για δευτερεύουσα κατοικία που έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 100 τ.μ. Εάν έχετε περισσότερες από μία δευτερεύουσες κατοικίες που νοικιάζετε ή ιδιοκατοικείτε με εμβαδόν μεγαλύτερο από 100 τ.μ., τότε γράφετε το συνολικό τεκμαρτό ή πραγματικό μίσθωμα στους κωδικούς 707- 708.

Δεν αναγράφεται η δευτερεύουσα ιδιοκατοικούμενη κατοικία που έχει επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ. και η οποία βρίσκεται σε χωριό ή πόλη (εξαιρούνται οι κατοικίες σε τουριστικούς τόπους) με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και την αποκτήσατε από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή.

­ Κωδικοί 709-710. Γράφετε τα επιβατικά ή μεικτής χρήσης ή τύπου jeep αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, τον αριθμό κυκλοφορίας (γράμματα και αριθμός), τους φορολογήσιμους ίππους, τους μήνες που είχατε το αυτοκίνητο μέσα στο 2000 (εάν το αυτοκίνητο είναι jeep, πριν από τον αριθμό των μηνών θα γράψετε το γράμμα «Τ»), το ποσοστό συνιδιοκτησίας και το πρώτο έτος κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, συμβουλεύεστε τον πίνακα των τεκμηρίων και σύμφωνα με τους ίππους και το έτος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, γράφετε στους κωδικούς 709-710 το τεκμαρτό ποσό ετήσιας δαπάνης από επιβατικό αυτοκίνητο.

Εάν το αυτοκίνητο πουλήθηκε ή αγοράστηκε ή καταστράφηκε ή ήταν σε ακινησία, λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες που το είχατε στην κατοχή σας ή κυριότητά σας, π.χ. αν το αυτοκίνητο που πουλήσατε το είχατε για τρεις μήνες, τότε λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι μήνες.

­ Κωδικοί 711-712. Γράφετε το ιδιωτικής χρήσεως δίτροχο (μοτοσυκλέτα) ή τρίτροχο από 500 κ.ε. και πάνω. Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, τον αριθμό κυκλοφορίας (γράμματα και αριθμός), τα κυβικά εκατοστά, τους μήνες που είχατε τη μοτοσυκλέτα μέσα στο 2000, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και το πρώτο έτος κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και το έτος κυκλοφορίας της μηχανής, γράφετε στους κωδικούς 711-712 το τεκμαρτό ποσό ετήσιας δαπάνης από δίτροχο ή τρίτροχο, που είναι για μοτοσυκλέτα 500 κ.ε., 1.000.000 δρχ. που προσαυξάνεται κατά 200.000 δρχ. για κάθε επιπλέον 100 κ.ε.

Εάν η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε στο διάστημα των ετών 1996-2000, το ποσό που προκύπτει, ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά, δεν μειώνεται.

Εάν η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε τα έτη 1991-1995, τότε εφαρμόζεται μείωση 15%.

Εάν κυκλοφόρησε τα έτη 1986-1990, τότε η μείωση είναι 25%.

Εάν κυκλοφόρησε πριν από το 1986, τότε η μείωση είναι 40%.

­ Κωδικοί 713-714. Γράφετε τα σκάφη αναψυχής. Συμπληρώνετε το όνομα του σκάφους, τον αριθμό και το λιμάνι νηολογίου, τη χώρα, τους μήνες κυριότητας μέσα στο 2000, το μήκος του σκάφους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και το έτος πρώτης νηολόγησης. Στη συνέχεια, ανάλογα με την κατηγορία και το μήκος του σκάφους, γράφετε στους κωδικούς 713-714 το τεκμαρτό ποσό ετήσιας δαπάνης από σκάφος αναψυχής, που είναι για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 3 μέτρα, καθώς και για τα jet ski 440.000 δρχ. και προσαυξάνεται κατά 220.000 δρχ. για κάθε μέτρο πάνω από τα 3 μέτρα.

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη, με χώρο ενδιαίτησης, η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα μέτρα του σκάφους ως εξής:

Σκάφη αναψυχής με χώρο ενδιαίτησης

(ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά)

Μέτρα = 2.000

Μέχρι 8 = 3.600.000

πάνω από 8 και μέχρι 10 = 6.500.000

πάνω από 10 και μέχρι 12 = 9.500.000

πάνω από 12 και μέχρι 14 = 12.700.000 πάνω από 14 και μέχρι 16 = 16.200.000

πάνω από 16 και μέχρι 18 = 20.100.000

πάνω από 18 και μέχρι 20 = 24.600.000

πάνω από 20 και μέχρι 22 = 29.800.000

πάνω από 22 και μέχρι 24 = 35.800.000

πάνω από 24 και μέχρι 26 = 42.600.000

πάνω από 26 και μέχρι 28 = 50.400.000

πάνω από 28 και μέχρι 30 = 59.300.000

πάνω από 30 και μέχρι 32 = 69.400.000

πάνω από 32 = 77.600.000

Εάν το σκάφος κυκλοφόρησε στο διάστημα των ετών 1996-2000, το τεκμαρτό ποσό ετήσιας δαπάνης δεν μειώνεται. Εάν κυκλοφόρησε τα έτη 1991-1995, μειώνεται κατά 10%, ενώ αν κυκλοφόρησε πριν από το 1991, τότε μειώνεται κατά 20%.

­ Κωδικοί 731-732. Γράφετε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε πληρώματα για σκάφη αναψυχής με μόνιμο πλήρωμα.

­ Κωδικοί 715-716. Γράφετε τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Συμπληρώνετε τα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης, τον τύπο, τον αριθμό σειράς κατασκευαστή, τον αερολιμένα συνήθους παραμονής, τους μήνες κυριότητας μέσα στο 2000, τους ίππους ή τις λίμπρες και το έτος πρώτης νηολόγησης. Στη συνέχεια, γράφετε στους κωδικούς αριθμούς 715-716 το τεκμαρτό ποσό ετήσιας δαπάνης ως εξής:

Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και για ελικόπτερα το ποσό ορίζεται σε 11.000.000 δρχ. για τους πρώτους 150 ίππους, που προσαυξάνεται κατά 90.000 δρχ. για κάθε ίππο πάνω από τους 150.

Για αεροσκάφη jet 32.000 δρχ. για κάθε λίμπρα ώθησης.

Για ανεμόπτερα 2.200.000 δρχ.

Εάν τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυκλοφόρησαν στο διάστημα των ετών 1996-2000, το ποσό που προκύπτει δεν μειώνεται.

Εάν κυκλοφόρησαν τα έτη 1991-1995, εφαρμόζεται μείωση κατά 15%.

Εάν κυκλοφόρησαν τα έτη 1986-1990, μειώνεται κατά 25%.

Εάν κυκλοφόρησαν πριν από το 1986, το ποσό μειώνεται κατά 40%.

­ Κωδικοί 717-718. Γράφετε το συνολικό ποσό που πληρώσατε το 2000 για αμοιβές οικιακών βοηθών, κηπουρών, οδηγών αυτοκινήτων, δασκάλων κ.λπ. Αν όμως απασχολείτε μόνο έναν οικιακό βοηθό, τότε δεν θα γράψετε το ποσό που πληρώσατε, εφόσον εσείς ή πρόσωπο που κατοικεί μαζί σας και σας βαρύνει έχετε αναπηρία 67% και πάνω ή ηλικία πάνω από 65 έτη.

­ Κωδικοί 765-766. Γράφετε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες). Η τεκμαρτή δαπάνη για κάθε πισίνα με επιφάνεια 25 τετραγωνικά μέτρα και πάνω, ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική, καθορίζεται ως εξής:

Επιφάνεια της πισίνας (σε τετ. μέτ.) - Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης Εξωτ. πισ. Εσωτ. πισ.

Από 25 μέχρι και 60 = 2.000.000 - 3.000.000

Πάνω από 60 μέχρι και 120 = 5.000.000 - 7.500.000

Πάνω από 120 = 8.000.000 - 12.000.000

­ Κωδικοί 795-796. Γράφετε αριθμητικά τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων και δαπανών που υπάρχουν για τον υπολογισμό της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης. Π.χ., αν έχετε δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και μία οικιακή βοηθό, γράφετε τον αριθμόν 4. Αν έχετε και κηπουρό γράφετε τον αριθμό 5.

­ Κωδικοί 729-730. Γράφετε το συνολικό ποσό που πληρώσατε το 2000 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών για αγορές που αφορούν καταναλωτικά αγαθά.

­ Κωδικοί 719-720. Γράφετε τα συνολικά ποσά που πληρώσατε (μετρητά) για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τριτρόχων της οικογένειάς σας.

­ Κωδικοί 721-722. Γράφετε τα συνολικά ποσά που πληρώσατε (μετρητά) για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής, λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων της οικογένειάς σας.

­ Κωδικοί 723-724. Γράφετε τα συνολικά ποσά που πληρώσατε (μετρητά) για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας της οικογένειάς σας.

­ Κωδικοί 733-734. Γράφετε τα συνολικά ποσά που πληρώσατε για αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων με μορφή ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, κοινωνίας, κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας ή για αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων.

Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του Δημοσίου, μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, έντοκων γραμματίων του Δημοσίου και RΕΡΟS.

­ Κωδικοί 735-736. Γράφετε το συνολικό ποσό που πληρώσατε το 2000 για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρείται η αγορά από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ.

­ Κωδικοί 737-738. Γράφετε το συνολικό ποσό που πληρώσατε το 2000 για ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρείται η ανέγερση από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ.

­ Κωδικοί 739-740. Γράφετε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2000 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, καθώς και για προσωρινές διευκολύνσεις ή προσωρινές καταθέσεις στην ατομική σας επιχείρηση ή στις εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες είστε μέλος ή μέτοχος.

­ Κωδικοί 725-726. Γράφετε το συνολικό ποσό που πληρώσατε το 2000 για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά είναι μεγαλύτερα από 100.000 δρχ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρούνται οι δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ΑΕΙ, τα νοσοκομεία.

­ Κωδικοί 727-728. Γράφετε το συνολικό ποσό που πληρώσατε το 2000 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων. Επίσης, γράφετε το ποσό που πληρώσατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αφορούν αγορά μη καταναλωτικών αγαθών (αυτοκινήτου, πινάκων ζωγραφικής κ.λπ.).

Εάν το δάνειο είναι για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. θα γράψετε μόνο τους τόκους.

Κίνηση 10η

Δικαιολογήστε τα τεκμήρια

Συμπληρώστε τον πίνακα 7 για τα ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη.

Στον πίνακα αυτό γράφετε τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

­ Κωδικοί 781-782. Γράφετε τα χρηματικά ποσά που πήρατε από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (πώληση αυτοκινήτου, ακινήτου κ.λπ.).

­ Κωδικοί 783-784. Γράφετε τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στο εξωτερικό.

­ Κωδικοί 785-786. Γράφετε τα χρηματικά ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων και οποιοδήποτε ποσό δεν θεωρείται εισόδημα.

Δάνειο για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. δεν γράφονται σ' αυτούς τους κωδικούς.

­ Κωδικοί 787-788. Γράφετε το ποσό του κεφαλαίου από αποταμίευση προηγούμενων χρόνων που ξοδέψατε το 2000.

Κίνηση 11η

Κερδίστε φόρο από τις εκπτώσεις

Συμπληρώστε τον πίνακα 8 για τα ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα.

Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να γράψετε τις δαπάνες που κάνατε κατά το 2000. Όμως, για να αναγνωριστούν από την Εφορία οι δαπάνες αυτές, θα πρέπει να επισυνάψετε μαζί με τη φορολογική δήλωση και τις αποδείξεις ή τις βεβαιώσεις για κάθε περίπτωση δαπάνης. Κατ' εξαίρεση από φέτος δεν χρειάζεται να συνυποβάλετε τις αποδείξεις οικογενειακών δαπανών (αγορά ρούχων, παπουτσιών κ.λπ. μέχρι 1.000.000 δρχ.). Θα τις φυλάξετε μέχρι το τέλος του 2006, για να τις δείξετε στον φορολογικό έλεγχο, όταν θα σας τις ζητήσει. Τις αποδείξεις που έχουμε μαζέψει, τις ταξινομούμε ως εξής:

­ Αποδείξεις από γιατρούς, νοσοκομεία, κλινικές, νοσοκόμους, οίκους ευγηρίας, φυσικοθεραπευτές, καθώς και αποδείξεις για δαπάνες που έγιναν για να αγοραστούν όργανα σώματος ή αντικατάστασή τους, γυαλιά όρασης ή φακούς επαφής, ακουστικά βαρηκοΐας (χωριστά του συζύγου και της συζύγου).

­ Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Ταμείο, όπως ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ κ.λπ. για τις εισφορές που έχετε πληρώσει σ' αυτό στη διάρκεια της χρονιάς.

­ Αποδείξεις ή βεβαιώσεις για τα χρηματικά ποσά που πληρώσατε για δωρεές στο Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, ιερούς ναούς, νοσοκομεία, ΑΕΙ, αθλητικά σωματεία κ.λπ.

­ Αποδείξεις ή βεβαιώσεις για τα χρήματα που χορηγήσατε (χορηγίες) σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

­ Βεβαίωση από τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τόκους που καταβάλατε μέσα στο 2000 για την εξόφληση του στεγαστικού δανείου που πήρατε για απόκτηση πρώτης κατοικίας, αναστήλωση κ.λπ. διατηρητέων κτισμάτων.

­ Αποδείξεις για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ή οικιακών συσκευών χρήσης φυσικού αερίου ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

­ Βεβαίωση από ασφαλιστική εταιρεία για τα ασφάλιστρα που πληρώσατε για ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.

­ Αποδείξεις για αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, όπως ρούχα, παπούτσια.

­ Αποδείξεις για τα ενοίκια που πληρώσατε κατά το 2000 είτε για την κύρια κατοικία είτε για τη διαμονή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη

­ Αποδείξεις από φροντιστήρια, δασκάλους, φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

Αφού ταξινομήσετε τις αποδείξεις χωριστά για τον σύζυγο και τη σύζυγο, μεταφέρετε τα ποσά στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα 8 ως εξής:

­ Κωδικοί 051-052: Γράφετε τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (γιατροί, νοσοκομεία, κλινικές, νοσοκόμοι, φυσικοθεραπευτές, οίκοι ευγηρίας, αγορές οργάνων σώματος ή αντικατάσταση μελών, γυαλιών όρασης ή φακών επαφής, ακουστικών βαρηκοΐας χωριστά του συζύγου, των παιδιών και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς σας που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω και χωριστά της συζύγου και των δικών της παιδιών από άλλο γάμο ή των συγγενών της ­ προστατευόμενων μελών με αναπηρία 67% και πάνω).

Στην περίπτωση που έχετε εισπράξει κάποιο ποσό από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, γράφετε τη διαφορά μεταξύ της συνολικής δαπάνης και του ποσού που έχετε πάρει. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται βεβαίωση. Επίσης, γράφετε το 50% της δαπάνης που πληρώσατε σε οίκους ευγηρίας.

­ Κωδικοί 053-054: Γράφετε τις υποχρεωτικές εισφορές που πληρώσατε σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ κ.λπ.

­ Κωδικοί 057-058: Γράφετε την αξία των ακινήτων που δωρίσατε σε Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, ιερούς ναούς, ιερές μονές Αγίου Όρους, ΑΕΙ, νοσοκομεία, Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Ιερά Μονή Σινά και Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

­ Κωδικοί 059-060: Γράφετε τα χρηματικά ποσά που δωρίσατε σε Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, ιερούς ναούς, ιερές μονές Αγίου Όρους, Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Ιερά Μονή Σινά, νοσοκομεία, ΑΕΙ, αθλητικά σωματεία κ.λπ.

­ Κωδικοί 061-062: Γράφετε τα χρηματικά ποσά που χορηγήσατε σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

­ Κωδικοί 063-064: Γράφετε το ποσό που πληρώσατε για τόκους σε τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο που πήρατε μέχρι 31/12/1999 για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή δάνειο για αναστήλωση κ.λπ. διατηρητέων κτισμάτων.

­ Κωδικοί 065-066: Γράφετε το ποσό που πληρώσατε για τόκους σε τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο που πήρατε από 1/1/2000 και μετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Αν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήσατε με αυτό το δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ. πρέπει να συμπληρώσετε και τον κωδικό 071 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας.

­ Κωδικοί 055-056: Γράφετε το ποσό της δαπάνης για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ή οικιακών συσκευών χρήσης φυσικού αερίου ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα).

­ Κωδικοί 073-074: Γράφετε το ποσό που πληρώσατε για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων ή ασθένειας.

­ Κωδικός 075: Γράφετε το ποσόν που πληρώσατε εσείς ή η σύζυγός σας και τα παιδιά σας, που συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν, για αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Όμως, προσέξτε γιατί οι αποδείξεις πάνω από 10.000 δρχ. που προέρχονται από ταμειακή μηχανή πρέπει να γράφουν το ονοματεπώνυμο του αγοραστή των αγαθών και να έχουν σφραγίδα του πωλητή. Εάν προέρχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και γράφουν το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, τότε δεν χρειάζεται σφραγίδα.

­ Κωδικοί 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816: Γράφετε το ποσό που πληρώσατε για ενοίκιο κύριας κατοικίας της οικογένειάς σας.

­ Κωδικοί 817 - 819 - 821 - 823 - 825 - 827: Γράφετε το ποσό που πληρώσατε για ενοίκιο κατοικίας των παιδιών σας, που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού.

Όμως μην ξεχάσετε να γράψετε οπωσδήποτε στους κωδικούς 801 έως 809 τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή του σπιτιού, καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμό του και την επιφάνεια του σπιτιού.

­ Κωδικοί 079-080: Γράφετε τα ποσά των διδάκτρων για τον σύζυγο (079) ή τη σύζυγο (080).

­ Κωδικοί 081 - 082 - 083 - 084 - 085: Γράφετε τα ποσά των διδάκτρων που πληρώσατε για κάθε παιδί σας χωριστά.

Μειώστε τον λογαριασμό

*ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες που κάνατε το 2000 θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τις βεβαιώσεις για κάθε δαπάνη στη φορολογική σας δήλωση

Κίνηση 12η

Φόροι που παρακρατήθηκαν

Συμπληρώστε τον πίνακα 9 για τους φόρους που έχουν προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί.

Στον πίνακα αυτόν θα πρέπει να γράψετε τα ποσά των φόρων που έχουν προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί για τα εισοδήματα που έχουν περιληφθεί στον πίνακα 4 της δήλωσης.

­ Κωδικοί 601-602: Γράφετε τα ποσά των φόρων που προκαταβλήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 501-502 και 511-512 του πίνακα 4Δ'.

­ Κωδικοί 603-604: Γράφετε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 401 έως 404 και 413-414 του πίνακα 4Γ', καθώς και στα εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις.

­ Κωδικοί 605-606: Γράφετε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 501 έως 508 και 511 - 512 του πίνακα 4Δ', εκτός αυτών που γράφτηκαν στους κωδικούς 601-602.

­ Κωδικοί 607-608: Γράφετε το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε για το υπερτίμημα από την πώληση επαγγελματικού αυτοκινήτου ατομικής επιχείρησης ως εμπορεύματος, εφόσον έχετε γράψει το ποσόν του υπερτιμήματος στους κωδικούς 407-408 του πίνακα 4Γ'.

­ Κωδικοί 609-610: Γράφετε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αμοιβές που αναγράψατε στους κωδικούς 317-318 του πίνακα 4Α'.

­ Κωδικοί 651-652: Γράφετε τα ποσά των φόρων που καταβάλατε στην αλλοδαπή, για τα εισοδήματα που αποκτήσατε στην αλλοδαπή και δηλώσατε στις ενδείξεις του πίνακα 4Ζ'.

­ Κωδικοί 293-294: Γράφετε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα που δηλώσατε στους κωδικούς 291-292 του πίνακα 4ΣΤ'.

­ Κωδικοί 313-314: Γράφετε το σύνολο του φόρου που αναλογεί, όπως γράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών, κάτω από τις λέξεις «Φόρος που αναλογεί». Αν έχετε δύο ή τρεις βεβαιώσεις αποδοχών, αθροίζετε τα ποσά και τα γράφετε στους κωδικούς 313-314.

­ Κωδικοί 315-316: Γράφετε το σύνολο του φόρου που παρακρατήθηκε όπως αυτό γράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών, κάτω από τις λέξεις «Φόρος που παρακρατήθηκε». Αν έχετε δύο ή τρεις βεβαιώσεις αποδοχών, αθροίζετε τα ποσά και τα γράφετε στους κωδικούς 315-316.

­ Κωδικοί 917-918: Γράφετε το ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα που έχετε γράψει στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4Α'. Το ποσό αυτό του φόρου πρέπει να έχει συμπεριληφθεί και στους κωδικούς 313-314 και το αντίστοιχο ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί για τα ίδια εισοδήματα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στους κωδικούς 315-316.

­ Κωδικοί 297-298: Γράφετε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα κατά την εξαργύρωση ή καταβολή του εισοδήματος από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που δηλώσατε στους κωδικούς 295-296 του πίνακα 4Ζ'.

Κίνηση 13η

Γράψτε τα παιδιά

Συμπληρώστε τον πίνακα 10 για τα πρόσωπα που συνοικούν και σας βαρύνουν.

Στον πίνακα 10 της δήλωσης γράφετε τα στοιχεία των προσώπων που συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν, όταν το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, τις 600.000 δρχ.

Τα πρόσωπα που γράφετε στον πίνακα 10.1 είναι:

­ Παιδιά ανύπαντρα που γεννήθηκαν από 1.1.1982 μέχρι 31.12.2000.

­ Παιδιά ανύπαντρα που γεννήθηκαν από 1.1.1975 και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή παρακολουθούν ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.

­ Παιδιά ανύπαντρα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

­ Παιδιά ανύπαντρα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας με αναπηρία 67% και πάνω.

Τα πρόσωπα που γράφετε στον πίνακα 10.2 είναι:

­ Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και των δύο συζύγων.

­ Οι ανήλικοι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού και των δύο συζύγων ορφανοί από πατέρα και μητέρα.

­ Ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω.

 

ΤΑ ΝΕΑ , 15-02-2001 , Σελ.: N82
Κωδικός άρθρου: A16970N821