Φορολογικός ΟΔΗΓΟΣ

Υπολογίστε μόνοι σας πόσο θα πληρώσετε


Το ύψος του φόρου που θα πληρώσετε είναι το μεγάλο ζητούμενο για σας. Βέβαια την τελική απάντηση θα σας τη δώσει η Εφορία όταν θα σας αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Όμως μπορείτε κι εσείς να υπολογίσετε τον φόρο που θα πληρώσετε. Αν το επιθυμείτε, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε ορισμένα βασικά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να έχετε μπροστά σας όλα τα δικαιολογητικά, τις βεβαιώσεις και τις αποδείξεις που θα συνυποβάλετε με τη φορολογική δήλωση.

Αν τα έχετε όλα έτοιμα από τώρα ή, τέλος πάντων, όταν θα ολοκληρώσετε τη συγκέντρωσή τους, αφαιρέστε από το καθαρό σας εισόδημα το ποσό των διαφόρων δαπανών που αναγνωρίζονται από την Εφορία (ιατρικά, ενοίκια, δαπάνες με αποδείξεις κ.λπ.).

Το ποσό που θα μείνει θα είναι το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή αυτό που τελικά θα φορολογηθεί.

Έτσι, αν πάτε στη φορολογική κλίμακα, μπορείτε να προσδιορίσετε την τελική φορολογική σας οφειλή. Για παράδειγμα, αν δεν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος και έχετε φορολογητέο εισόδημα 4.000.000 δρχ., θα πρέπει να κάνετε τους εξής υπολογισμούς:

Ο φόρος για το τμήμα του εισοδήματός σας μέχρι τα 2.000.000 δρχ. είναι μηδέν, ενώ για το επόμενο τμήμα των 710.000 δρχ. εφαρμόζεται συντελεστής 5%, από τον οποίο προκύπτει ποσό φόρου 35.500 δρχ. Αυτός είναι και ο φόρος μέχρι τα 2.710.000 δρχ. του εισοδήματός σας. Για το υπόλοιπο 1.290.000 μέχρι τα 4.000.000 εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 15%, από τον οποίο προκύπτει κι άλλος φόρος 193.500 δρχ. Επομένως, ο συνολικός φόρος θα είναι 229.000 δρχ. (35.500+193.500).

Αν όμως είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, τα πράγματα αλλάζουν, γιατί και η κλίμακα για σας είναι λίγο διαφορετική, καθώς το πρώτο κλιμάκιο είναι 2.300.000 δρχ., ενώ το δεύτερο 410.000 δρχ.

Επομένως, για το φορολογητέο εισόδημα του παραδείγματός μας ο φόρος είναι μικρότερος. Το κομμάτι του εισοδήματος μέχρι τα 2.300.000 δρχ. είναι αφορολόγητο, ενώ το επόμενο των 410.000 δρχ. φορολογείται με 5% και δίνει φόρο 20.500 δρχ., το υπόλοιπο 1.290.000 δρχ. έως τα 4.000.000 δρχ. φορολογείται με συντελεστή 15% και βγάζει φόρο 193.500 δρχ. Επομένως, ο φόρος που σας αναλογεί είναι 214.000 δρχ. Οι υπολογισμοί όμως δεν τελειώνουν εδώ, αφού ο φόρος που αναλογεί μειώνεται για τους φορολογουμένους που έχουν παιδιά και τους βαρύνουν.

Έτσι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, από τις 214.000 δρχ. αφαιρέστε:

­ 30.000 δρχ. αν έχετε 1 παιδί.

­ 35.000 δρχ. για κάθε παιδί, αν έχετε 2 παιδιά.

­ 50.000 δρχ. για κάθε παιδί, αν έχετε 3 παιδιά.

­ 60.000 δρχ. για κάθε παιδί, άν έχετε 4 παιδιά.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών τόσο αυξάνεται κατά 10.000 δρχ. η μείωση για κάθε επιπλέον παιδί (π.χ. αν έχετε 6 παιδιά δικαιούστε μείωση φόρου 6x80.000=480.000 δρχ.).

Με βάση τα ισχύοντα παρατίθενται δύο παραδείγματα για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που λειτουργεί η φορολογική κλίμακα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε μόνοι σας τους υπολογισμούς και να βρείτε τον φόρο που τελικά σας αναλογεί.

Παράδειγμα 1ο

Μισθωτός με ετήσιες καθαρές αποδοχές 4.700.000 δρχ. έχει δαπάνες που αφαιρούνται 200.000 δρχ. (ιατρικά, τόκους κ.λπ.) και 300.000 δρχ. από αποδείξεις αγοράς αγαθών. Έχει επίσης και δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών.

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται ως εξής:

Από το εισόδημα των 4.700.000 δρχ. αφαιρούνται οι 500.000 που αφορούν τις δαπάνες. Έτσι, το φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται σε 4.200.000 δρχ. Η κλίμακα δείχνει ότι για εισοδήματα μέχρι 2.300.000 ο φόρος είναι μηδέν.

Για το τμήμα του εισοδήματος από 2.300.001 μέχρι 2.710.000 ο φόρος είναι 20.500 δρχ. (410.000x5%) και τέλος για το «κομμάτι» από 2.710.001 μέχρι 4.200.000 ο φόρος είναι 223.500 (1.490.000x15%). Επομένως, το σύνολο του φόρου είναι 244.000 δρχ. (20.500+223.500).

Από τις 244.000 δρχ. αφαιρούμε 70.000 που είναι η μείωση για τα δύο παιδιά. Άρα, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πληρώσει 174.000 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Επαγγελματίας δηλώνει καθαρά κέρδη 6.000.000 δρχ. και έχει δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα 1.100.000 δρχ. (Ιατρικά, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.). Επίσης, έχει τρία παιδιά ηλικίας 10,12 και 17 ετών.

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται ως εξής:

Από το εισόδημα των 6.000.000 αφαιρούνται οι 1.100.000 που αφορούν τις δαπάνες. Έτσι το φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται σε 4.900.000 δρχ. Η κλίμακα δείχνει ότι για εισόδημα μέχρι 2.000.000 ο φόρος είναι μηδέν.

Για το τμήμα του εισοδήματος από 2.000.001 μέχρι 2.710.000 ο φόρος είναι 35.500 δρχ. (710.000x5%).

Για το τμήμα του εισοδήματος από 2.710.001 μέχρι 4.335.000 ο φόρος είναι 243.750 δρχ. (1.625.000x15%).

Τέλος, για το τμήμα του εισοδήματος από 4.335.001 μέχρι 4.900.000 ο φόρος είναι 169.500 δρχ. (565.000x30%).

Επομένως, το σύνολο του φόρου είναι 448.750 δρχ. (35.500+243.750+169.500). Από τις 448.750 δρχ. αφαιρούμε 150.000 που είναι η μείωση για τα τρία παιδιά.

Άρα, αυτός ο φορολογούμενος θα πληρώσει 298.750 δρχ.

Στον παραπάνω φόρο υπολογίζεται και προκαταβολή 55% έναντι του φόρου του επόμενου έτους.

 

ΤΑ ΝΕΑ , 15-02-2001 , Σελ.: N89
Κωδικός άρθρου: A16970N891