ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Φορολογικός ΟΔΗΓΟΣ

Τα 23 «παράθυρα» για να γλιτώσετε φόρο


Με 23 τρόπους οι φορολογούμενοι μπορούν να περιορίσουν τον φόρο που τους αναλογεί. Πρόκειται για τα λεγόμενα «παράθυρα» της Εφορίας, τα οποία μπορούν να τα εκμεταλλευθούν οι φορολογούμενοι και να μειώσουν τον φόρο τους.

Τα παράθυρα αυτά αφορούν τις 23 κατηγορίες δαπανών που αναγνωρίζονται από την Εφορία. Τα ποσά των δαπανών αυτών αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολογουμένου, ο οποίος έτσι περιορίζει το τελικό ποσό του «λογαριασμού» που εκδίδει γι' αυτόν η Εφορία. Για να ανοίξετε τα «παράθυρα» αυτά, ώστε να γλιτώσετε φόρο, θα πρέπει να προσκομίσετε τα αναγκαία δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που δεν τα συνυποβάλλετε με τη φορολογική δήλωση, τότε η έκπτωση της δαπάνης δεν αναγνωρίζεται. Κατ' εξαίρεσιν από φέτος δεν χρειάζεται να συνυποβάλλετε τις αποδείξεις οικογενειακών δαπανών (αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών μέχρι 1.000.000 δρχ.). Αυτές τις αποδείξεις θα τις φυλάξετε μέχρι το τέλος του 2006, για να τις δείξετε στον φορολογικό έλεγχο, όταν θα σας τις ζητήσει.

Τα 23 «παράθυρα» που ανοίγουν τον δρόμο για να πληρώσετε λιγότερο φόρο είναι:

1. Τα ποσά που πληρώσατε στη διάρκεια της χρονιάς σε ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και για φυσικοθεραπείες ή λουτροθεραπείες που κάνατε εσείς ή η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη. Τα ποσά αυτά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα. Στην περίπτωση που τα ποσά αυτά αλλά και το συνολικό εισόδημα είναι μέχρι 10.000.000, τότε αναγνωρίζεται το σύνολο της δαπάνης. Αν το εισόδημα και η δαπάνη ξεπερνούν τα 10.000.000, τότε για το επιπλέον ποσό της δαπάνης αναγνωρίζεται το 50%. Δηλαδή, αν το φορολογητέο εισόδημα είναι 15.000.000 δρχ. και έχετε κάνει ισόποση ιατρική δαπάνη τότε η Εφορία θα σας αναγνωρίσει ως έξοδο μόνο τα 12.500.000 δρχ. Προσοχή όμως, για να γλιτώσετε τον φόρο θα πρέπει για όλες τις δαπάνες να έχετε τις αντίστοιχες αποδείξεις.

2. Ο λογαριασμός του νοσοκομείου ή της κλινικής (κρατικά ή ιδιωτικά) για νοσήλια θεωρείται δαπάνη που αφαιρείται από το εισόδημα. Αυτό ισχύει για τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του. Και στις δαπάνες αυτές το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει το ίδιο όριο με αυτό που ισχύει για τα ιατρικά έξοδα. Πάντως, για να αναγνωριστούν από την Εφορία και αυτές οι δαπάνες θα πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει απόδειξη της κλινικής ή του νοσοκομείου, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή για το ύψος των εξόδων και τον χρόνο νοσηλείας.

3. Τα ποσά που δαπανήθηκαν για αποκλειστική νοσοκόμο αφαιρούνται στο σύνολό τους από το εισόδημα, αρκεί ο φορολογούμενος να υποβάλει βεβαίωση του γιατρού και την απόδειξη είσπραξης από την νοσοκόμο.

4. Το 50% της δαπάνης που έγινε την προηγούμενη χρονιά για την περίθαλψη ηλικιωμένων που είναι προστατευόμενα μέλη των φορολογουμένων (ή αν οι δαπάνες αφορούν τον ίδιο το φορολογούμενο που είναι ηλικιωμένος). Προκειμένου να αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές θα πρέπει ο φορολογούμενος να συνοποβάλει εκτός από την απόδειξη και βεβαίωση του διευθυντή, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό και η διάρκεια της περίθαλψης.

5. Το 100% της δαπάνης για τα έξοδα περίθαλψης μελών της οικογένειας του φορολογουμένου που πάσχουν από κινητική αναπηρία. Αυτό ισχύει για δαπάνη μέχρι 10.000.000 δρχ. Για δαπάνη πάνω από 10.000.000 δρχ. και μέχρι 15.000.000 δρχ. αναγνωρίζεται το 50%. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η απόδειξη, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του ιδρύματος στο οποίο έγινε η περίθαλψη.

6. Το ποσό που πλήρωσε ο φορολογούμενος για τον ίδιο ή για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του για την αγορά γυαλιών όρασης, φακών επαφής, ακουστικών βαρηκοΐας, τεχνητών μελών κ.ά. Εκτός από την απόδειξη πληρωμής, ειδικά για τα γυαλιά μυωπίας, τους φακούς επαφής και τα ακουστικά βαρηκοΐας, χρειάζεται και βεβαίωση γιατρού.

7. Τα ποσά που πλήρωσε ο φορολογούμενος για την περίθαλψη ανάπηρων παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη. Για να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή, θα πρέπει εκτός από την απόδειξη πληρωμής ο φορολογούμενος να έχει και βεβαίωση από τη σχολή ή το θεραπευτήριο όπου βρίσκεται το παιδί.

8. Τα ποσά που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος για νοσήλια στο εξωτερικό, καθώς και για ιατρικές δαπάνες. Θα πρέπει όμως οι βεβαιώσεις των αλλοδαπών γιατρών που είχαν ασχοληθεί με τη θεραπεία του φορολογουμένου να είναι θεωρημένες από το ελληνικό προξενείο και μεταφρασμένες.

9. Τα ποσά που πλήρωσε ο φορολογούμενος για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κ.ά.). Η Εφορία αναγνωρίζει το 100% της δαπάνης αυτής, με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος θα συνυποβάλει τη βεβαίωση ή την απόδειξη από τον ασφαλιστικό φορέα.

10. Η αξία των ακινήτων που δώρισε φορολογούμενος στο Δημόσιο, σε δήμους και κοινότητες, σε εκκλησίες, σε ιερές μονές του Αγίου Όρους, σε ΑΕΙ, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, στα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και στην Ιερά Μονή Σινά. Θα πρέπει να συνυποβληθεί το συμβόλαιο της δωρεάς, αλλά και το πιστοποιητικό της μετεγγραφής του ακινήτου.

11. Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που δωρίσατε το 2000. Για να αναγνωριστεί η έκπτωση, θα πρέπει να προσκομιστούν: βεβαίωση αποδοχής της δωρεάς, αντίγραφο παράδοσης - παραλαβής και βεβαίωση για την αξία του δωριζόμενου αντικειμένου.

12. Το σύνολο των ποσών για δωρεές σε Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, ιερούς ναούς, ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, ΑΕΙ, νοσοκομεία, αθλητικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Για να αναγνωριστεί η δωρεά θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση για την αποδοχή της και η σχετική απόδειξη.

13. Τα ποσά των χορηγιών σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Το ποσό της δαπάνης που αφαιρείται δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογουμένου.

14. Το σύνολο του ποσού των τόκων που πλήρωσε ο φορολογούμενος για τις τοκοχρεολυτικές δόσεις του στεγαστικού δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Πρέπει όμως να προσκομίσει βεβαίωση της τράπεζας με το συνολικό ποσό των τόκων που πλήρωσε. Επίσης, στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για δάνειο απόκτησης πρώτης κατοικίας. Αν το δάνειο έχει συναφθεί από 1/1/2000 και μετά και η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ. από το εισόδημα αφαιρείται το ποσό της δαπάνης που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι τα 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

15. Το σύνολο των τόκων για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους υπαλλήλους τους. Για να αναγνωριστεί η δαπάνη απαιτείται σχετική βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας. Αν το δάνειο έχει συναφθεί από 1/1/2000 και μετά και η κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. αφαιρείται το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στη μέχρι τα 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

16. Τα ποσά των τόκων από τις προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Απαιτείται όμως βεβαίωση από το Ταμείο. Αν το δάνειο έχει συναφθεί από 1/1/2000 και μετά και η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ. από το εισόδημα αφαιρείται το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στη μέχρι τα 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

17. Τα ποσά των τόκων για τα τραπεζικά δάνεια που χορηγούνται προκειμένου να επισκευαστούν και να συντηρηθούν διατηρητέα κτίρια. Χρειάζεται και στην περίπτωση αυτή βεβαιώση της τράπεζας.

18. Το 75% από τα ποσά που πληρώθηκαν για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ή οικιακών συσκευών χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακού θερμοσίφωνα). Για να αναγνωριστεί η δαπάνη, θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη λιανικής πώλησης με το όνομα του αγοραστή και το είδος του προϊόντος.

19. Τα ασφάλιστρα ζωής, θανάτου, ασθένειας και προσωπικών ατυχημάτων που πλήρωσε ο φορολογούμενος για τον εαυτό του ή για μέλη της οικογενείας του. Αν το ποσό της δαπάνης είναι μέχρι 150.000 δρχ. εκπίπτει ολόκληρη. Αν υπερβαίνει τις 150.000 δρχ. εκπίπτει το 40% αυτής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 250.000 δρχ., ούτε μικρότερο από τις 150.000 δρχ.

20. Τα ποσά που πλήρωσε ο φορολογούμενος για την αγορά καταναλωτικών αγαθών ή υπηρεσιών. Η έκπτωση φτάνει μέχρι το 30% και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000 δρχ. Για να πιάσει ο φορολογούμενος τις 300.000 δρχ. πρέπει να έχει αποδείξεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 1.000.000 δρχ. Από φέτος αυτές τις αποδείξεις δεν χρειάζεται να τις συνυποβάλει ο φορολογούμενος με τη δήλωσή του. Το ποσό του φόρου που θα γλιτώσει δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 45.000 δρχ.

21. Τα ποσά των ενοικίων για κύρια κατοικία. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αποδείξεις. Στην περίπτωση που έχουν χαθεί, τότε αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση. Αν το ποσό της δαπάνης είναι μέχρι 150.000 δρχ. εκπίπτει ολόκληρη. Αν υπερβαίνει τις 150.000 δρχ. εκπίπτει το 40% αυτής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 250.000 δρχ., ούτε μικρότερο από τις 150.000 δρχ.

22. Τα ενοίκια που πλήρωσε ο φορολογούμενος για τα παιδιά του που σπουδάζουν σ' άλλη πόλη. Αν το ποσό της δαπάνης για κάθε παιδί είναι μέχρι 150.000 δρχ. εκπίπτει ολόκληρη. Αν υπερβαίνει τις 150.000 δρχ. εκπίπτει το 40% αυτής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 250.000 δρχ. ούτε μικρότερο από τις 150.000 δρχ.

23. Τα δίδακτρα για φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα που πλήρωσε ο φορολογούμενος για τα παιδιά του το 2000. Αν το ποσό της δαπάνης για κάθε παιδί είναι μέχρι 150.000 δρχ. εκπίπτει ολόκληρη. Αν υπερβαίνει τις 150.000 δρχ. εκπίπτει το 40% αυτής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 250.000 δρχ. ούτε μικρότερο από τις 150.000 δρχ. Θα πρέπει επίσης ο φορολογούμενος να συνυποβάλει με τη δήλωση και τις σχετικές αποδείξεις.

Οι οικογενειακές δαπάνες που εκπίπτουν με αποδείξεις

Στην έννοια των οικογενειακών δαπανών περιλαμβάνονται:

Ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. θερμοσίφωνας, κουζίνα, ψυγείο, καταψύκτης, πλυντήριο, απορροφητήρας, σκούπα, θερμάστρα, θερμοπομποί κ.λπ.)

Ηλεκτρικές μικροσυσκευές (π.χ. ραδιόφωνο, στεγνωτήρας μαλλιών, σίδερο, ψηστιέρα, τοστιέρα, ιονιστής αέρα κ.λπ.)

Συσκευές υγραερίου (π.χ. κουζίνα, θερμάστρα κ.λπ.)

Ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστής, τηλεόραση κ.λπ.)

Έπιπλα (π.χ. κρεβάτια, καρέκλες, τραπέζια, καναπέδες, κορνίζες κ.λπ.)

Φωτιστικά, πίνακες ζωγραφικής, κρυστάλλινα είδη, είδη πορσελάνης, είδη διακόσμησης γενικά, είδη οικιακής χρήσης (π.χ. σερβίτσια πιάτων, ποτηριών, μαχαιροπίρουνα κατσαρόλες, γυαλικά κ.λπ.), κεραίες τηλεόρασης, τουριστικά είδη, είδη λαϊκής τέχνης.

­ Η δαπάνη για εγκατάσταση, σύνδεση, επισκευή και συντήρηση των παραπάνω συσκευών.

­ Η δαπάνη για αγορά έτοιμων ενδυμάτων (εσώρουχα, ενδύματα γενικά, πιζάμες, καπέλα, δερμάτινα ρούχα, γουναρικά κ.λπ.).

Υποδημάτων, τσαντών, ειδών ταξιδίου, δερμάτινων ειδών γενικά, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, κοσμημάτων, ρολογιών, ψευδοκοσμημάτων, υφασμάτων, λευκών ειδών, κουβερτών, παπλωμάτων, κεντημάτων, κουρτινών, ειδών ραπτικής.

Η αμοιβή για ραφή αντρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων

Η δαπάνη για αγορά:

Βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, σχολικών ειδών, γραφικών και ειδών σχεδίασης και ζωγραφικής, χαρτικών (χαρτί κάθε είδους), χαρτικών οικιακής χρήσης (χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα), απορρυπαντικών, φαρμάκων από φαρμακεία, φαρμακευτικού υλικού (βαμβάκι, οινόπνευμα, γάζες κ.λπ.)

Φιλμ, εμφάνισης φιλμ, εκτύπωσης φωτογραφιών, κασετών, βιντεοκασετών, δίσκων, CD, παιχνιδιών, ανθέων.

­ Η δαπάνη για επισκευή, συντήρηση και για ανταλλακτικά και εξαρτήματα των ιδιωτικής χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

­ Η δαπάνη ενοικίου θερινής κατοικίας ή διαμονής του φορολογουμένου και της οικογενείας του σε παραθεριστικά κέντρα ή εξοχές, κάμπινγκ και ξενοδοχεία γενικά.

­ Η δαπάνη που καταβάλλεται σε νηπιαγωγεία και παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη φύλαξη τέκνων και για δίδακτρα για την παρακολούθηση ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, ωδείων, μπαλέτων, γυμναστηρίων και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών.

­ Η δαπάνη που καταβάλλεται σε εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις που κάνουν καθαρισμό χώρων, απολύμανσης κ.λπ., επιχειρήσεις ενοικίασης ποδηλάτων, αυτοκινήτων, μικρών αεροπλάνων, κότερων κ.λπ.

­ Η δαπάνη που καταβάλλεται σε κουρεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια, γενικά, ινστιτούτα καλλονής, κέντρα αδυνατίσματος, κέντρα λογοθεραπείας ή σε λογοθεραπευτή, σε κέντρα ψυχολογίας ή σε ψυχολόγο.

Εξαιρούνται

Δεν εμπίπτουν στην έννοια των οικογενειακών δαπανών:

­ Δαπάνες για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων των οικοδομών του φορολογουμένου, για έξοδα επισκευής και συντήρησης των οικοδομών αυτών, καθώς και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος.

­ Δαπάνες για αγορά από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, οχημάτων τύπου Jeep, πλοίων αναψυχής ή λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, δηλαδή αξίας πάνω από 1.000.000 δρχ.

­ Δαπάνες όπως:

­ Ενοίκιο κύριας κατοικίας και κατοικίας των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές.

­ Ασφάλιστρα ασφάλισης ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.

­ Δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθημάτων ή ξένων γλωσσών.

­ Εισφορές σε ταμεία ασφάλισης.

­ Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη

και

­ Δαπάνες για αγορά:

­ Τροφίμων και ποτών γενικά, εφόσον αυτά δεν καταναλώνονται ή δεν σερβίρονται στα καταστήματα πώλησης αυτών.

­ Καυσίμων (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο κ.λπ.).

­ Δαπάνες για ύδρευση (π.χ. λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ), αποχέτευση, συγκοινωνία (π.χ. εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, αεροπλάνων, πλοίων), τηλέφωνο, φωταέριο, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ), ασφάλιστρα για οποιαδήποτε ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

­ Δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια).

ΤΑ ΝΕΑ , 15-02-2001 , Σελ.: N94
Κωδικός άρθρου: A16970N941