Όλοι οι ηγέτες του Ελληνικού έθνους

 

Όνομα Καταγωγή

Αθηναϊκή ηγεμονία
Μιλτιάδης 493 489 υιός Κίμωνα
Θεμιστοκλής 489 476 υιός Νεοκλή
Κίμων 476 461 υιός Μιλτιάδη
Περικλής ο Ολύμπιος 461 429 υιός Ξανθίππου
Κλέων ο Βυρσοδέψης 429 422 υιός Κλεάνετου
Νικίας 422 420 υιός Νικήρατου
Αλκιβιάδης 420 415 υιός Κλινία
Ανδροκλής 415 411
Αλκιβιάδης 411 406 [βλ. ανωτέρω]
Κλεοφών ο Λυροποιός 406 404

Σπαρτιατική ηγεμονία
Λύσανδρος 404 395 υιός Αριστόκριτου
Αγησίλαος ο Χωλός 395 371 υιός Ζευξίδαμου

Θηβαϊκή ηγεμονία
Επαμεινώνδας 371 362 υιός Κλέομνη
Παμένης 362 352

Μακεδονική ηγεμονία
Δυναστεία Αργεάδων
Φίλιππος Β' 352 336 υιός Αμύντα Γ' της Μακεδονίας
Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας336 323 υιός Φιλίππου Β'
Περδίκκας 323 321 Ορεστίς
Φίλιππος Γ' Αρριδαίος 323 317 υιός Φιλίππου Β'
Αλέξανδρος Δ' Αιγαίος 323 310 υιός Αλεξάνδρου Γ'
Δυναστεία Αντιπάτρου
Αντίπατρος Α' 321 319 Χαλκιδική
Πολυπέρχων 319 316 Τυμφαία
Κάσσανδρος 316 297 υιός Αντιπάτρου Α'
Φίλιππος Δ' 297 297 υιός Κασσάνδρου
Αντίπατρος Β' 297 294 υιός Κασσάνδρου
Αλέξανδρος Ε' 297 294 υιός Κασσάνδρου
Δυναστεία Αντιγόνου
Δημήτριος Α' Πολιορκητής 294 288 Βέροια
Λυσίμαχος 288 281 Κράννων
Πτολεμαίος Κεραυνός 281 279 υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου
Μελέαγρος 279 279 υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου
Αντίπατρος Ετησίας 279 279 ανιψιός Κασσάνδρου
Σωσθένης 279 277
Αντίγονος Β' Γονατάς 277 239 υιός Δημητρίου Α'
Δημήτριος Β' Αιτωλικός239 229 υιός Αντιγόνου Β'
Αντίγονος Γ' Δώσων 229 221 εγγονός Δημητρίου Α'
Φίλιππος Ε' 221 179 υιός Δημητρίου Β'
Περσέας 179 168 υιός Φιλίππου Ε'
168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Αιμίλιο Παύλο, κατακτούν την Μακεδονία

Ρωμαϊκή κατοχή 168 πΧ 610 μΧ

Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Επί βασιλέως Ηρακλείου, η ελληνική γίνεται η επίσημη γλώσσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Δυναστεία Ηρακλείου
Ηράκλειος 610 641 Καππαδοκία
Κωνσταντίνος Γ' 641 641 υιός Ηρακλείου
Ηρακλέωνας 641 641 υιός Ηρακλείου
Κώνστανς Β' Πωγωνάτος641 668 υιός Κωνσταντίνου Γ'
Κωνσταντίνος Δ' 668 685 υιός Κώνσταντος Β'
Ιουστινιανός Β' Ρυνότμητος 685 695 υιός Κωνσταντίνου Δ'
Λεώντιος 695 698 Θέμα Ανατολικών
Τιβέριος Γ' 'Αψιμαρ 698 705 Θέμα Κιβυρραιωτών
Ιουστινιανός Β' 705 711 [βλ. ανωτέρω]
Φιλιππικός Βαρδάνης 711 713 Αρμενία
Αναστάσιος Β' Αρτέμιος713 715 Κωνσταντινούπολη
Θεοδόσιος Γ' 715 717 Αδραμύττιον Ιωνίας
Δυναστεία Ισαύρων
Λέων Γ' 717 741 Γερμανίκεια Συρίας
Κωνσταντίνος Ε' Κοπρώνυμος 741 742 υιός Λέωντα Γ'
Αρτάβασδος 742 743 υιός εξ αγχιστείας Λέωντα Γ'
Κωνσταντίνος Ε' 743 745 [βλ. ανωτέρω]
Λέων Δ' Χάζαρος 775 780 υιός Κωνσταντίνου Ε'
Κωνσταντίνος ΣΤ' 780 797 υιός Λέωντα Δ'
Ειρήνη η Αθηναία 797 802 μητέρα Κωνσταντίνου ΣΤ'
Δυναστεία Νικηφόρου
Νικηφόρος Α' 802 811 Σελεύκεια Πισιδίας
Σταυράκιος 811 811 υιός Νικηφόρου Α'
Μιχαήλ Α' Ραγκαβές 811 813 αδερφός εξ αγχιστείας Σταυράκιου
Λέων Ε' ο Αρμένιος 813 820 Αρμενία
Δυναστεία Αμορίου
Μιχαήλ Β' Τραυλός 820 829 Αμόριον Φρυγίας
Θεοφίλος ο Δίκαιος 829 842 υιός Μιχαήλ Β'
Μιχαήλ Γ' Μέθυσος 842 867 υιός Θεόφιλου
Μακεδονική Δυναστεία
Βασίλειος Α' 867 886 Ανδριανούπολη Θράκης
Λέων ΣΤ' ο Σοφός 886 912 υιός Βασιλείου Α'
Αλέξανδρος 912 913 υιός Βασιλείου Α'
Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος 913 959 υιός Λέωντα ΣΤ'
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός920 944 πατέρας εξ αγχιστείας Κωνσταντίνου Ζ'
Ρωμανός Β' 959 963 υιός Κωνσταντίνου Ζ'
Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος963 1025 υιός Ρωμανού Β'
Νικηφόρος Β' Φωκάς 963 969 σύζυγος Θεοφανούς (χήρας Ρωμανού Β')
Ιωάννης Α' Τσιμισκής 969 976 υιός εξ αγχιστείας Κωνσταντίνου Ζ'
Κωνσταντίνος Η' 1025 1028 υιός Ρωμανού Β'
Ζωή          1028 1050 κόρη Κωνσταντίνου Ζ'
Ρωμανός Γ' Αργυρός 1028 1034 σύζυγος Ζωής
Μιχαήλ Δ' Παφλαγών 1034 1041 σύζυγος Ζωής
Μιχαήλ Ε' Καλαφάτης 1041 1042 ανιψιός Μιχαήλ Δ'
Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος1042 1055 σύζυγος Ζωής
Θεοδώρα 1055 1056 κόρη Κωνσταντίνου Ζ'
Μιχαήλ ΣΤ' Στρατιωτικός 1056 1057 Κωνσταντινούπολη
Ισαάκ Α' Κομνηνός 1057 1059 Κασταμονή Παφλαγονίας
Δυναστεία Δούκα
Κωνσταντίνος Ι'        1059 1067 Θράκη
Μιχαήλ Ζ' Παραπινάκης 1067 1078 υιός Κωνσταντίνου Ι'
Ρωμανός Δ' Διογένης 1068 1071 σύζυγος Ευδοκίας (χήρας Κωνσταντίνου Ι')
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης 1078 1081 σύζυγος Μαρίας (χήρας Μιχαήλ Ζ')
Δυναστεία Κομνηνών
Αλέξιος Α' 1081 1118 ανιψιός Ισαάκ Α'
Ιωάννης Β' 1118 1143 υιός Αλεξίου Α'
Μανουήλ Α' 1143 1180 υιός Ιωάννη Β'
Αλέξιος Β' 1180 1183 υιός Μανουήλ Α'
Ανδρόνικος Α' 1183 1185 ανιψιός Ιωάννη Β'
Δυναστεία Αγγέλων
Ισαάκ Β'        1185 1195 Φιλαδέλφεια
Αλέξιος Γ' 1195 1203 αδερφός Ισαάκ Β'
Αλέξιος Δ' 1203 1204 υιός Ισαάκ Β'
Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος 1204 1204 υιός εξ αγχιστείας Αλεξίου Γ'
Δυναστεία Λασκαριδών
Θεόδωρος Α' 1204 1222 Καππαδοκία
Ιωάννης Γ' Βατάτζης 1222 1254 υιός εξ αγχιστείας Θεόδωρου Α'
Θεόδωρος Β' 1254 1258 υιός Ιωάννη Γ'
Ιωάννης Δ' 1258 1261 υιός Θεοδώρου Β'
Δυναστεία Παλαιολόγων
Μιχαήλ Η' 1259 1282 Κωνσταντινούπολη
Ανδρόνικος Β' 1282 1328 υιός Μιχαήλ Η'
Ανδρόνικος Γ' 1328 1341 εγγονός Ανδρονίκου Β'
Ιωάννης Ε' 1341 1352 υιός Ανδρονίκου Γ'
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός 1347 1354 πατέρας εξ αγχιστείας Ιωάννη Ε'
Ιωάννης Ε' 1354 1376 [βλ. ανωτέρω]
Ανδρόνικος Δ' 1376 1379 υιός Ιωάννη Ε'
Ιωάννης Ε' 1379 1390 [βλ. ανωτέρω]
Ιωάννης Ζ' 1390 1390 υιός Ανδρονίκου Δ'
Ιωάννης Ε' 1390 1391 [βλ. ανωτέρω]
Μανουήλ Β' 1391 1425 υιός Ιωάννη Ε'
Ιωάννης Η' 1425 1448 υιός Μανουήλ Β'
Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης 1448 1453 υιός Μανουήλ Β'
1453: οι Τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ Β', κατακτούν την Κωνσταντνούπολη

Τουρκική κατοχή 1453 1827

Σύγχρονη Ελλάς
Βασιλείς

Όθωνας 1832 1862 υιός Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας
Γεώργιος Α' 1863 1913 υιός Χριστιανού της Δανίας
Κωνσταντίνος ΙΒ' 1913 1917 υιός Γεωργίου Α'
Αλέξανδρος 1917 1920 υιός Κωνσταντίνου ΙΒ'
Κωνσταντίνος ΙΒ' 1920 1922 [βλ. ανωτέρω]
Γεώργιος Β' 1922 1923 υιός Κωνσταντίνου ΙΒ'
Γεώργιος Β' 1935 1941 [βλ. ανωτέρω]
Γερμανική κατοχή 1941 1944
Γεώργιος Β' 1946 1947 [βλ. ανωτέρω]
Παύλος Α' 1947 1964 υιός Κωνσταντίνου ΙΒ'
Κωνσταντίνος ΙΓ' 1964 1967 υιός Παύλου Α'
Επαναστάτες
Ελ.Βενιζέλος 1917 1920 Χανιά Κρήτης
Πλαστήρας 1922 1924 Καρδίτσα Θεσσαλίας
Δικτάτορες
Ιωάννης Καποδίστριας 1827 1831 Κέρκυρα
Πάγκαλος 1925 1926 Αττική
Μεταξάς 1936 1941 Κεφαλλονιά
Παπαδόπουλος 1967 1973 Αχαϊα
Ιωαννίδης 1973 1974 Αργολίδα
Πρωθυπουργοί
Μετά την θέσπιση της "δεδηλωμένης" και μόνο αν έλαβαν ψήφο
εμπιστοσύνης και κυβέρνησαν επί ένα χρόνο τουλάχιστον.

Κουμουνδούρος 1875 1882 Μεσσηνία
Τρικούπης 1882 1885 Αιτωλία
Δεληγιάννης 1885 1886 Αρκαδία
Τρικούπης 1886 1890 [βλ. ανωτέρω]
Δεληγιάννης 1890 1892 [βλ. ανωτέρω]
Τρικούπης 1892 1895 [βλ. ανωτέρω]
Δεληγιάννης 1895 1897 [βλ. ανωτέρω]
Ζαϊμης 1897 1899 Αχαϊα
Θεοτόκης 1899 1901 Κέρκυρα
Ζαϊμης 1901 1902 [βλ. ανωτέρω]
Θεοτόκης 1903 1904 [βλ. ανωτέρω]
Θεοτόκης 1905 1909 [βλ. ανωτέρω]
Ελ.Βενιζέλος 1910 1915 Χανιά Κρήτης
Γούναρης 1921 1922 Αχαϊα
Ζαϊμης 1926 1928 [βλ. ανωτέρω]
Ελ.Βενιζέλος 1928 1932 [βλ. ανωτέρω]
Τσαλδάρης 1932 1935 Κορινθία
Σοφούλης 1947 1949 Σάμος
Σ.Βενιζέλος 1950 1951 υιός Ελ.Βενιζέλου
Πλαστήρας 1951 1952 Καρδίτσα Θεσσαλίας
Παπάγος 1952 1955 Κυδωνίες Ιωνίας
Καραμανλής 1955 1963 Σέρρες Μακεδονίας
Γ.Παπανδρέου 1963 1965 Αχαϊα
Στεφανόπουλος 1965 1966 Ηλεία
Καραμανλής 1974 1980 [βλ. ανωτέρω]
Ανδρ.Παπανδρέου 1981 1989 υιός Γ.Παπανδρέου
Μητσοτάκης 1990 1993 Χανιά Κρήτης
Ανδρ.Παπανδρέου 1993 1996 [βλ. ανωτέρω]
Σημίτης 1996 2001 Αττική

Τοπικά Ελληνικά κράτη

Σπάρτη
γένος Αγιάδων

Ευρυσθένης ? 930 τετρασέγγονος Ηρακλή
'Αγις Α'        930 900 υιός Ευρυσθένη
Εχέστρατος 900 870 υιός 'Αγι Α'
Λεοβώτας 870 840 υιός Εχέστρατου
Δόρυσσος 840 815 υιός Λεοβώτα
Αγησίλαος Α' 815 786 υιός Δόρυσσου
Αρχέλαος 786 760 υιός Αγησίλαου Α'
Τήλεκλος 760 740 υιός Αρχέλαου
Αλκαμένης 740 700 υιός Τήλεκλου
Πολύδωρος 700 665 υιός Αλκαμένη
Ευρυκράτης 665 640 υιός Πολύδωρου
Αναξανδρίδας Α' 640 615 υιός Ευρυκράτη
Ευρυκρατίδας 615 590 υιός Αναξανδρίδα Α'
Λέων 590 560 υιός Ευρυκρατίδα
Αναξανδρίδας Β' 560 520 υιός Λέοντα
Κλεομένης Α' 520 490 υιός Αναξανδρίδα Β'
Λεωνίδας Α' 490 480 υιός Αναξανδρίδα Β'
Πλείσταρχος 480 459 υιός Λεωνίδα Α'
Πλειστοάναξ 459 409 υιός Κλεομένη Α'
Παυσανίας 409 395 υιός Πλειστοάνακτος
Αγησίπολις Α' 395 380 υιός Παυσανία
Κλεόμβροτος Α' 380 371 υιός Παυσανία
Αγησίπολις Β' 371 370 υιός Κλεομβρότου Α'
Κλεομένης Β' 370 309 υιός Κλεομβρότου Α'
Αρεύς Α'        309 265 εγγονός Κλεομένη Β'
Ακρότατος 265 262 υιός Αρέως Α'
Αρεύς Β'        262 254 υιός Ακροτάτου
Λεωνίδας Β' 254 242 εγγονός Κλεομένη Β'
Κλεόμβροτος Β' 242 241 υιός εξ αγχιστείας Λεωνίδα Β'
Λεωνίδας Β' 241 236 [βλ. ανωτέρω]
Κλεομένης Γ' 236 227 υιός Λεωνίδα Β'
γένος Ευρυποντιδών
Προκλής ? 895 τετρασέγγονος Ηρακλή
Ευρυπών 895 865 υιός Προκλέους
Πρύτανις        865 835 υιός Ευρυπώντος
Πολυδέκτης 835 805 υιός Πρυτάνιδα
Εύνομος 805 775 υιός Πολυδέκτη
Χάριλλος 775 750 υιός Ευνόμου
Νίκανδρος 750 720 υιός Χαρίλλου
Θεόπομπος 720 675 υιός Νικάνδρου
Αναξανδρίδας 675 660 υιός Θεοπόμπου
Αρχίδαμος Α' 660 645 υιός Αναξανδρίδα
Αναξίλας         645 625 υιός Αρχιδάμου Α'
Λεωτυχίδας Α' 625 600 υιός Αναξίλα
Ιπποκρατίδας 600 575 υιός Λεωτυχίδα Α'
Αγασικλής 575 550 υιός Ιπποκρατίδα
Αρίστων 550 515 υιός Αγασικλή
Δημάρατος 515 491 υιός Αρίστωνος
Λεωτυχίδας Β' 491 469 δισέγγονος Ιπποκρατίδα
Αρχίδαμος Β' 469 427 εγγονός Λεωτυχίδα Β'
'Αγις Β'        427 399 υιός Αρχιδάμου Β'
Αγησίλαος Β' 399 360 υιός Αρχιδάμου Β'
Αρχίδαμος Γ' 360 338 υιός Αγησιλάου Β'
'Αγις Γ'        338 331 υιός Αρχιδάμου Γ'
Ευδαμίδας Α' 331 305 υιός Αρχιδάμου Γ'
Αρχίδαμος Δ' 305 275 υιός Ευδαμίδα Α'
Ευδαμίδας Β' 275 244 υιός Αρχιδάμου Δ'
'Αγις Δ'        244 241 υιός Ευδαμίδα Β'
Ευδαμίδας Γ' 241 228 υιός 'Αγι Δ'
Αρχίδαμος Ε' 228 227 υιός Ευδαμίδα Β'
Τυραννία
Κλεομένης Γ' 227 222 [βλ. ανωτέρω]
Μακεδονική κατοχή 222 219
Λυκούργος 219 210
Μαχανίδας 210 207
Νάβις 207 192
192 πΧ: Ένωση με την Αχαϊκή Συμπολιτεία

Μακεδονία
Δυναστεία Αργεάδων
Κάρανος περίπου 780 πΧ
Κοίνος περίπου 750 πΧ
Τυρίμμας περίπου 720 πΧ
Περδίκκας Α' 670 652 υιός Τυρίμμα
Αργαίος 652 621 υιός Περδίκκα Α'
Φίλιππος Α' 621 588 υιός Αργαίου
Αεροπός Α' 588 568 υιός Φιλίππου Α'
Αλκέτας 568 540 υιός Αεροπού Α'
Αμύντας Α' 540 498 υιός Αλκέτα
Αλέξανδρος Α' 498 454 υιός Αμύντα Α'
Περδίκκας Β' 454 413 υιός Αλεξάνδρου Α'
Αρχέλαος 413 399 υιός Περδίκκα Β'
Ορέστης 399 396 υιός Αρχελάου
Αεροπός Β' 396 394
Αμύντας Β' ο Μικρός 394 394 υιός Αρχελάου
Παυσανίας 394 393 υιός Αεροπού Β'
Αμύντας Γ' 393 391 δισέγγονος Αλεξάνδρου Α'
Αργαίος Β' 391 390 Λυγκηστίς
Αμύντας Γ' 390 369 [βλ. ανωτέρω]
Αλέξανδρος Β' 369 368 υιός Αμύντα Γ'
Πτολεμαίος Αλωρίτης 368 365 σύζυγος Ευρυδίκης (χήρας Αμύντα Γ')
Περδίκκας Γ' 365 359 υιός Αμύντα Γ'
Αμύντας Δ' 359 359 υιός Περδίκκα Γ'
Φίλιππος Β' 359 352 υιός Αμύντα Γ'
352 πΧ: η Μακεδονία, μετά την νίκη επί των Φωκέων στο Κρόκιον Πεδίον, ηγεμονεύει της Ελλάδος

Ήπειρος
Νεοπτόλεμος ? ? υιός Αχιλλέα
Έλενος ? ? σύζυγος Ανδρομάχης (χήρας Νεοπτόλεμου)
Μολοσσός ? ? υιός Νεοπτόλεμου
'Αδμητος         469 423
Θαρύπας 423 395 υιός Αδμήτου
Αλκέτας Α' 385 370 υιός Θαρύπα
Νεοπτόλεμος Α' 370 360 υιός Αλκέτα Α'
Αλέξανδρος Α' 360 352 υιός Νεοπτόλεμου Α'
Αρύββας 360 342 υιός Αλκέτα Α'
Αλέξανδρος Α' 342 331 [βλ. ανωτέρω]
Νεοπτόλεμος Β' 331 313 υιός Αλεξάνδρου Α'
Αρύββας 323 ? [βλ. ανωτέρω]
Αιακίδης ? 313 υιός Αρύββα
Αλκέτας Β' 313 307 υιός Αρύββα
Πύρρος Α' 307 302 υιός Αιακίδη
Νεοπτόλεμος Β' 302 296 [βλ. ανωτέρω]
Πύρρος Α' 298 272 [βλ. ανωτέρω]
Αλέξανδρος Β' 272 242 υιός Πύρρου Α'
Πύρρος Β' 242 234 υιός Αλεξάνδρου Β'
Πτολεμαίος 234 231 υιός Αλεξάνδρου Β'
Κοινό των Ηπειρωτών 231 168
168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Ανίκιο Γάλλο, κατακτούν την Ήπειρο

Συρακούσες
Γέλων 485 478 υιός Δεινομένη
Ιέρων Α'        478 467 υιός Δεινομένη
Θρασύβουλος 467 466 υιός Δεινομένη
"πολιτεία" 466 415
Ερμοκράτης 415 410 υιός Έρμωνος
Διοκλής 410 407
Δαφναίος 407 406
Διονύσιος Α' 406 367 υιός Ερμοκρίτου
Διονύσιος Β' 367 357 υιός Διονυσίου Α'
Δίων 357 354
Κάλλιππος 354 352 υιός Φίλωνος
Ιππαρίνος 352 350 υιός Διονυσίου Α'
Νυσαίος 350 346 υιός Διονυσίου Α'
Διονύσιος Β' 346 345 [βλ. ανωτέρω]
Ικέτας Α' 345 343
Τιμολέων 343 337 υιός Τιμαινέτου
Σωσίστρατος Α' 337 322
Αγαθοκλής 322 289 υιός Καρκίνου
Ικέτας Β' 289 280
Θοίνων 280 279
Σωσίστρατος Β' 279 278 εγγονός Σωσιστράτου Α'
Πύρρος Α' 278 276 βασιλεύς Ηπείρου
Ιέρων Β'        276 215 υιός Ιεροκλή
Ιερώνυμος 215 214 εγγονός Ιέρωνος Β'
Δεινομένης 214 213
Επικύδης 213 212
212 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Κλαύδιο Μαρκέλλο, κατακτούν τις Συρακούσες

Βασίλειο της Περγάμου
Δυναστεία Ατταλιδών
Φιλέταιρος 283 263 Παφλαγών
Ευμένης Α' 263 241 ανιψιός Φιλέταιρου
'Ατταλος Α' Σωτήρ 241 197 ξάδερφος Ευμένη Α'
Ευμένης Β' Σωτήρ 197 160 υιός Αττάλου Α'
'Ατταλος Β' Φιλάδελφος 160 139 υιός Αττάλου Α'
'Ατταλος Γ' Φιλομήτωρ 139 133 υιός Ευμένη Β'
133 πΧ: ο 'Ατταλος Γ' κληροδοτεί το βασίλειο στην Ρώμη

Βασίλειο της Συρίας
Δυναστεία Σελευκιδών

Σέλευκος Α' Νικάτωρ 312 281
Αντίοχος Α' Σωτήρ 281 261 υιός Σελεύκου Α'
Αντίοχος Β' Θεός        261 247 υιός Αντιόχου Α'
Σέλευκος Β' Καλλίνικος 247 226 υιός Αντιόχου Β'
Σέλευκος Γ' Κεραυνός 226 223 υιός Σελεύκου Β'
Αντίοχος Γ' ο Μέγας 223 187 υιός Σελεύκου Β'
Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ 187 175 υιός Αντιόχου Γ'
Αντίοχος Δ' Επιφανής 175 164 υιός Αντιόχου Γ'
Αντίοχος Ε' Ευπάτωρ 164 162 υιός Αντιόχου Δ'
Δημήτριος Α'        162 150 υιός Σελεύκου Δ'
Αλέξανδρος Α' Βάλας 150 146 υιός εξ αγχιστείας Πτολεμαίου ΣΤ' της Αιγύπτου
Δημήτριος Β'        146 144 υιός Δημητρίου Α'
Αντίοχος ΣΤ' Διόνυσος 144 142 υιός Αλεξάνδρου Α'
Διόδοτος Τρύφων 142 138 Απάμεια
Αντίοχος Ζ' Σιδήτης 138 129 υιός Δημητρίου Α'
Δημήτριος Β'        129 128 [βλ. ανωτέρω]
Αλέξανδρος Β' Ζαβινάς 128 123 Αίγυπτος
Αντίοχος Η' Γρυπός 123 114 υιός Δημητρίου Β'
Αντίοχος Θ' Κυζικηνός 114 112 υιός Αντιόχου Ζ'
Αντίοχος Η'        112 111 [βλ. ανωτέρω]
Αντίοχος Θ'        111 108 [βλ. ανωτέρω]
Αντίοχος Η'        108 96 [βλ. ανωτέρω]
Αντίοχος Θ'        96 95 [βλ. ανωτέρω]
Σέλευκος ΣΤ'        95 95 υιός Αντιόχου Η'
Αντίοχος Ι' Ευσεβής 95 93 υιός Αντιόχου Θ'
Αντίοχος ΙΑ' Επιφανής 93 93 υιός Αντιόχου Η'
Αντίοχος Ι'        93 92 [βλ. ανωτέρω]
Δημήτριος Γ' Εύκαιρος 92 88 υιός Αντιόχου Η'
Φίλιππος Α' Φιλάδελφος 88 83 υιός Αντιόχου Η'
Αρμενική κατοχή 83 69
Αντίοχος ΙΓ' Ασιατικός 69 66 υιός Αντιόχου Ι'
Φίλιππος Β' Φιλορωμαίος 66 65 υιός Φιλίππου Α'
Αντίοχος ΙΓ'        65 63 [βλ. ανωτέρω]
63 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Πομπήιο, κατακτούν την Συρία

Βασίλειο της Αιγύπτου
Δυναστεία Πτολεμαίων

Πτολεμαίος Α' Σωτήρ 323 282 Εορδαία
Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος 282 246 υιός Πτολεμαίου Α'
Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης 246 222 υιός Πτολεμαίου Β'
Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ 222 205 υιός Πτολεμαίου Γ'
Πτολεμαίος Ε' Επιφανής 205 180 υιός Πτολεμαίου Δ'
Πτολεμαίος ΣΤ' Φιλομήτωρ180 164 υιός Πτολεμαίου Ε'
Πτολεμαίος Η' Φύσκων 170 163 υιός Πτολεμαίου Ε'
Πτολεμαίος ΣΤ' 163 145 [βλ. ανωτέρω]
Πτολεμαίος Ζ' 145 145 υιός Πτολεμαίου ΣΤ'
Πτολεμαίος Η' 145 116 [βλ. ανωτέρω]
Πτολεμαίος Θ' Λαθύρος 116 107 υιός Πτολεμαίου Η'
Πτολεμαίος Ι' Αλέξανδρος 107 88 υιός Πτολεμαίου Η'
Πτολεμαίος Θ' 88 80 [βλ. ανωτέρω]
Βερενίκη Γ'        80 80 κόρη Πτολεμαίου Θ'
Πτολεμαίος ΙΑ' 80 80 υιός Πτολεμαίου Ι'
Πτολεμαίος ΙΒ' Αυλήτης 80 58 υιός Πτολεμαίου Θ'
Βερενίκη Δ'         58 55 κόρη Πτολεμαίου ΙΒ'
Πτολεμαίος ΙΒ' 55 51 [βλ. ανωτέρω]
Κλεοπάτρα Θεά 51 30 κόρη Πτολεμαίου ΙΒ'
30 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Οκταβιανό, κατακτούν την Αίγυπτο

Βασίλειο της Βακτρίας
Δυναστεία Διοδότου

Διόδοτος Α' Σωτήρ 256 246 υιός εξ αγχιστείας Αντιόχου Β' της Συρίας
Διόδοτος Β'        246 227 υιός Διοδότου Α'
Ευθύδυμος Α' Θεός 227 189 υιός εξ αγχιστείας Διοδότου Α'
Δημήτριος Α' ο Ανίκητος 189 167 υιός Ευθυδήμου Α'
Δυναστεία Ευκρατιδών
Ευκρατίδης Α' 167 159 εγγονός Σελεύκου Β' της Συρίας
Ηλιοκλής        159 130 υιός Ευκρατίδη Α'
130 πΧ: οι Μογγόλοι Γουέν-τσι κατακτούν την Βακτρία

Βασίλειο της Ινδίας
Δυναστεία Διοδότου

Αγαθοκλής        167 165 υιός Δημητρίου Α' της Βακτρίας
Απολλόδωτος Α' 165 163 αδερφός Δημητρίου Α' της Βακτρίας
Μένανδρος ο Δίκαιος 163 145 υιός εξ αγχιστείας Δημητρίου Α' της Βακτρίας
Στράτων Α' Επιφανής 145 95 υιός Μενάνδρου
Διονύσιος        95 80
Ζώιλος Β' Σωτήρ 95 80
Απολλοφάνης        95 80
Ιππόστρατος        58 30
Δυτικό βασίλειο
Ανταλκίδας ο Νικηφόρος130 100
Αρχίβιος        100 78 ανιψιός Ηλιοκλή Α' της Βακτρίας
'Επανδρος 100 95
Φιλόξενος 95 90
Πευκόλαος 90 87
Διομήδης 87 82
Αρτεμίδωρος 82 71
Τήλεφος 69 61
Αμύντας 58 50 υιός Ανταλκίδα
Ερμαίος 50 30 υιός Αμύντα
30 πΧ: οι Σάκες, υπό τον Σπαλιρίση, κατακτούν την Ινδία

Δεσποτάτο της Ηπείρου
Δυναστεία Δούκα

Μιχαήλ Α' 1204 1215 ξάδερφος Αλεξίου Γ'
Θεόδωρος 1215 1230 αδερφός Μιχαήλ Α'
Μιχαήλ Β' 1230 1267 υιός Μιχαήλ Α'
Νικηφόρος Α' 1267 1296 υιός Μιχαήλ Β'
Θωμάς 1296 1318 υιός Νικηφόρου Α'
1318: οι Ιταλοί, υπό τον Νικόλαο Ορσίνι, κατακτούν την Ήπειρο

Δεσποτάτο της Θεσσαλονίκης
Δυναστεία Δούκα

Μανουήλ 1230 1237 αδερφός Θεοδώρου της Ηπείρου
Ιωάννης 1237 1244 υιός Θεοδώρου της Ηπείρου
Δημήτριος 1244 1246 υιός Θεοδώρου της Ηπείρου
1246: Ένωση με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Δεσποτάτο της Θεσσαλίας
Δυναστεία Δούκα
Ιωάννης Α' 1271 1296 υιός Μιχαήλ Β' της Ηπείρου
Κωνσταντίνος 1296 1303 υιός Ιωάννη Α'
Ιωάννης Β' 1303 1318 υιός Κωνσταντίνου
1318: Ένωση με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Δεσποτάτο του Μοριά
Δυναστεία Καντακουζηνών

Μανουήλ 1348 1380 υιός Ιωάννη ΣΤ'
Ματθαίος 1380 1383 υιός Ιωάννη ΣΤ'
Δημήτριος 1383 1383 υιός Ματθαίου
Δυναστεία Παλαιολόγων
Θεόδωρος Α' 1383 1407 υιός Ιωάννη Ε'
Θεόδωρος Β' 1407 1443 υιός Μανουήλ Β'
Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης 1428 1449 υιός Μανουήλ Β'
Θωμάς 1428 1460 υιός Μανουήλ Β'
1460: οι Τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ Β', κατακτούν τον Μοριά

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
Δυναστεία Μεγάλων Κομνηνών

Αλέξιος Α' 1204 1222 εγγονός Ανδρονίκου Α'
Ανδρόνικος Α' Γίδος 1222 1235 υιός εξ αγχιστείας Αλεξίου Α'
Ιωάννης Α' Αξούχος 1235 1238 υιός Αλεξίου Α'
Μανουήλ Α' 1238 1263 υιός Αλεξίου Α'
Ανδρόνικος Β' 1263 1266 υιός Μανουήλ Α'
Γεώργιος 1266 1280 υιός Μανουήλ Α'
Ιωάννης Β' 1280 1285 υιός Μανουήλ Α'
Θεοδώρα 1285 1285 κόρη Μανουήλ Α'
Ιωάννης Β' 1285 1297 [βλ. ανωτέρω]
Αλέξιος Β' 1297 1330 υιός Ιωάννη Β'
Ανδρόνικος Γ' 1330 1332 υιός Αλεξίου Β'
Μανουήλ Β' 1332 1332 υιός Ανδρονίκου Γ'
Βασίλειος 1332 1340 υιός Αλεξίου Β'
Ειρήνη Παλαιολογίνα 1340 1341 χήρα Βασιλείου
'Αννα Αναχουτλού 1341 1342 κόρη Αλεξίου Β'
Ιωάννης Γ' 1342 1344 υιός Μιχαήλ
Μιχαήλ 1344 1349 υιός Ιωάννη Β'
Αλέξιος Γ' 1349 1390 υιός Βασιλείου
Μανουήλ Γ' 1390 1417 υιός Αλεξίου Γ'
Αλέξιος Δ' 1417 1429 υιός Μανουήλ Γ'
Ιωάννης Δ' 1429 1458 υιός Αλεξίου Δ'
Δαυίδ 1458 1461 υιός Αλεξίου Δ'
1461: οι Τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ Β', κατακτούν την Τραπεζούντα

Κύπρος
Μακάριος 1960 1977 Πάφος
Κυπριανού 1977 1988 Λεμεσσός
Βασιλείου 1988 1993 Πάφος
Κληρίδης 1993 2001 Λεμεσσός

1on.gif (2742 bytes)