Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Κτηματολόγιο


Πολλοί είναι εκείνοι που καθημερινά απευθύνονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και στην εταιρεία Κτηματολόγιο ΑΕ, προκειμένου να πληροφορηθούν διάφορα θέματα σχετικά και με την εξέλιξη των εργασιών του Εθνικού Κτηματολογίου και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν σχετικά με την καταγραφή του ακινήτου τους. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τον νόμο 2664/98 είναι ένα σύστημα νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, οργανωμένο σε κτηματοκεντρική βάση. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών. Η εταιρεία Κτηματολόγιο έχει καταγράψει τις πιο συχνές ερωτήσεις πολιτών και δίνει τις εξής απαντήσεις:

* Θα αναγνωριστούν οι τίτλοι που έχω σήμερα;

Βεβαίως. Στο ακέραιο!

* Ενδέχεται να αλλοιωθεί το ιδιοκτησιακό μου καθεστώς;

Αν όλα τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα κατατεθούν είναι νόμιμα, τότε όχι. Συνεπώς η ιδιοκτησία κατοχυρώνεται!

* Τι πιστοποιητικά/δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

Ενα ειδικό έντυπο, το οποίο θα παραλάβετε από τα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης, την Κτηματολόγιο ΑΕ ή μέσω του Internet, θα το συμπληρώσετε και θα το καταθέσετε σε ειδικά γραφεία της περιοχής. Στο έντυπο αυτό θα καταγράφονται τα στοιχεία σας, τα στοιχεία του ακινήτου επί του οποίου έχετε το δικαίωμα και το είδος του δικαιώματος. Θα επισυνάψετε τον τίτλο κτίσεως, το τοπογραφικό διάγραμμα (αν υπάρχει) και όποια άλλα στοιχεία διαθέτετε.

* Πόση διορία έχω για να καταθέσω τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά;

Τρεις μήνες αν είστε κάτοικος εσωτερικού. Εξι μήνες αν είστε κάτοικος εξωτερικού.

* Αν τελικά οι τίτλοι δεν αναγνωριστούν, τότε ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Εχετε δικαίωμα υποβολής ένστασης στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης που έχουν δημιουργηθεί στους αντίστοιχους δήμους και κοινότητες. Οι ενστάσεις αυτές θα εξεταστούν από κατάλληλες επιτροπές. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο.

* Τι πλεονεκτήματα αποκτώ με το Εθνικό Κτηματολόγιο;

Κατοχυρώνεται νόμιμα, οριστικά και αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό σας καθεστώς. Η εγγραφή θα παράγει αμάχητο τεκμήριο υπέρ του δικαιούχου.

* Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα το Εθνικό Κτηματολόγιο;

Το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται σήμερα σε 450 δήμους και κοινότητες, σε όλους τους νομούς της χώρας, και αφορά συνολική έκταση 11 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

* Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι ομογενείς για τις διαδικασίες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου;

Από τις πρεσβείες και τα προξενεία σε όλες τις χώρες, από την κρατική τηλεόραση και την κρατική ραδιοφωνία στα δορυφορικά προγράμματα, από τις μόνιμες ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και της Κτηματολόγιο ΑΕ, μέσω Internet, από ενημερωτικό υλικό του υπουργείου Εξωτερικών.

* Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ακίνητα;

Ολοι όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας, όπου συντάσσεται το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα πρέπει να κάνουν ορισμένες ενέργειες, ανεξαρτήτως αν είναι κάτοικοι της Ελλάδας, απόδημοι ή αλλοδαποί. Να πληροφορηθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνώντας με την Κτηματολόγιο ΑΕ αν ο δήμος ή η κοινότητα, όπου έχουν ακίνητα, κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση. Να πληροφορηθούν αν δημοσιεύθηκε από τον ΟΚΧΕ η ανακοίνωση που καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις μέσα σε τρεις μήνες, οι κάτοικοι του εσωτερικού, και μέσα σε έξι μήνες οι κάτοικοι του εξωτερικού. Να πληροφορηθούν από την ανακοίνωση της Κτηματολόγιο ΑΕ ότι έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Να μελετήσουν προσεκτικά τα στοιχεία για τα ακίνητά τους που αναφέρονται στην ανάρτηση. Να υποβάλουν, αν υπάρχει λόγος, ένσταση επί των στοιχείων της κτηματογράφησης μέσα σε δύο (2) μήνες, οι κάτοικοι του εσωτερικού, και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες οι κάτοικοι του εξωτερικού και το Δημόσιο. Να γνωρίζουν ότι έναν (1) μήνα μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, μετάθεσης ή αλλοίωσης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και αν δεν επισυνάπτεται σε αυτό σχετικό κτηματογραφικό απόσπασμα. Να πληροφορηθούν την ημερομηνία για τη δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης και να υποβάλουν, αν υπάρχει λόγος, προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Να πληροφορηθούν ότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εγγραφές, προκειμένου να προμηθευθούν βεβαίωση για τα δικαιώματά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δηλώσεις και την έναρξη των διαδικασιών εγγραφής μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τους δήμους, τις κοινότητες, τα συνεργεία κτηματογράφησης, τις ελληνικές προξενικές αρχές ή από το τηλέφωνο 6505.600.

1on.gif (2742 bytes)

ΤΟ ΒΗΜΑ, 17-09-2000