ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΡΗΤΩΝ  (6-9 μ.Χ.)


Από  την εποχή  του  αυτοκράτορα   Αυγούστου  φαίνεται  να  ίσχυσε   και  στην  Κρήτη  ένα  κοινό   ημερολόγιο, σχεδόν  όμοιο  με το   κυπριακό  και το βιθυνιακό. Οι αρχαίοι Κρήτες είχαν δώδεκα (12) μήνες, όπως έχουμε και εμείς σήμερα. Οι  πηγές  μας  δίνουν   μεταξύ  6-9  μ.Χ.  το ακολουθο   κρητικό  ημερολόγιο,  με την   αντιστοιχία  των  μηνών  στη   σημερινή  πραγματικότητα,  κατα  τον   V. Grumel,  ειδικότατο  στα  θέματα  της   χρονολογίας  των  αρχαίων.

Οι μήνες αυτοί και οι αντιστοιχίες τους με τους σημερινούς αναφέρονται παρακάτω:

  1.Θεσμοφόριος               από    23  Σεπτεμβρίου    31  ημέρες.
  2.Ερμαίος                          "       24  Οκτωβρίου       30      "
  3.Ιμάνιος                           "       23  Νοεμβρίου        31      "
  4.Μετάρχιος                      "       24   Δεκεμβρίου      31      "
  5.Αγύειος                          "       24   Ιανουαρίου        28      "
  6.Διοσκόριος                    ¨"       21  Φεβρουαρίου    31      "
  7.Θεοδόσιος                      "       24  Μαρτίου             30      "
  8.Πόντιος                           "       23  Απριλίου            31       "
  9.Υακίνθιος                        "       24  Μαίου                30       "
10.Υπερβερεταίος                "       23  Ιουνίου               31       "
11.Νεκύσιος                         "       24  Ιουλίου               30      "
12.Βασίλειος                         "       23  Αυγούστου         31     "

  Ενα  θέμα, που σχετίζεται  άμεσα  με  τη  λατρεία,   αλλά  δεν  έχει  ακόμη  επαρκώς   μελετηθεί, ειναι  το  αρχαίο  κρητικ'ό   ημερολόγιο.  Η  M. Guarducci   κατέγραψε   τα ονόματα  των  μηνών,  όπως   φαινονται  στις επιγραφές  των   κρητικών  πόλεων. Στην  Κνωσό,  λ.χ.   αναφέρονται  μήνες,  όπως  :   Αυδουχαίος,  Ηραίος  , Καρνήιος,   Κορώνειος,  Νεκύσιος,  Σπέρμιος  κ.λ.π.    Στην  Απτέρα  αναφέρονται  μήνες   Δικτυνναίος  και  Φθινοπώριος.  Στην   Ιεράπυτνα  Θεοδαίσιος  και  Ιμάλιος.   Στην  Πραισό  Διονύσιος.  Στη   Γόρτυνα  Βελχάνιος,  Λεσχανόριος,   Θερμόλοιος.  Είναι  ευκολο  να   εικάσουμε  από  τα  ονόματα  αυτά   τη  σχέση  των  μηνών  με  τη   λατρεία  των  τοπικών  θεών.  Καμιά όμως  μελέτη  δεν  υπάρχει  για  τη γενικότερη  θεώρηση  του  θέματος  και   για  τη  σχέση  των  μηνών  αυτών   με  τη  σύγχρονη  ημερολογιακή   τάξη.


1on.gif (2742 bytes)