ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΑΙΡΑΤΟΣ"

KAIRATOS  EDITIONS

                                                                                                                         GRflag.gif (8367 bytes)

  ΒΙΒΛΙΑ - BOOKS                   Herakleion   Crete                 E-mail:kairatos@hol.gr

Συνδέσεις  πολλές στο τέλος της σελίδας  AG00107_1.gif (1662 bytes)    Welcome to oyr web site!    hndshak2.wmf (6038 bytes)

A) <<ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ>> από τους αρχαίους λεξικογράφους.
<<THE  CRETAN  VOCABULARY>> Includes  words  that  were  used   by
ancient  Cretans  and  are  cited   by  the  ancient  lexicographers.  Edition 1998.      

 

Β) <<ΟΙ 147 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ>> ΄Εκδοση 2000.
Κνωσός - Φαιστός - Ζάκρος - Κυδωνία - Ρίθυμνα - Μάλια  κ.λ.π.
Ιστορία - Μυθολογία - Αρχαιολογία - Εικόνες.   

 

Γ) <<THE 147 CITIES OF ANCIENT CRETE>>  Edition  2000.  

Knossos - Phaistos - Zakros -  Cydonia - Rhithymna - Malia - Tarra - Aptera  Etc

History - Mythology -  Archaeology - Pictures 
Minoan - Mycenean - Archaic - Classisal - Hellenistic - Roman - Byzantine - Venetian period

E-mail: kairatos@hol.gr

Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας-------Σύντομα πολλές σελίδες για την ιστορία των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, για τις Γραμμικές Α΄ και Β΄ γραφές και τα Κρητικά <<Ιερογλυφικά>>--------Επισκευθήτε το νησί μας--------Η ακμή του Μινωικού πολιτισμού οφειλόταν στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης.--------------
Welcome to our web site!--------Soon there will be many pages on the history of the cities of ancient Crete, on Linear A' and B' , and on Cretan hieroglyphics-------Visit our island--------The flourish of the Minoan civilisation was a resault of the physical----------

 

                                                     Hit Counter

 

 

    webpower8s.jpg (4256 bytes)voteres.gif (3446 bytes)Book.gif (2646 bytes)anae.gif (1641 bytes)omogaw.gif (3279 bytes)

 

grypost.gif (1590 bytes)k1s.jpg (12120 bytes) Cna-arch.gif (2369 bytes)hellasmap.gif (6714 bytes)top_right.gif (1453 bytes)

http://www.kairatos.com.gr/

Από εδώ  μεταβαίνετε στη σελίδα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

http://www.kairatos.com.gr/

Απο εδώ μεταβαίνετε  στη  σελίδα

ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Χωροθέτηση κατα νομό.

 

e-mail : kairatos@hol.gr

  

nnnnmmmm