Νομισματοκοπεία  αρχαίας Κρήτης και αρχαίας Κύπρου.

Νομισματοκοπεία της Κρήτης

Αλλαρία

Λατός

Ανώπολις

Λισός

Απολλωνία

Λύττος

Απτέρα

Μάλλια

Αρσινόη

Μόδι

Αξός

Ωλούντα

Βίεννος

Φαιστός

Χερσόνησος

Φαλάσαρνα

Έλυρος

Πολυρρήνια

Γόρτυνα

Πραισός

Ιεράπετρα

Πριανσός

Υρτακίνα

Ραύκος

Ίτανος

Ρέθυμνο

Κεραία

Σύβριτος

Κνωσός

Τάρρα

Κόρυκος

Τύλισσος

Λάππα

                   Κυδωνία     

 

 

 

Νομισματοκοπεία της Κύπρου

Αμαθούς

Πάφος

Idalion

Σαλαμίς

Lapethos

Κίτιον

Marion

              Σόλοι

1on.gif (2742 bytes)