Ερχονται από το εξωτερικό για να χειρουργηθούν στο ΒΕΜΜΟ
Πρωτοπόρο στην έρευνα και παροχή υπηρεσιών υγείας στην Διαθλαστική Χειρουργική, το ΒΕΜΜΟ, έχει ως όραμα, να παραμείνει το καλύτερο διαθλαστικό κέντρο στην Ελλάδα και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα

Ασθενείς απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και μάλιστα σε ποσοστό που φθάνει το 70%, από το σύνολο των ασθενών του, απευθύνονται στο Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να κάνουν κάποια επέμβαση.

Οπως μας είπε ο καθηγητής Οφθαλμολογίας και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννης Παλλήκαρης η πλειοψηφία των αλλοδαπών ασθενών (έρχονται στο ΒΕΜΜΟ, εκτός από τους Ευρωπαίους ακόμη και Αμερικανοί), ζητούν να κάνουν επανεπεμβάσεις καθώς έχουν κάνει επεμβάσεις σε άλλα ιατρικά κέντρα, έχουν παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές και πρέπει να χειρουργηθούν ξανά.

Το 30% των ασθενών είναι Κρητικοί και όπως λέει ο κ. Παλλήκαρης τα περισσότερα περιστατικά, αφορούν σε περιπτώσεις μυωπίας ακόμη και πάνω από 10 βαθμούς.

Σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) του Πανεπιστημίου Κρήτης επιτυχώς πιστοποιήθηκε με το σύστημα διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.

Πρωτοπόρο στην έρευνα και παροχή υπηρεσιών υγείας στην Διαθλαστική Χειρουργική, το ΒΕΜΜΟ, έχει ως όραμα, να παραμείνει το καλύτερο διαθλαστικό κέντρο στην Ελλάδα και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα.

Η πολιτική ποιότητας του ΒΕΜΜΟ είναι η πλήρης και συνεχής ικανοποίηση των ασθενών, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης αυτών.

Μέσω της ενεργής συμμετοχής του προσωπικού, το ΒΕΜΜΟ εξασφαλίζει τη σωστή διάγνωση του προβλήματος κάθε ασθενή, την έγκυρη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, την ασφαλή διεξαγωγή των επεμβάσεων και των ελέγχων, την ικανοποίηση των ασθενών από τη στιγμή της άφιξής τους μέχρι την αναχώρησή τους από το ΒΕΜΜΟ, την παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας των ασθενών μετά την επέμβαση.

Η Διοίκηση του ΒΕΜΜΟ θεωρεί ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με την επιλογή ικανού επιστημονικού προσωπικού και την συνεχή εκπαίδευσή του σε νέες τεχνικές, τον διαρκή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής, τη συνεχή ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου, την αντιμετώπιση του κάθε ασθενή σαν μοναδική περίπτωση με τις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες, την ενεργή δέσμευση της Διοίκησης στην ποιότητα και την πιστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001, τη μέτρηση κρίσιμων δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων, την επιλογή εργαζομένων και συνεργατών βάσει υψηλών προδιαγραφών, τη βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας των διαφόρων τμημάτων, τη συνεχή διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών, ώστε να διαπιστώνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους, τη διαρκή λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα, τις αστοχίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων.