ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2004

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ.  ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΦΜ

σε 1

ΑΦΜ

σε 2

ΑΦΜ

σε 3

ΑΦΜ

σε 4

ΑΦΜ

σε 5

ΑΦΜ

σε 6

ΑΦΜ

σε 7

ΑΦΜ

σε 8

ΑΦΜ

σε 9

ΑΦΜ σε 10

ή 20 ή 30

ή 40 ή 50

 

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ

1.

Εισοδηματίες από εκμίσθωση ακινήτων,

κινητές αξίες και συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2003, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α’ – Β’ κατηγορίας, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. κλπ., χωρίς εισοδήματα κλπ.

 

 

 

2 - 1 - 2004 ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΝΕ  15 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ, ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

 

 

Μέχρι

την 1η

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 2

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 3

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 4

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 5

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 8

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 9

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 10

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 11

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 12

Μαρτίου

 

 

Μέχρι

τις 15

Μαρτίου

2.

Φορολογούμενοι με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

 

2 – 1 – 2004

Μέχρι

την 1η

Απριλίου

Μέχρι

τις 2

Απριλίου

Μέχρι

τις 5

Απριλίου

Μέχρι

τις 6

Απριλίου

Μέχρι

τις 7

Απριλίου

Μέχρι

τις 8

Απριλίου

Μέχρι

τις 13

Απριλίου

Μέχρι

τις 14

Απριλίου

Μέχρι

τις 15

Απριλίου

Μέχρι

τις 16

Απριλίου

Μέχρι

τις 19

Απριλίου

3.

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2003.

 

2 – 1 – 2004

Μέχρι

τις 16

Απριλίου

Μέχρι

τις 19

Απριλίου

Μέχρι

τις 20

Απριλίου

Μέχρι

τις 21

Απριλίου

Μέχρι

τις 22

Απριλίου

Μέχρι

τις 23

Απριλίου

Μέχρι

τις 26

Απριλίου

Μέχρι

τις 27

Απριλίου

Μέχρι

τις 28

Απριλίου

Μέχρι

τις 29

Απριλίου

Μέχρι

τις 30

Απριλίου

 

4.

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγ., εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο έτους 2003 και αντιπρόσωποι και υπόλοιπες περιπτώσεις επαγγελματιών (ασφαλιστές, εφημεριδοπώλες, συγγραφείς κ.α.) και εισοδήματα μελών Δ.Σ. Α.Ε. και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

 

 

 

 

 

2 – 1 – 2004

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 3

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 4

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 5

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 6

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 7

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 10

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 11

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 12

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 13

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 14

Μαϊου

 

 

 

 

 

Μέχρι

τις 17

Μαϊου

5.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ναυτιλλόμενοι, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς & κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

 

 

2 – 1 – 2004

 

Μέχρι

τις 4

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 6

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 10

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 12

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 14

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 18

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 20

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 24

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 26

Μαϊου

 

Μέχρι

τις 28

Μαϊου

 

Μέχρι

την 1η

Ιουνίου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους:

α) να προσέρχονται νωρίτερα στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσής τους και όχι την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας

β) αν είναι νέοι φορολογούμενοι και δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή είναι παλαιοί φορολογούμενοι και έχουν περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ.,

    να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, για την τακτοποίηση του παραπάνω θέματος.