ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

+Πανεπιστήμια που προσφέρουν όλο το φάσμα τίτλων σπουδών και τομέων,

+Κολέγια – Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης που ποικίλουν σε αριθμό προγραμμάτων σπουδών.

Υπάρχουν 87 Πανεπιστήμια, 50 Κολέγια και 12 Ινστιτούτα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Καθορίζονται από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ευνόητο είναι ότι ο υποψήφιος αλλοδαπός φοιτητής πρέπει να μιλά και να γράφει αγγλικά..

Διαδικασία εισαγωγής: Οι υποψήφιοι για προπτυχιακές σπουδές πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω κεντρικού φορέα. Υπάρχουν δύο φορείς ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών. Για τις θετικές και θεωρητικές επιστήμες είναι η VSAC (Universities and Colleges Admission System) και για τις εικαστικές τέχνες η ADAR (Art and Design Admission Registry). Οι αιτήσεις χορηγούνται από το Βρετανικό Συμβούλιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες: Για τις σπουδές στην Μ. Βρετανία το κόστος ζωής, στέγης, ιατρική μέριμνα κ.λ.π., πληροφορίες δίνονται από:

Α) Βρετανική Πρεσβεία, Πλουτάρχου 1 10675 Αθήνα, τηλ 01 7236211

Β) Βρετανικό Συμβούλιο, Πατρ, Ιωακείμ 14, 10673 Αθήνα, τηλ. 01 3692333 και

Γ) Βρετανικό Συμβούλιο, Εθνικής Αμύνης 9, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 031 235236 - 5

 

ΓΑΛΛΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Υπάρχουν 80 Πανεπιστήμια που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, είναι αυτόνομα και περιλαμβάνουν γύρω στα χίλια τμήματα κατάρτισης και έρευνας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Το απολυτήριο Λυκείου και το καλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας το οποίο θα διαπιστωθεί μέσα από ειδικές εξετάσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είναι προϋποθέσεις για την εισαγωγή στον πρώτο κύκλο σπουδών ενός πανεπιστημίου. Μέχρι σήμερα η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου με μέσο όρο ίσο ή ανώτερο 15/20 είναι απαραίτητη.

Διαδικασία εισαγωγής: Ο υποψήφιος φοιτητής για το πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πρέπει καταρχήν να υποβάλλει μια προκαταρκτική αίτηση εισαγωγής στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα. Το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας θα διαπιστωθεί μέσα από ειδικό test.

Πληροφορίες: Για τις σπουδές στην Γαλλία πληροφορίες δίδονται από:

 1. Το Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31 Αθήνα, τηλ. 01 3624301 – 5
 2. Γαλλικό Ινστιτούτο, Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη τηλ. 031 853265.
 3. Γαλλικό Προξενείο, Βασιλ. Κων/νου 5-7 τηλ. 01 7290151
 4. Πρεσβεία Γαλλίας, Βασιλ. Σοφίας 7 τηλ. 01 3611663

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Καθένα από τα ομόσπονδα γερμανικά κράτη οργανώνει το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα. Σε όλα τα ομόσπονδα κράτη παρέχονται τίτλοι σπουδών του ίδιου τύπου και επιπέδου. Περισσότερα από 300 ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες. Στην α΄κατηγορία ανήκουν τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην β΄οι Ακαδημίες Καλών Τεχνών και στη γ΄οι Σχολές ειδικότητας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι έλληνες που θέλουν να εισαχθούν σε γερμανική ανώτατη σχολή πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να έχουν συγκεντρώσει στα τέσσερα μαθήματα της δέσμης 3200 μονάδες. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει γερμανικά τουλάχιστον επιπέδου Mittelstufe, χωρίς να απαλλάσσεται πάντοτε από τις εξετάσεις γλώσσας στο Πανεπιστήμιο.

Διαδικασία εισαγωγής: Υποβάλλεται αίτηση απευθείας στις ανώτατες σχολές που έχει επιλέξει ο υποψήφιος μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα σχετικά έντυπα μπορούν να τα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τις γερμανικές διπλωματικές Αρχές και από το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Πληροφορίες: Δίνονται από την Πρεσβεία της Γερμανίας, Καραολή και Δημητρίου, Κολωνάκι Αθήνα 10675, τηλ. 01 7285111, 7285242 και από το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut), Ομήρου 14 – 16 Αθήνα, τηλ. 01 3608111 – 15

ΙΤΑΛΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Η Ιταλία έχει περίπου 65 ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα οποία τα 45 είναι κρατικά και τρία πολυτεχνεία.

Οι τύποι των ιδρυμάτων είναι: Κρατικό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Τα Πανεπιστήμια για αλλοδαπούς προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος, συμμετοχή στις γενικές εξετάσεις, βαθμολογία πάνω από τη βάση στα ειδικά μαθήματα. Ο υποψήφιος πρέπει βεβαίως να γνωρίζει την ιταλική γλώσσα ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις παραδόσεις. Η σχολή που θα επιλέξει πρέπει να είναι στην ίδια δέσμη με τις γενικές εξετάσεις της χώρας μας.

Διαδικασία εισαγωγής: Αποδέκτες των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων στην Ελλάδα είναι το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και τα προξενεία της Ιταλίας στην Πάτρα, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στο Βόλο, στα Ιωάννινα, στα Χανιά.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι: απολυτήριο Λυκείου, ή άλλης ισότιμης σχολής στο πρωτότυπο το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο με σφραγίδα της Νομαρχίας και μεταφρασμένο στα ιταλικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πληροφορίες δίνονται από:

BOΥΛΓΑΡΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ανώτατη Εκπαίδευση στη Βουλγαρία παρέχουν τα Πανεπιστήμια, τα Παιδαγωγικά Ινστιτούτα, οι Γερμανικές Σχολές, τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα, οι Ιατρικές Σχολές, οι Σχολές Καλών Τεχνών και η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Πανεπιστήμια για να πληροφορούνται τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στο καθένα. Γενικά σημειώνουμε ότι κάθε Πανεπιστήμιο ζητά έναν ελάχιστο βαθμό απολυτηρίου.

Διαδικασία εισαγωγής: Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά του σε κάθε Πανεπιστήμιο. Εφόσον αυτό δώσει την συγκατάθεσή του για την εγγραφή τότε ο υποψήφιος μεταβαίνει στη Βουλγαρία και παρακολουθεί δύο εξάμηνα ένα πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας ή σε ειδικό Ινστιτούτο για ξένους φοιτητές που διαθέτει κάθε Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες δίνονται από την Πρεσβεία της Βουλγαρίας, Στρατηγού Καλλάρη 33, Παλαιό Ψυχικό, τηλ. 01 6748105.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Ρουμανία είναι δημόσια και οι φορείς της είναι τα Πανεπιστήμια, οι Ακαδημίες και τα Πανεπιστημιακά Κολέγια. Οι σπουδές που προσφέρονται είναι μεταλυκειακές με διάρκεια δύο έως τρία χρόνια, ανώτατες με διάρκεια από τρία έως έξι χρόνια, και μεταπτυχιακές που διαρκούν από τρείς μήνες έως επτά χρόνια.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι έλληνες υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του απολυτηρίου από το Λύκειο. Δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις γνώσεων για την εγγραφή. Η γνώση της Ρουμανικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή δεδομένου ότι λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα. Οι ξένοι υπήκοοι αρχίζουν σπουδές με προπαρασκευαστικό έτος με σκοπό να μάθουν τη γλώσσα και την ορολογία της ειδικότητας..

Διαδικασία εισαγωγής: Οι αιτήσεις εγγραφής μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ρουμανίας, Εμμανουήλ Μπενάκη 7, Παλαιό Ψυχικό, τηλ. 01 6712719 – 6728879.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Στην Ελβετία υπάρχουν 11 Πανεπιστήμια. Ειδικότερα στη γερμανόφωνη Ελβετία λειτουργούν Πανεπιστήμια της Βασιλείας, της Βέρνης, της Ζυρίχης και Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών του Σεν Γκαλέν. Στη γαλλόφωνη Ελβετία λειτουργούν Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Λοζάνης και του Νεσατέλ καθώς και το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λοζάνης.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Ο έλληνας υποψήφιος για εισαγωγή σε ένα ελβετικό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 15. Επίσης προβλέπονται εξετάσεις γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψήφιους.

Διαδικασία εισαγωγής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, υποβάλλοντας το απολυτήριο Λυκείου καθώς και το σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά τους μεταφρασμένα στα γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά.

Πληροφορίες: Πρεσβεία Ελβετίας, Ιασίου 2, Αθήνα, τηλ. 01 7230364.

 

ΗΠΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από 12ετή φοίτηση στη μέση βαθμίδα. Στις ΗΠΑ λειτουργούν κολέγια διετούς φοίτησης, κολέγια τετραετούς φοίτησης, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ινστιτούτα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Στο διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου ο υποψήφιος πρέπει να στείλει επιστολές σε 10 έως 20 κολέγια ή Πανεπιστήμια για πληροφορίες και αιτήσεις εισαγωγής. Από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο πρέπει να συμμετάσχει στις αναγκαίες εξετάσεις. Από Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο πρέπει να στείλει αιτήσεις εισαγωγής καθώς και αιτήσεις για οικονομική βοήθεια. Από Απρίλιο έως Μάϊο θα έχει απαντήσεις για το ποια Πανεπιστήμια τον έχουν δεχτεί.

Διαδικασία εισαγωγής: Ο υποψήφιος πρέπει να στείλει επιστολή στα γραφεία εγγραφών των Πανεπιστημίων που έχει επιλέξει προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για τα έντυπα αιτήσεων. Από το ίδρυμα “Φούλμπραϊτ” μπορεί να προμηθευτεί ειδικό έντυπο για την πρώτη επαφή του με το Πανεπιστήμιο. Όλα τα Πανεπιστήμια απαιτούν από τους αλλοδαπούς υποψηφίους να εξεταστούν στο TOEFL. Δεν αποκλείεται όμως να ζητηθούν και τα test SAT 1 και SAT II.

Πληροφορίες:

ΙΣΠΑΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Οι σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές και Τεχνικά Κολέγια. Στη χώρα υπάρχουν 44 κρατικά και 9 ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Στα παραπάνω ιδρύματα οι σπουδές διαρκούν 4-5 χρόνια και χωρίζονται σε τρείς κύκλους σπουδών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι υποψήφιοι υπόκεινται σε συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες είναι σχεδόν όμοιες με των Ισπανών φοιτητών απλώς με περιορισμένη ύλη. Το πιστοποιητικό Ισπανικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητο αφού από τις γραπτές εξετάσεις κρίνεται και το επίπεδο της γνώσης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε πέντε μαθήματα. Τα τρία από αυτά επιλέγονται από τον υποψήφιο ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Τα άλλα δύο είναι υποχρεωτικά. Το πρώτο είναι η ισπανική γλώσσα και το δεύτερο η επιλογή μιας δεύτερης ξένης γλώσσας μεταξύ αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, πορτογαλλικών και ιταλικών. Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει ένα μόνο Πανεπιστήμιο αλλά περισσότερες από μια Πανεπιστημιακές Σχολές.

Διαδικασίες εισαγωγής: Οι εξετάσεις γίνονται τον Ιούνιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Πιστοποιητικό ισοτιμίας του απολυτηρίου Λυκείου μεταφρασμένο στα Ισπανικά και φωτοτυπία ταυτότητας (μεταφρασμένη επίσης).

Πληροφορίες: Πρεσβεία Ισπανίας, Βασιλ. Σοφίας 29, τηλ. 01 9213123.

 

ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Στη Γιουκοσλαβία λειτουργούν έξι Πανεπιστήμια σε αντίστοιχες πόλεις της χώρας τα τμήματα που κατευθύνονται συνήθως οι Έλληνες φοιτητές είναι τα αγγλόφωνα και βρίσκονται στο Βελιγράδι και στο Νόβισαντ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι δύο βασικότερες προϋποθέσεις σε πρώτο επίπεδο είναι το απολυτήριο Λυκείου και η γνώση της σερβικής ή της αγγλικής γλώσσας ανάλογα με το τμήμα που θα ακολουθήσει.

Διαδικασία εισαγωγής: Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα από το υπουργείο εξωτερικών.

Οι μεταφράσεις επικυρώνονται από το Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών είναι πολύπλοκη και καλό θα ήταν ο υποψήφιος να ξεκινήσει συλλογή των δικαιολογητικών από νωρίς.

Πληροφορίες: Πρεσβεία Ομ. Δημ. Γιουγκοσλαβίας, Βασιλ. Σοφίας 106, Αθήνα, τηλ. 01 7774355.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Eκπαιδευτικό Σύστημα: Στην Ουγγαρία λειτουργούν 87 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά Πανεπιστήμια είναι 19 οι ανώτερες σχολές Πανεπιστημιακού επιπέδου 7 και οι ανώτερες σχολές 32.

Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ουγγρική, αγγλική, γαλλική. Στο μεγαλύτερο ποσοστό Πανεπιστημίων χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία η αγγλική. Τα πτυχία που απονέμονται πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα έως έξι χρόνια.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Προϋπόθεση είναι το απολυτήριο Λυκείου και η εισαγωγή των φοιτητών στα αγγλόφωνα τμήματα γίνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

Διαδικασία εισαγωγής: Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Οι υποψήφιοι εξετάζονται από Ούγγρους καθηγητές σε συγκεκριμένα μαθήματα ανάλογα με το κλάδο σπουδών που επιλέγουν

Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ουγγαρίας, Κάλβου 16, Παλ. Ψυχικό, τηλ. 01 6715515.

 

Σπουδάζοντας στο εξωτερικό.

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν αποφασίσει ή σκέπτονται να συνεχίσουν μεταλυκειακές σπουδές στο εξωτερικό. Αναφέρονται πληροφορίες για την οργάνωση της εκπαίδευσης σε κάθε χώρα τις προϋποθέσεις εισαγωγής και χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα που ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μάθει ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, το κόστος ζωής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φοιτητικές υπηρεσίες, προϋποθέσεις παραμονής. Οι χώρες που προτιμούν συνήθως οι έλληνες φοιτητές για Πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό και κατά σειρά οι εξής: Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ. Αρκετοί προτιμούν τις πρώην Ανατολικές χώρες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία.

Σημαντικό ζήτημα για τους υποψήφιους φοιτητές του εξωτερικού είναι εκείνο της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ και το ΙΤΕ.

Το ΔΙΚΑΤΣΑ αποφαίνεται για την ισοτιμία τίτλων της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) είναι υπεύθυνο για τις ισοτιμίες τίτλων σπουδών αλλοδαπής της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Συστήνουμε στους υποψήφιους φοιτητές εξωτερικού να απευθύνονται και να ενημερώνονται από τα παραπάνω Κέντρα σχετικά με την αναγνώριση τίτλου σπουδών, που πρόκειται να λάβουν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής τους σ΄αυτά. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σχετικά με το επίπεδο αναγνώρισης των τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης που αποκτούν έλληνες φοιτητές από Ευρωπαϊκά (ή και Αμερικανικά) Πανεπιστήμια στην περίπτωση που όλη η ένα μέρος της φοίτησής τους γίνεται στην Ελλάδα. Και γι’ αυτό το θέμα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να ρωτήσει σχετικά στο ΔΙΚΑΤΣΑ ή στο ΙΤΕ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις:

 1. ΔΙΚΑΤΣΑ : Λεωφ. Συγγρού 112, Τ.Κ. 11742 Αθήνα

  Τηλ. 01 9222533 – 9237835

  Λεωφ. Μεσογείων 223, Αθήνα 11525,

  Τηλ. 01 6756362, 6756368, 6756464, Fax. 01 6756709

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 223
  ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ            Ταχ. Κωδ. : 11525 Αθήνα
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ                          Τηλέφωνα : 6756362-6756368-6756464-6756494
  ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ                   Telefax : (30)(1)6756709
  (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)                                                E-mail:
  dikatsa@otenet.gr
  ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
  Κατάθεση-Πληροφορίες-Παραλαβή : 08.00 π.μ. - 13.00μ.μ. από Δευτέρα έως και Πέμπτη
  Εισηγητές : δέχονται τις ίδιες μέρες 12.00-14.00
  Παρασκευή : Δεν δέχεται η Υπηρεσία το κοινό.

 2. ITE (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

  Λεωφ. Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, Τηλ. 01 921662

 

1on.gif (2742 bytes)