ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ A.E.I.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας είναι μια νέα υπηρεσία των ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., η οποία απευθύνεται στους φοιτητές, σπουδαστές και αποφοίτους των Ιδρυμάτων.

Στόχος των Γραφείων Διασύνδεσης είναι να βοηθήσουν, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικότερων πληροφοριών, τους φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίζουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους.

Φιλοδοξία των Γραφείων Διασύνδεσης είναι να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και να αποτελέσουν τη γέφυρα επικοινωνίας, που δια-συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την Αγορά Εργασίας, την παραγωγή και την οικονομία γενικότερα, καθώς μέσα από το θεσμό των Γραφείων αυτών δίνεται η ευκαιρία από τη μια πλευρά στους οικονομικούς φορείς να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των αποφοίτων των τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και από την άλλη στους φοιτητές και αποφοίτους να γνωρίσουν τις ανάγκες των ελληνικών εργοδοτικών φορέων σε επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό και να αντιληφθούν τις τάσεις της Αγοράς Εργασίας.

Ειδικότερα τα Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας:

Αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παραγωγικών μονάδων.
Προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στους φοιτητές και αποφοίτους τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές, (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ).
Πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους για την Αγορά Εργασίας και τους επαγγελματικούς και εργοδοτικούς φορείς.
Διαθέτουν συγκεντρωμένες τις αγγελίες για νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις καθώς και τις προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα.
Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για τις παρεχόμενες υποτροφίες, για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης, για εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.
Παρέχουν πληροφόρηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
Συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών.
Ενημερώνουν για τα προγράμματα απασχόλησης και τις δραστηριότητες του ΟΑΕΔ.
Πληροφορούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για τις ειδικότητες και τα γενικότερα προσόντα των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη, πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, βάσεις δεδομένων που ενημερώνονται συνεχώς και διοργανώνουν Ημέρες Σταδιοδρομίας, ημερίδες αλληλοενημέρωσης των Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων και άλλες εκδηλώσεις.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης καθώς και η Οριζόντια Δικτύωσή τους συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΔΡΑΣΗΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΔΡΑΣΗΣΤΗΛ.FAXE-MAIL


Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οικονομικό

Παν/μιο Αθηνών

Ν. Φράγκος

Αναπλ. Καθηγητής

 
8203116-218
8214081

8676265

Career@aueb.gr Πατησίων 76, 10434-

Αθήνα

Γεωργικό

Παν/μιο Αθηνών

Σ.Ε. Παπουτσόγλου Ι. Σκαλτσά 5294881-3

5294884

5294884 Career@auadec.au.gr Ιερά Οδός 75, 11855-

Βοτανικός

Παν/μιο

Ιωαννίνων

Μ. Κοντομηνάς

Καθηγητής

Τμήματος Χημείας

Α. Εμβαλωτής 0651-

98342/98728

98683-42542

0651-

98729/44836/

42542

career@cc.uoi.gr

aemvalot@cc.uoi.gr

Πανεπιστημιούπολη,

45110 - Ιωάννινα

Παν/μιο

Θεσσαλίας

Δ. Οικονόμου

Αναπλ. Καθηγητής

Τμήματος

Μηχανικών

Χωροταξίας &

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

Π. Πλαγεράς 0421/74140-

141

0421-74142 Career@uth.gr Πεδίο Άρεως 38, 38334-

Βόλος

Δημοκρίτειο

Παν/μιο Θράκης

Ν. Γεωργουλάς

Αναπλ. Καθηγητής

Φ.Τροχούτσος 0541-79451 0541-28866 Ftrox@duth.gr Β.Σοφίας 1, 67100 -

Ξάνθη

Ιόνιο Παν/μιο

Μ. Τσούτσουρα

Επ. Καθηγήτρια

(ΤΞΓΜΔ)

Παρασκευάς Κονόρτας

Επ. Καθηγητής

Τμήματος Ιστορίας

0661-22033

01-5227282

5246124

5229770

0661-22033

01-5227282

Lonioee@mail.otenet.gr

Career@ionio.gr

Δεληγιώργη 55-59,

10437-Αθήνα

Παν/μιο Κρήτης Γ. Παπαμαστοράκης Γ. Χαλκιαδάκης 081-393361 081-393000 Xalkis@cc.uoi.gr Σχολή Θετικών

Επιστημών Τ.Θ. 2208,

Τ.Κ. 71005 Ηράκλειο -

Κρήτης

Ανωτάτη Σχολή

Καλών Τεχνών

Ι. Βαλαβανίδης

Αναπλ. Καθηγητής

Ζωγραφικής

Ρολάνδα Τζιαναλού 3836562 3828028 Rolanda@asfa.gr Πατησίων 42, 10682-

Αθήνα

Παν/μιο Πειραιώς Κ. Γκιζιάκης

Επ. Καθηγητής

  4226269 4226268 Kgiziak@unipi.gr

Gdiasyn@unipi.gr

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 - Πειραιάς
Πολυτεχνείο

Κρήτης (Χανιά)

Ν. Μπιλάλης

Αναπλ. Καθηγητής

Β. Κουϊκόγλου

Επ. Καθηγητής

0821-37238

0821-37330

0821-37238 Center@career.tuc.gr Πολυτεχνειούπολη-

Ακρωτήρι Χανίων -

73100 Κρήτη

Παν/μιο Πατρών Αριστ. Κάντας

Επ. Καθηγητής

Παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης

  061-997772

061-996220

061-997740

061-996221

Kantas@patras.gr

grafdias@uptras.gr

Πανεπιστημιούπολη,

Κτίριο Α-Διοίκηση-26110

-Ρίο Πάτρα

Παν/μιο Αιγαίου Νικόλαος Μάργαρης

Καθηγητής Τμήματος

Περιβάλλοντος

Θεμιστοκλής Λέκκας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μυτιλήνη 0251-36117 έως 9
Ρόδος 0241-99025

Χίος 0271-35015
0251-36117 career@aegean.gr

Ptsok@aegean.gr

Βουρνάζων 33, 81100 Μυτιλήνη
Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο

Λευτέρης

Παπαγιαννάκης

Αντιπρύτανης

Θ. Λουκάκης

Ε. Πασπαλιάρη

7721089 7721256 Dathan@central.ntua.gr Πολυτεχνειούπολη,

15780 - Ζωγράφου

Χαροκόπειο

Κ. Αποστολόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής

Π. Παγώνη 9577051

εσωτ. 126

9577050 Haruniv@ath.forthnet.gr Ελ.Βενιζέλου 70, 17671-

Καλλιθέα

Εθνικό &

Καποδιστριακό

Παν/μιο Αθηνών

Π. Γεωργιάδης

Αναπλ. Καθηγητής

  7275219-20 7275214 Gd@di.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη,

κτίριο ΤΥΠΑ-Ζωγράφου

15771

Μακεδονίας Στυλιανή Ξιροτύρη-

Κουφίδου

Καθηγήτρια

  031-891571

031-891221

031-846322

031-844536

Career@uom.gr Εγνατία 156, 54006-

Θεσσαλονίκη

Πάντειο Θ. Παλάσκας

Καθηγητής

  9248761-

9201099-

9201507

9220051 Grdiasor@panteion.gr Εγνατία 156, 54006-

Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο

Θεσσαλονίκης

Λ. Βλάχος

Αναπλ. Καθηγητής

  031-996646

031-995314

031-995312 Viahos@helios.astro.au

th.g

Gd@cso.auth.gr

Πανεπιστημιούπολη,

54006 - Θεσσαλονίκη

 

1on.gif (2742 bytes)