ΕΚΔΟΣΕΙΣ   "ΚΑΙΡΑΤΟΣ" - KAIRATOS  EDITIONS

Η σελίδα αυτή είναι αντίγραφο από την http://www.karpodinis.com

στην οποία υπάρχουν γραμμένες οι συλλογικές συμβάσεις.(Εδώ μέχρι 24-12-01)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 0 0 1ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ εταιρείες ξένες - μισθωτοί (Π.Κ. 41/23-5-2001)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, πτυχιούχοι & εμπειρικοί (Π.Κ. 30/6-4-2001)
ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ - χρωματισμών - καθαρισμών & λοιπών συναφών επαγγελμάτων (Π.Κ.Υ.Ε. 1/3-1-2001)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ εργατοτεχνίτες (διορθωτική - τροποποιητική) (Π.Κ.Υ.Ε. 3/10-1-2001)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις - προσωπικό (Π.Κ. 68/18-7-2001)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις - προσωπικό (Π.Κ. 62/27-6-2001)
ΒΑΦΕΙΑ, καθαριστήρια, πλυντήρια κ.λπ. (Π.Κ. 66/10-7-2001)
ΒΙΒΙΟΔΕΤΕΙΑ - προσωπικό (Π.Κ.Υ.Ε. 39/16-5-2001)
ΒΙΒΙΟΔΕΤΕΙΑ - προσωπικό - Δ.Α. 16/2001 (Π.Κ.Υ.Ε. 10/14-6-2001)
ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - Δ.Α. 29/2001 (Π.Κ. 25/20-7-2001)
ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣ - Δ.Α. 30/2001 (Π.Κ. 22/18-7-2001)
ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ Δημοσίου - Ο.Τ.Α - Δ.Α. 40/2001 (Π.Κ. 31/21-9-2001)
ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ξενοδοχείων (Π.Κ. 44/29-5-2001)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ειδών εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 60/21-6-2001
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ακατέργαστων αποθήκες - εργατοτεχνίτες - Δ.Α. 20/2001 (Π.Κ. 14/19-6-2001)
ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ, εκδοροτεμαχιστές κ.λπ. - Δ.Α. 12/2001 (Π.Κ. 8/25-5-2001)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ιδιωτικών ΙΕΚ - Δ.Α. 4/2001 (Π.Κ. 2/30-3-2001)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ιδιωτικών τεχνικών & επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων (Π.Κ.Υ.Ε. 5/12-1-2001)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ιδιωτικών ΤΕΕ (Π.Κ.Υ.Ε. 90/12-11-2001)
ΕΜΠΟΡΙΟΥ κλαδική Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 53/15-6-2001)
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ καταστήματα - προσωπικό (Π.Κ.Υ.Ε. 58/21-6-2001)
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ εργοστάσια (Π.Κ. 20/15-3-2001)
ΗΘΟΠΟΙΟΙ (Π.Κ.Υ.Ε. 14/19-2-2001)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ πτυχιούχοι (Π.Κ. 19/15-3-2001)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. - Δ.Α. 14/2001 (Π.Κ. 15/22-6-2001)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - περιελιγκτές καταστημάτων, ξενοδοχείων κ.λπ. (Π.Κ. 46/5-6-2001)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - περιελιγκτές καταστημάτων, ξενοδοχείων κ.λπ. - Δ.Α. 17/2001 (Π.Κ. 12/15-6-2001)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - περιελιγκτές κ.λπ. βιομηχανίας - Δ.Α. 18/2001 (Π.Κ. 11/14-6-2001)
ΘΕΑΤΡΟΥ προσωπικό (Π.Κ.Υ.Ε. 6/15-1-2001)
ΙΑΤΡΙΚΟΙ επισκέπτες (Π.Κ. 86/12-9-2001)
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ εργατοϋπάλληλοι (Π.Κ. 57/19-6-2001)
ΚΑΖΙΝΟ Πάρνηθας & Κέρκυρας τεχνικοί υπάλληλοι (Π.Κ.Υ.Ε. 28/3-4-2001)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Ν. Αττικής (Π.Κ. 87/9-10-2001)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (Π.Κ. 64/2-7-2001)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ φροντιστηρίων ξένων γλωσσών - Δ.Α. 35/2001 (Π.Κ. 26/31-7-2001)
ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ (Π.Κ.Υ.Ε. 26/30-3-2001)
ΚΑΠΝΟΥ υπάλληλοι (Π.Κ. 81/7-8-2001)
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ προσωπικό (Π.Κ.Υ.Ε. 17/9-3-2001)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ιδιωτικές κ.λπ. προσωπικό - Δ.Α. 13/2001 (Π.Κ. 9/29-5-2001)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ & οίκοι ευγηρίας Αττικής - προσωπικό (Π.Κ. 40/18-5-2001)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ & οίκοι ευγηρίας - προσωπικό (Π.Κ. 52/14-6-2001)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ & οίκοι ευγηρίας - προσωπικό - Δ.Α. 28/2001 (Π.Κ. 19/12-7-2001)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & εριοϋφαντουργίας εργατοτεχνίτες - Δ.Α. 33/2001 (Π.Κ. 23/19-7-2001)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ απόφοιτοι ΤΕΙ και ισότιμοι (Π.Κ. 82/29-8-2001)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ λειτουργοί βιομηχανίας (Π.Κ. 43/28-5-2001)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ λειτουργοί νευροψυχιατρικών κλινικών (Π.Κ. 32/10-4-2001)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ λειτουργοί παιδικών σταθμών (Π.Κ.Υ.Ε. 24/26-3-2001)
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ & αλιπάστων εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 56/15-6-2001)
ΚΡΕΑΤΟΣ καταστήματα - προσωπικό (Π.Κ.Υ.Ε. 15/23-2-2001)
ΚΤΕΛ υπεραστικών & αστικών λεωφορείων εργαζόμενοι (συμπληρωματική της Π.Κ.Υ.Ε. 18/15-3-2001)(Π.Κ.Υ.Ε. 36/2-5-2001)
ΚΤΕΛ υπεραστικών & αστικών λεωφορείων εργαζόμενοι (Π.Κ.Υ.Ε. 18/15-3-2001)
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ & χαρτοκιβωτίων εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 69/25-7-2001)
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ πέτρας, μαρμάρου & ασβεστοποιών εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 70/26-7-2001)
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ πέτρας, μαρμάρου & ασβεστοποιών εργατοτεχνίτες - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Πηγή: Γεν. Έγγρ. ΙΚΑ Ε40/332/3-9-2001)
ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ (Π.Κ. 29/4-4-2001)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & βοηθοί λογιστές - Δ.Α. 32/2001 (Π.Κ. 21/17-7-2001)
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (Π.Κ. 71/26-7-2001)
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Πηγή: Γεν. Έγγρ. ΙΚΑ Ε40/332/3-9-2001)
ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ, μαρμαρόσκονης, γύψου κ.λπ. εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 72/26-7-2001)
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, λιγνιτωρυχεία, ορυχεία - εργατοτεχνίτες (Π.Κ.Υ.Ε. 21/21-3-2001)
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, λιγνιτωρυχεία, ορυχεία - εργατοτεχνίτες (Π.Κ.Υ.Ε. 13/15-2-2001)
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - μεταλλουργοί βιομηχανίας - Δ.Α. 5/2001 (Π.Κ.Υ.Ε. 4/6-4-2001)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. βιομηχανικών επιχειρήσεων - Δ.Α. 26/2001 (Π.Κ. 27/2-8-2001)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ τεχνολόγοι ιατρικών οργάνων (Π.Κ.Υ.Ε. 7/17-1-2001)
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ζώνη - προσωπικό (Π.Κ.Υ.Ε. 35/27-4-2001)
ΝΑΥΤΙΚΑ πρακτορεία & γραφεία ταξιδίων - Δ.Α. 1/2001 (Π.Κ.Υ.Ε. 1/29-1-2001)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ επιχειρήσεων όλης της χώρας - Δ.Α. 10/2001 (Π.Κ. 6/3-5-2001)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. Χανίων - Δ.Α. 34/2001 (Π.Κ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 4/27-7-2001)
ΞΥΛΟΥ κατεργασία & ναυπηγοξυλουργοί (Π.Κ. 76/26-7-2001)
ΞΥΛΟΥ κατεργασία & ναυπηγοξυλουργοί - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Πηγή: Γεν. Έγγρ. ΙΚΑ Ε40/332/3-9-2001)
ΟΔΗΓΟΙ αυτοκινήτων - Δ.Α. 19/2001 (Π.Κ. 13/15-6-2001)
ΟΔΗΓΟΙ αυτοκινήτων (Π.Κ. 22/22-3-2001)
ΟΔΗΓΟΙ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. - Δ.Α. 36/2001 (Π.Κ. 28/9-8-2001)
ΟΔΗΓΟΙ τουριστικών λεωφορείων (Π.Κ. 51/14-6-2001)
ΟΔΗΓΟΙ φορτηγών αυτοκινήτων (Π.Κ.Υ.Ε. 27/2-4-2001)
ΟΔΗΓΟΙ φορτηγών Δ.Χ. επιχειρήσεων πετρελαιοειδών (Π.Κ. 48/8-6-2001)
ΟΔΗΓΟΙ, χειριστές & βοηθοί αυτοκινήτων σκυροδέματος (Π.Κ.Υ.Ε. 25/29-3-2001)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ και συναφή επαγγέλματα (Π.Κ. 77/30-7-2001)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ μονίμων συνεργείων (Π.Κ. 75/26-7-2001)
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ, ποτοποιίας κ.λπ. εργατοτεχνίτες Ν. Ηρακλείου (Π.Κ. Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 2/9-2-2001)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ σταθμοί & νηπιαγωγεία Αθηνών - Δ.Α. 7/2001 (Π.Κ. 7/10-4-2001)
ΠΑΡΟΧΗΣ υπηρεσιών ασφαλείας επιχειρήσεις - Δ.Α. 39/2001 (Π.Κ. 30/17-9-2001)
ΠΙΝΑΚΑΣ βασικών μισθών & ημερομισθίων 2001 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 31/23-5-2000)
ΠΛΑΚΟΠΟΙΟΙ, μωσαϊκού, τσιμέντου κ.λπ. εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 73/26-7-2001)
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, βαφείων κ.λπ. εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 50/13-6-2001)
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ μηχανικοί & θερμαστές Δημοσίου - Δ.Α. 21/2001 (Π.Κ. 17/3-7-2001)
ΠΩΛΗΤΕΣ περιοδεύοντες (Π.Κ.Υ.Ε. 9/23-1-2001)
ΡΥΜΟΥΛΚΑ & ναυαγοσωστικά - προσωπικό γραφείων (Π.Κ.Υ.Ε. 4/11-1-2001)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ τύπου Αθηνών (Π.Κ. 67/12-7-2001)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ - μηχανικοί κλωστοϋφαντουργίας - Δ.Α. 8/2001 (Π.Κ.Υ.Ε. 5/6-4-2001)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ταξιδίων προσωπικό (Π.Κ. 79/3-8-2001)
ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Π.Κ. 65/6-7-2001)
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ, τσιμεντοκολώνων, γύψου κ.λπ. εργατοτεχνίτες (Π.Κ. 74/26-7-2001)
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ επαρχιακών εφημερίδων - Δ.Α. 25/2001 (Π.Κ. 18/3-7-2001)
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ επαρχιακών εφημερίδων (Π.Κ. 49/11-6-2001)
ΥΑΛΟΥΡΓΟΙ - βοηθητικό προσωπικό (Π.Κ. 83/4-9-2001)
ΥΑΛΟΥΡΓΟΙ τεχνίτες (Π.Κ. 84/4-9-2001)
ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ (Π.Κ. 61/22-6-2001)
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ επιστήμονες (Π.Κ. 80/6-8-2001)
ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ (Π.Κ. 78/31-7-2001)
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις - εργαζόμενοι (Π.Κ.Υ.Ε. 16/6-3-2001)
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ προσωπικό - Δ.Α. 31/2001 (Π.Κ.Υ.Ε. 24/20-7-2001)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ και βοηθοί μηχανημάτων τεχνικών έργων (Π.Κ. 34/10-4-2001)
ΧΗΜΙΚΟΙ μηχανικοί Α.Ε.Ι. βιομηχανίας - Δ.Α. 6/2001 (Π.Κ. 3/6-4-2001)

1on.gif (2742 bytes)