ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2002

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ http://www.kairatos.com.gr/forologodigos/syntakseis.htm

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΗΡΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ­ λόγω της σύγχυσης που επικρατεί ­ παραθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕ - ΙΚΑ).

Η πολυπλοκότητα που υπάρχει στο καθεστώς συνταξιοδότησης των χιλιάδων ασφαλισμένων στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, καθιστά αναγκαία τη σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πλήρης σύνταξη γήρατος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α - Ηλικία: 65 ετών (άνδρες), 60 ετών (γυναίκες)

-Ημέρες Ασφάλισης: 4.500

Β - Ηλικία: 62 ετών (άνδρες), 57 ετών (γυναίκες)

-Ημέρες Ασφάλισης: 10.000

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31.12.91 είχαν συμπληρώσει οι άνδρες το 63ο έτος (γεν. μέχρι 31.12.28) και οι γυναίκες το 58ο έτος της ηλικίας τους (γεν. μέχρι 31.12.33) απαιτούνται 4.050 Η.Ε. (ημερομίσθια).

Μειωμένη σύνταξη γήρατος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α - Ηλικία: 60 ετών (άνδρες), 55 ετών (γυναίκες)

- Ημέρες Ασφάλισης: 4.500

Β - Ηλικία: 60 ετών (άνδρες), 55 ετών (γυναίκες)

-Ημέρες Ασφάλισης: 10.000

-Να έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 100 Η.Ε. ανά έτος.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για την πλήρη σύνταξη.

Πλήρης σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις της 35ετίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α - Ηλικία: 58 ετών (άνδρες - γυναίκες)

- Ημέρες Ασφάλισης: 10.500

Α - Ηλικία: 55 ετών (άνδρες - γυναίκες)

- Ημέρες Ασφάλισης: 10.500, από τις οποίες 7.500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Η διάταξη αυτή ισχύει από 29/12/2000 και εφεξής).

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης.

Μειωμένη σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις της 35ετίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α - Ηλικία: 56 ετών (άνδρες - γυναίκες)

- Ημέρες Ασφάλισης: 10.500, από τις οποίες οι 7.500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. (Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 28/12/2000).

Β - Ηλικία: 53 ετών (άνδρες - γυναίκες)

- Ημέρες Ασφάλισης: 10.500, από τις οποίες οι 7.500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. (Η διάταξη αυτή ισχύει από 29/12/2000 και εφεξής).

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για την πλήρη σύνταξη.

Σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις των βαρέων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Ηλικία: 60 ετών για τους άνδρες, 55 ετών για τις γυναίκες

- Ημέρες Ασφάλισης: 4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές, 1.000 την τελευταία 10ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31.12.91 είχαν συμπληρώσει οι άνδρες το 58ο έτος της ηλικίας τους (γεν. μέχρι 31.12.33) και οι γυναίκες το 53ο έτος της ηλικίας τους (γεν. μέχρι 31.12.38) απαιτούνται 4.050 Η.Ε. από τις οποίες 3.240 Η.Ε. σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές 1.000 Η.Ε. την τελευταία 10ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση μειωμένης σύνταξης με τις διατάξεις των βαρέων.

Σύνταξη γήρατος οικοδόμων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-Ηλικία: 58 ετών οι άνδρες, 53 ετών οι γυναίκες

- Ημέρες Ασφάλισης: α) 4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές, 1.000 την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή β) 4.500 Η.Ε., όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, από τις οποίες 500 τουλάχιστον την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν με την ιδιότητα προσωπικού ΟΤΑ.

- Από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση μειωμένης σύνταξης με τις διατάξεις των οικοδόμων.

Σύνταξη γήρατος προσωπικού ΟΤΑ που απασχολείται στην καθαριότητα

Το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), το οποίο απασχολείται στην αποκομιδή - μεταφορά - διαλογή - επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης - επισκευής και πλυσίματος των μέσων καθαριότητας, οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες των αφοδευτηρίων, οι εκταφείς νεκρών και οι καθαριστές οδών, δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ηλικία: 58 ετών (άνδρες - γυναίκες)

- Ημέρες Ασφάλισης: α) 4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 στις παραπάνω εργασίες και από αυτές 1.000 την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή β) 4.500 τουλάχιστον, όλες στις παραπάνω εργασίες, από τις οποίες 500 τουλάχιστον την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν σε τεχνικές ή οικοδομικές εργασίες.

- Από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση μειωμένης σύνταξης στους παραπάνω ασφαλισμένους.

Σύνταξη γήρατος σε μητέρες με ανήλικα παιδιά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Ηλικία: 55 ετών για πλήρη σύνταξη - 50 ετών για μειωμένη

- Ημέρες Ασφάλισης: 5.500 τουλάχιστον.

- Να έχουν ένα τουλάχιστον παιδί (φυσικό ή θετό) που να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή παιδί οποιασδήποτε ηλικίας που να είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε μητέρες με ανήλικα παιδιά δεν απαιτείται η πραγματοποίηση 100 Η.Ε. ανά έτος την τελευταία 5ετία.

- Σε περίπτωση υιοθετημένων παιδιών, η υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

- Στη μειωμένη σύνταξη, η μείωση είναι 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για την πλήρη σύνταξη.

- Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα παιδιά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πλήρες κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος που ισχύει κάθε φορά.

Σύνταξη γήρατος σε τυφλούς ασφαλισμένους (πλήρης)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Να είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια.

- Ημέρες ασφάλισης: 4.050 τουλάχιστον.

- Ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.

Σύνταξη γήρατος σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς (πλήρης)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Αναπηρία από παραπληγία - τετραπληγία.

- Ημέρες Ασφάλισης: 4.050 τουλάχιστον.

- Ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.

Σύνταξη γήρατος σε ασφαλισμένους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία (πλήρης)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Να πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με Π.Σ. 67% (εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή) τουλάχιστον και να υποβάλλονται σε μετάγγιση.

- Ημέρες Εργασίας: 4.050 τουλάχιστον.

- Ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.

Σύνταξη γήρατος σε ασφαλισμένους σε νέες περιοχές ή νέες επαγγελματικές κατηγορίες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- 65 ετών οι άνδρες - 60 ετών οι γυναίκες.

- Ημέρες Εργασίας: 1.000 τουλάχιστον μέσα στην πρώτη 5ετία από την επέκταση της ασφάλισης στη νέα περιοχή ή τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι οποίες αυξάνονται, ανά 175 Η.Ε. για κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση των 4.500 Η.Ε.

- Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Προσοχή

Οι ασφαλισμένοι σε νέες ασφαλιστικές περιοχές ή νέες επαγγελματικές κατηγορίες δικαιούνται σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις των βαρέων, εφόσον α) έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους οι άντρες και το 55ο έτος της ηλικίας τους οι γυναίκες και β) έχουν πραγματοποιήσει τον ανωτέρω αριθμό Η.Ε. από τις οποίες τα 4/5 σε βαριά επαγγέλματα και από αυτές, 1.000 την τελευταία 10ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Σύνταξη γήρατος εργαζομένων σε στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων

ΠροΫποθέσεις

Α - Ηλικία: 55ο έτος

- Ημέρες Εργασίας: 4.050 τουλάχιστον σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, από τις οποίες 500 τουλάχιστον μετά την ισχύ του 997/79 (28.12.79). Οι 500 Η.Ε. προσαυξάνονται από 1.1.84 ανά 175 Η.Ε. κατά μέσον όρο για κάθε χρόνο και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.050 Η.Ε.

Β - Ηλικία: 50ό έτος.

- Ημέρες Εργασίας: 4.500 τουλάχιστον, αποκλειστικά σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων.

Προσοχή

Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Δεύτερη σύνταξη γήρατος

Οι ασφαλισμένοι που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται από τον νόμο κατά περίπτωση ­ το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 60ό έτος για τους άντρες και το 55ο για τις γυναίκες ­ και έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες ημέρες εργασίας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 5.700 για πλήρη σύνταξη για το έτος 2001. Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους για τους άντρες και το 60ό για τις γυναίκες και η πραγματοποίηση 4.500 ημερών εργασίας τουλάχιστον.

Οι παραπάνω ημέρες εργασίας αυξάνονται για την πλήρη σύνταξη προοδευτικά σε 6.000. Η προοδευτική αύξηση γίνεται με την προσθήκη 180 Η.Ε. ανά έτος μετά το 2001.


ΤΑ ΝΕΑ , 24-12-2001  , Σελ.: N46 
Κωδικός άρθρου: A17226N461 

1on.gif (2742 bytes)