ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2008

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ http://www.kairatos.com.gr/forologodigos/syntakseis.htm

Συντάξεις | Οδηγός για όλα τα ταμεία

 

Απαντήσεις σε καίρια ασφαλιστικά ζητήματα δίνει σήμερα το «Εθνος», που παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για τη συνταξιοδότηση από όλα τα μεγάλα Ταμεία. Ο οδηγός αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θέλουν να υπολογίσουν με ακρίβεια πότε μπορούν να βγουν στη σύνταξη.

Συγκεκριμένα καταγράφονται τα όρια ηλικίας για τη χορήγηση σύνταξης από το Δημόσιο, το ΙΚΑ, τους ασφαλιστικούς φορείς των ΔΕΚΟ, τα Ταμεία των τραπεζών, τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ) αλλά και από τα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και νομικών). Στόχος είναι να γνωρίζουν με ακρίβεια οι εργαζόμενοι τι ακριβώς ισχύει στο Ταμείο τους για να κατοχυρώσουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.

 

Σε κάθε Ταμείο παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες με τα όρια συνταξιοδότησης των αντρών και των γυναικών αλλά και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μητέρες. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται για όσους υπάγονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους -δηλαδή όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1993- ισχύει διαφορετικό καθεστώς, με αποτέλεσμα σημαντικές αποκλίσεις στα όρια ηλικίας. Αντιθέτως, για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης.

Στον οδηγό υπάρχουν χρήσιμες συμβουλές για τους εργαζομένους, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε βιαστικές κινήσεις και ζημιωθούν. Τέλος, αναφέρονται και τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο για τη χορήγηση της σύνταξης.

Ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία του οδηγού ήταν η συμβολή του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπον-δίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώργου Κουτρουμάνη, που βοήθησε να λυθεί ο... γρίφος του ασφαλιστικού συστήματος.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

 

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον συμπληρώσουν 4.500 Ημέρες Ασφάλισης και ηλικία 65 ετών οι άνδρες και 60 ετών οι γυναίκες. Με τον ίδιο αριθμό Ημερών Ασφάλισης συνταξιοδοτούνται και όσοι ανήκουν στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, αλλά το όριο ηλικίας στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά 5 έτη. Δηλαδή στους άνδρες η σύνταξη χορηγείται στο 60ό έτος της ηλικίας και στις γυναίκες στο 55ο έτος.

 

Για να χορηγηθεί πλήρης σύνταξη γήρατος σε μικρότερη ηλικία θα πρέπει να συμπληρωθούν 10.000 τουλάχιστον Ημέρες Ασφάλισης (αναλυτικά οι προϋποθέσεις γράφονται στον πίνακα).

Ειδικά για τις μητέρες ανηλίκων προβλέπεται συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη εφόσον συμπληρωθούν 5.500 Ημέρες Ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας.

 

Μειωμένη σύνταξη γήρατος χορηγείται σε ασφαλισμένους που επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 4.500 Ημέρες Ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας οι άνδρες, το 55ο έτος της ηλικίας οι γυναίκες και το 50ό έτος οι μητέρες, για τις οποίες όμως απαιτούνται και πάλι 5.500 Ημέρες Ασφάλισης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκτός από εκείνη που αφορά τις μητέρες ανηλίκων, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη, απαιτείται κάθε έτος της τελευταίας πενταετίας να υπάρχουν 100 τουλάχιστον Ημέρες Ασφάλισης. Για τις μητέρες ανηλίκων δεν υπάρχει η προϋπόθεση αυτή.

Μητέρες ανάπηρων παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 7.500 Ημέρες Ασφάλισης.

Σημείωση: Με 3.500 Ημέρες Ασφάλισης χορηγείται για άνδρες-γυναίκες σύνταξη σε ηλικία 65 ετών, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη από άλλο Φορέα ή το Δημόσιο.

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2007.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος
1. Αίτηση (έντυπη που χορηγεί το ΙΚΑ)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας
4. Ολα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ΙΚΑ
5. Δήλωση του τελευταίου εργοδότη

ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ

 

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών άνδρες - γυναίκες. Για να χορηγηθεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης.

Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο 60ό έτος της ηλικίας.

Με 37 έτη ασφάλισης χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η σύνταξη που χορηγείται από το ΤΕΒΕ σε όλες τις περιπτώσεις είναι πλήρης σύνταξη. Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται από το ΤΕΒΕ για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους. Επίσης, δεν υπάρχει για την κατηγορία αυτή καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων.

 

Σημείωση: Με 11,5 έτη ασφάλισης χορηγείται σύνταξη για άνδρες - γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη από άλλον φορέα ή το Δημόσιο.

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2007.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος
1. Ολα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ενσήμων του ΤΕΒΕ.
2. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης (αν ζητείται συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης που είχε σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό).
3. Οι κάρτες εργασίας ξένου φορέα (αν ζητείται συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης σε φορέα ξένου κράτους).
4. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, σφραγισμένη από την οικεία ΔΟΥ.
5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην Εφορία.
6. α) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος ΟΕ, ΕΕ απαιτείται: Διαλυτικό ή τροποποιητικό του καταστατικού της Εφορίας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ (δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο, όπου και η έδρα της επιχείρησης).
β) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος ΕΠΕ ή ΔΣ ΑΕ με ποσοστό 5% τουλάχιστον απαιτούνται:
1) ΦΕΚ στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας, 2) θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ ή την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΑΕ, ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του 5%, ή έπαυσε να είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
7. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, π.χ. μεσίτου αστικών συμβάσεων, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ηλεκτρολόγου κ.ά., απαιτείται βεβαίωση από την οποία προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε έκδοση τη συγκεκριμένη άδεια). Εφόσον, όμως, η διακοπή αποδεικνύεται σαφώς από τα λοιπά υποβαλλόμενα στοιχεία (διακοπή Εφορίας, λύση εταιρείας κ.λπ.), δεν απαιτείται η κατάθεση της ειδικής άδειας.
8. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος είναι τυφλός ή τετρα-παραπληγικός, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο, από το οποίο να προκύπτει: ολική τύφλωση όταν πρόκειται για τυφλό ή τετρα-παραπληγικό όταν πρόκειται για τετρα-παραπληγικό. Αν ο τετρα-πληγικός παίρνει επίδομα από το ΤΕΒΕ, αρκεί φωτοτυπία της απόφασης χορήγησης του επιδόματος.
9. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν εκτελωνιστής, απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση επαγγελματικής κατάστασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 18 του ΝΔ 717/77, στην οποία αναφέρονται: η ημερομηνία χορήγησης και κατάθεσης του πτυχίου του ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές.
β) Βεβαίωση του συλλόγου εκτελωνιστών περί ασκήσεως του επαγγέλματος.
10. Για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικα, ανίκανα και 3 ή περισσότερα τέκνα, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανήλικου τέκνου και γνωμάτευση γιατρού στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην Υγ. Επιτροπή, για έκδοση σχετικής απόφασης.
11. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια π.χ. μεσίτου αστικών συμβάσεων, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ηλεκτρολόγου κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε έκδοση τη συγκεκριμένη άδεια). Εφόσον όμως η διακοπή αποδεικνύεται σαφώς από τα λοιπά υποβαλλόμενα στοιχεία (διακοπή Εφορίας, λύση Εταιρείας κλπ.) δεν απαιτείται η κατάθεση της Ειδικής άδειας.
12. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος είναι τυφλός ή τετραπαραπληγικός, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο, από το οποίο να προκύπτει: ολική τύφλωση όταν πρόκειται για τυφλό ή τετραπαραπληγικό όταν πρόκειται για τετραπαραπληγικό. Αν ο τετραπληγικός παίρνει επίδομα από το ΤΕΒΕ αρκεί φωτοτυπία της απόφασης χορήγησης του επιδόματος.
13. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν εκτελωνιστής απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση επαγγελματικής κατάστασης της Ειδικής επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.Δ. 717/77, στην οποία αναφέρονται: η ημερομηνία χορήγησης και κατάθεσης του πτυχίου του ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές.
β) Βεβαίωση του συλλόγου εκτελωνιστών περί ασκήσεως του επαγγέλματος.
14. Για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικα, ανίκανα και 3 ή περισσότερα τέκνα, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου τέκνου και γνωμάτευση γιατρού στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην Υγ. Επιτροπή, για έκδοση σχετικής απόφασης.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με τον χρόνο πρόσληψής τους και με τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και έχουν πολλές διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Οι βασικές κατηγορίες σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είναι οι εξής:

1. Προσληφθέντες στο Δημόσιο μέχρι τις 31/12/1982. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνον εκείνοι που εργάστηκαν στο Δημόσιο για πρώτη φορά με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πριν από τις 31/12/1982.

 

2. Προσληφθέντες στο Δημόσιο από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι τη συγκεκριμένη περίοδο προσελήφθησαν στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ανεξάρτητα εάν πριν από την 1/1/83 είχαν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε Φορέα.

3. Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/1993 και το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν καμιά ημέρα ασφάλισης σε κάποιο Ταμείο κύριας ασφάλισης. Αντίθετα, κάποιος που διορίστηκε στο Δημόσιο μετά την 1/1/1993 αλλά έχει πριν από την ημερομηνία αυτή έστω και μία ημέρα ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο υπάγεται στην κατηγορία των μεταξύ 1/1/1983 και 31/12/1992 «διορισμένων» στο Δημόσιο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος
1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (το χορηγεί η υπηρεσία).
2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων τράπεζας.
3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό γέννησης.
6. Βεβαίωση αποδοχών.
7. Υπεύθυνη δήλωση (το χορηγεί η Υπηρεσία).
8. Αίτηση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (το χορηγεί η Υπηρεσία).
9. Απολυτήριο στρατού.
10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.