ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΒΑΝΣ ΣΤΟΝ <<ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ>>

ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΟΝΤΑ

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.

ΑΠΟ ΤΟΝ 6ο ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "THE PALACE OF MINOS"